Procesrådgivning Sammen designer og optimerer vi dine processer inden for styretavlekonstruktion langs hele værdikæden. Som din partner støtter vi dig med praksisorienterede metoder og individuelt udviklede løsninger for mere effektivitet.

To mænd står i en produktionshal og kigger sammen på en tablet

Procesoptimering langs værdikæden

Hvert eneste procestrin i værdikæden for styretavlekonstruktion
rummer optimeringspotentiale – fra planlægning og engineering i projektet,
gennem logistik, bestykning og mærkning af klemrækker til fortrådning og ibrugtagning af styretavlen.

Med vores partnerskabsbaserede og langsigtede optimeringsstrategi ser vi på dit individuelle behov for handling og løser udfordringer, der spænder fra mangel på kvalificeret arbejdskraft og omkostningsreduktion til effektivitets- og produktivitetsforøgelser.

Dine fordele

  • Partnerskabsbaseret konceptudvikling og implementering for hurtige, bæredygtige og målbare succeser
  • Erfarent team af eksperter til optimering fra den enkelte arbejdsplads til hele produktionsprocessen
  • Individuelt skalerbare løsningsmodeller, der tager højde for (digitale) processer og produktionsmidler frem til det anvendte produkt
  • Kvalificering af medarbejdere gennem kurser for at sikre bæredygtig metodisk kompetence i virksomheden
To mænd står ved en flipover og forklarer emnet materialestrøm til andre mennesker

Partnerskabsbaseret og metodisk rådgivningskoncept

Vores partnerskabstilgang tilbyder individuel rådgivning til optimering af proceskæden i styretavlekonstruktionen ved hjælp af praksisorienterede lean-produktionsmetoder. De muliggør betydelige besparelser gennem procesændringer, der kan implementeres hurtigt, samtidig med at de økonomiske udgifter holdes nede.

Procesrådgivning er baseret på mange års erfaring med lean-produktionsmetoder og indeholder et omfattende program af rådgivningsaktiviteter og medarbejderuddannelse. For at forbinde vores metodiske ekspertise med medarbejdernes procesviden er det meget vigtigt for os at gennemføre aktiviteterne sammen med dig og medarbejderne. På den måde sætter vi ikke kun nye impulser sammen, men opnår også bæredygtige og varige resultater på lang sigt.

Metoder til procesoptimering

Diagram til kortlægning af værdistrømme
To medarbejdere i en 5S-workshop
Eksempel på fabriksplanlægning med visTABLE®-software
Medarbejdere bygger en arbejdsplads efter Cardboard Engineering-metoden
Mand ved Shopfloor Management ved en tavle
Person bestykker en klemrække i henhold til instruktionerne i assistent-softwaren
Diagram til kortlægning af værdistrømme

Materiale- og datastrømmen, fra planlægning til levering af den færdige styretavle, analyseres i detaljer sammen med dig, og optimeringspotentialet visualiseres.

To medarbejdere i en 5S-workshop

Sammen med dine medarbejdere designer vi workshoppen efter 5S-principperne og udvikler en proces, der øger gennemsigtigheden og strukturen.

Eksempel på fabriksplanlægning med visTABLE®-software

Fabriksplanlægning omfatter den fælles udvikling af et individuelt materialeflowoptimeret produktionslayout for at øge effektiviteten, fleksibiliteten og tilpasningsevnen.

Medarbejdere bygger en arbejdsplads efter Cardboard Engineering-metoden

Baseret på en analyse af alle produktionstrin og inden for rammerne af Cardboard Engineering-metoden designer dine medarbejdere arbejdsstationerne som prototyper med vores træning og simulerer produktionsprocessen. Derefter støtter vi dig i realiseringen af de innovative og skræddersyede arbejdspladser.

Mand ved Shopfloor Management ved en tavle

Vi hjælper dig med at indføre et system til daglig, regelmæssig kommunikation med medarbejderne på værkstedet såvel som på kontorerne – som en grundsten til den kontinuerlige forbedringsproces.

Person bestykker en klemrække i henhold til instruktionerne i assistent-softwaren

Vores eksperter rådgiver dig om artikel- og grænsefladestyring for at sikre datakonsistens helt frem til produktionen.

To personer står i et elektronikproduktionsområde og kigger på en tablet

Digitalt procesdesign

Baseret på analysen af alle produktionstrin designer dine medarbejdere de digitale procesforløb sammen med vores eksperter i tæt koordinering med produktionsforløbet. Derefter støtter vi dig i realiseringen af de innovative og skræddersyede digitale processer. Vi integrerer grænseflader fra eksisterende og fremtidige applikationer og lukker eventuelle huller med individuelt udviklede løsninger.

Kombinationen af medarbejdernes viden, praktiske lean-metoder og et eksternt perspektiv er nøglen til bæredygtig procesoptimering.

Christoph Marten - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Ekspert i lean-metoder
Christoph Marten

Din partner helt fra Quick Check til implementering og videre derefter

Lige fra den første inspektion af din virksomhed ser vi på det potentiale, som din engineering og produktion byder på, så vi kan optimere din styretavleproduktion. I et Quick Check registrerer og analyserer vi sammen den aktuelle situation.

Vores rådgivning slutter ikke med en anbefaling til optimering. Sammen udvikler vi løsninger, implementerer dem og sikrer, at resultaterne ikke kun opnås på kort sigt. Vores mål er at etablere optimeringens succeser i dine processer på en bæredygtig måde.

Bæredygtig procesoptimering i tre trin

To personer går gennem styretavleproduktion
Medarbejder under procesoptimering inden for styretavlekonstruktion
Bæredygtighedstjek i procesoptimeringen
To personer går gennem styretavleproduktion

Sammen med dig ser vi på og analyserer proceskæden fra ordreindgang over fremstillingsprocessen på værkstedet til levering og identificerer indsatsområder. Baseret på dette Quick Check kan vi sammen med dig udvikle en passende tilgang til procesoptimering.

Medarbejder under procesoptimering inden for styretavlekonstruktion

I en dybdegående analyse af den nuværende situation ser vi på processer og produktstrukturer. Baseret på denne analyse udvikles et optimeringskoncept ved hjælp af lean-principper og digitale løsninger. Sammen omsætter vi konceptet til reelle løsninger og implementerer dem i din virksomhed.

Bæredygtighedstjek i procesoptimeringen

Når procesoptimeringstiltagene er blevet implementeret, planlægger vi de næste trin for at kontrollere, om effektiviteten af tiltagene opretholdes over en længere periode.

Brochure om procesoptimering inden for styretavlekonstruktion
Sammen om at designe og optimere processer
Fra engineering til produktion – vi støtter dig i at gøre din udformning af styretavlen så effektiv som muligt. I vores brochure kan du se, hvordan vores eksperter sammen med udvalgte kunder har designet og optimeret deres processer på en bæredygtig måde.
Download nu
Fem personer står og taler med hinanden på et værksted