Medarbejderassistentsystemet clipx WIRE assist til effektiv ledningsforberedelse

Assistentsystemet til ledningsforberedelse

Medarbejderassistentsystemet clipx WIRE assist muliggør effektiv lederforarbejdning. Det softwareunderstøttede system fører brugeren gennem processen med delvist automatiseret lederforarbejdning, automatisk styring af de relevante outputenheder og levering af de nødvendige oplysninger baseret på CAE-data.

Mere information

Dine fordele

  • Behagelig at bruge takket være intuitive brugergrænseflader og enkel dataoverførsel fra CAE-programmer
  • Høj grad af processikkerhed takket være software-støttet ledningsforberedelse med direkte apparatstyring
  • Øget effektivitet og fleksibilitet gennem mulighed for mobil brug og optimal placering af håndværktøj, værktøjsautomater og printsystemer

Assistentsystemet til effektiv ledningsforberedelse

Inden for den industrielle styretavlekonstruktion er procesforløbene som før præget af en høj andel af manuelle arbejdsgange. Særligt inden for ledningsforberedelse og -forarbejdning er der fortsat et stort potentiale. Denne tidskrævende aktivitet tegner sig for mere end halvdelen af ​​arbejdstiden inden for styretavlekonstruktion. Assistentsystemet clipx WIRE assist fra Phoenix Contact er et "værktøj" til bedst mulig udnyttelse af dette potentiale mht. rentabilitet og fleksibilitet.

Det softwarestøttede assistentsystem clipx WIRE assist til effektiv ledningsforberedelse

Softwarestøttet ledningsforberedelse

Sikker proces takket være software-støttet ledningsforberedelse

De nødvendige fortrådningsinformationer til den software-støttede behandling af processerne eksporteres fra de almindelige CAE-programmer. Informationerne forsynes til systemet i clipx WIRE assist. En integreret editor-funktion gør det også muligt at indsamle data manuelt.

Baseret på dataene bliver medarbejderen med hjælp fra clipx WIRE assist-softwaren guidet gennem processen med delvist automatiseret ledningsproduktion. Enhederne i systemet styres direkte, og de nødvendige oplysninger til videre behandling og fortrådning vises automatisk på skærmen i en visuelt forbedret og let forståelig form.

Kvinde sidder og arbejder med assistentsystemet clipx WIRE assist

Ergonomisk indretning af arbejdspladsen

Fleksibel takket være det ergonomiske design og mobiliteten

Det højdejusterbare arbejdsbord ved clipx WIRE assist opfylder de ergonomiske krav. Systemet giver fordelen ved at kunne skifte mellem siddende og stående arbejdsstilling og bruges også til at tilpasse til kropsstørrelsen og/eller til den aktivitet, der skal udføres. Den optimale placering af printersystemerne og værktøjsautomaterne i arbejdsområdet forkorter gribeafstande og bidrager således til ergonomi.

Assistentsystemet står på fire drejelige industrihjul med bremser, der gør det mobilt. Således kan systemet bruges decentralt, hvor arbejdet skal gøres, hvilket reducerer unødvendige gåafstande.

Assistentsystem baseret på lean-principper

Assistentsystem baseret på lean-principper

Struktureret med anvendelse af 5S-princippet

Systemkonceptet er baseret på lean-principper som f.eks. 5S.
Disse principper hjælper her med at eliminere kaos, således at der kan skabes orden.

Gennem brugen af ​​flerlagsskumindsatser, hvor hvert værktøj og hjælpemiddel har en foruddefineret fordybning, opnår man korte søge- og adgangstider. Her er værktøjer, der bruges oftere, optimalt tilgængelige, og værktøjer, der bruges sjældnere, placeret lidt længere væk.

Modulær og individuel indretning af assistentsystemet Den modulære struktur af systemet giver brugeren en tilsvarende grad af frihed i designet af sin arbejdsplads.

Placering af automater på arbejdsbordet fra assistentsystemet clipx WIRE assist
Modulært design af assistentsystemet clipx WIRE assist
Assistentsystemet clipx WIRE assist med komplet udstyr
Placering af automater på arbejdsbordet fra assistentsystemet clipx WIRE assist

Værktøjsautomater og printersystemer kan placeres på bordpladens overflade. Tilbehør som stikdåser, opbevaringshylder eller beholdere til opbevaring af resterende materialer kan fastgøres direkte til systemets arbejdsbord efter behov.

Modulært design af assistentsystemet clipx WIRE assist

Værktøjsautomater og printersystemer kan vha. det rigtige tilbehør monteres direkte på arbejdsbordet i assistentsystemet på en pladsbesparende måde. Der er føringer på støttearme og søjler, der gør det muligt at rumme ekstra tilbehør.

Assistentsystemet clipx WIRE assist med komplet udstyr

Enhedernes placering med hensyn til højde og arbejdsretning er særdeles fleksibel og kan også udføres alt efter personlige behov og kravene til arbejdsopgaven.

Ved hjælp af ledningsføringssystemet kan et stort antal forskellige ledere lagerføres og gøres tilgængelige direkte ved afkortnings- og skæreautomaten.

Assistentsystemet clipx WIRE assist

Assistentsystemet til effektiv ledningsforberedelse
clipx WIRE assist
Brugen af medarbejderassistentsystemer øger produktiviteten og processikkerheden samt sikrer et problemfrit produktionsforløb. Med clipx WIRE assist tilbyder Phoenix Contact et softwareunderstøttet værktøj til effektiv ledningsforberedelse og fortrådning.
Til flyeren
Assistentsystemet clipx WIRE assist