Procesoptimering hos Grenzebach I Grenzebachs egen styretavlekonstruktion spiller digitaliseringen af processer til effektiv produktion en fremtrædende rolle. Sammen med Phoenix Contact blev der udviklet og implementeret skræddersyede løsninger til en effektiv flowproduktionsproces med integreret, digitalt understøttet medarbejderassistance.

Medarbejder ved assistentsystemet skærer bæreskinner
Logo for virksomheden Grenzebach

Kundeprofil Grenzebach Gruppe

Som en globalt positioneret familievirksomhed har Grenzebach i over 60 år betjent de internationale markeder inden for glas- og byggematerialeindustrien og intralogistik med skræddersyede automatiserings- og digitaliseringsløsninger. Virksomheden blev grundlagt i 1960 og har sit hovedkvarter i Hamlar nær Augsburg i Bayern. Ud over Tyskland er der yderligere produktionssteder i USA, Kina og Rumænien.

Mand ved styretavleproduktion

Udgangssituation og målsætning

Indtil nu har faglærte medarbejdere samlet klemrækker direkte i styretavlen. Denne proces var præget af lange gå- og gribeafstande samt søge- og liggetider. Bestykningen af klemrækkerne var baseret på trykte produktionsdokumenter.

Målet med samarbejdet med Phoenix Contact var at gøre processen med bestykning af klemrækker mere effektiv og mere ergonomisk for de faglærte arbejdere.

Flere personer i et møde foran en flipover

Fremgangsmåde

I første omgang blev de enkelte procestrin registreret i en værdistrømsanalyse for produktionen af klemrækkerne.
Med hjælp fra Cardboard Engineering blev der derefter oprettet en prototype på en produktionslinje med softwareunderstøttet medarbejderassistance med fokus på ergonomisk og hurtig montering. På grundlag af denne prototype blev arbejdspladssystemet med assistentsoftwaren til fremstilling af klemrækker videreudviklet i fællesskab i tæt udveksling og med inddragelse af medarbejderne.

Samarbejdet i øjenhøjde åbnede hele tiden op for en konstruktiv udveksling om forskellige tilgange til løsninger fra begge sider. Det resulterede i en løsning for os, der ikke bare opfylder vores ønsker med hensyn til effektivitet og ergonomi, men endda overgår dem.

Michael Biller - Grenzebach-Gruppe, Mester og teamleder inden for styretavlekonstruktion
Portrætfoto af Michael Biller

Løsning Resultater af procesoptimeringen

I det nye optimerede procesflow kan en ufaglært medarbejder nu starte et projekt blot ved at klikke med musen. På de selvdesignede arbejdsstationer kan medarbejderen effektivt få hjælp til at skære bæreskinnen til, printe mærkningen ud og montere klemmerne og mærkningen. Især inden for montage giver brugen af et Pick-by-Light-system store tidsbesparelser i gribeprocessen.

En person starter et projekt med et museklik
Effektivt arbejde med assistentsoftware
Medarbejder skærer bæreskinner på den softwareunderstøttede arbejdsstation
Softwareunderstøttet arbejdsstation til skæring af bæreskinner
Hånd fjerner en klemme ved bestykningsstedet med Pick-by-Light-system
Pick-by-Light-system ved bestykningsstedet
Person bestykker en klemrække med trin-for-trin instruktioner
Softwareguidet bestykning af klemrækker
Person, der arbejder ved arbejdsstationen til bestykning af klemrækker

Udviklet arbejdspladsløsning til hele processen med fremstilling af rækkeklemmer

 • Produktivitetsstigning
  Assistentsystemet fremskynder processerne i produktionen mærkbart, da klemrækkerne nu kan fremstilles, mens de er koblet fra resten af styretavlen.

 • Enkelt procesflow
  Den udviklede arbejdspladsløsning, herunder softwaren til assistentsoftwaren, guider dig hurtigt og nemt gennem hele processen med fremstilling af rækkeklemmer.

 • Reduktion af gennemløbstider
  Ved at centralisere klemrækkebestykningen kunne søge-, køre- og tomgangstiderne nu også reduceres betydeligt.

 • Forbedret ergonomi
  Den ergonomisk optimerede arbejdsplads aflaster medarbejderne på mange måder, f.eks. gennem korte gribeafstande.

Sammen om at designe processer
Procesoptimering langs værdikæden
Fra engineering til produktion – vores partnerskabstilgang tilbyder individuel rådgivning til optimering af proceskæden i styretavlekonstruktionen ved hjælp af praksisorienterede lean-produktionsmetoder. Rådgivningen er baseret på mange års erfaring med metoderne og omfatter et omfattende produktprogram af rådgivningsaktiviteter og uddannelse af personale.
Få mere at vide
Som en del af procesrådgivningen præsenterer to personer emnet materialestrøm på flipoveren