Průmyslové datové konektory v dopravní technice

Robustní vysokorychlostní kabeláž s konektory RJ45 V náročných podmínkách používá společnost VDS Verkehrstechnik GmbH průmyslové datové konektory RJ45.

  • Firma VDS Verkehrstechnik GmbH vyvíjí a vyrábí velmi přesná zařízení k monitorování dopravy.

  • Aby zařízení k měření rychlosti bezvadně fungovala i v nejnáročnějších podmínkách okolního prostředí, zvolila firma měděné datové konektory od společnosti Phoenix Contact.

  • Průmyslové datové konektory RJ45 vynikají technickými vlastnostmi v oblasti zkoušek ohybem a nárázových a vibračních zkoušek.

  • Vzhledem k různým směrům kabelových vývodů navíc tyto konektory, které se osazují v terénu, nabízejí vysokou flexibilitu ve vedení kabeláže přímo na místě.

Vývojový inženýr společnosti VDS Verkehrstechnik GmbH s konektorovým řešením od společnosti Phoenix Contact

Roberto Keller, vývojový inženýr společnosti VDS Verkehrstechnik GmbH, se rozhodl pro konektorové řešení od společnosti Phoenix Contact

Profil zákazníka

Již přes 21 let vyvíjí a vyrábí firma VDS Verkehrstechnik GmbH v saském Löbau velmi přesná zařízení k monitorování dopravy. Tato firma je dceřinou společností celosvětově působící firmy International Road Dynamics Inc. (IRD), která vyvíjí produkty a řešení inteligentních dopravních systémů (ITS).

Se svými 25 zaměstnanci je VDS zavedeným podnikem na trhu a svými zařízeními přispívá k omezení překračování rychlosti, a tím ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Zařízení k monitorování provozu

Zařízení k monitorování dopravy kladou zvláštní požadavky na zabudované komponenty

Použití

Klíčovým prvkem každého zařízení je kamerový snímač. Tento velmi citlivý fotosnímač musí být schopen zachytit způsobem použitelným u soudu rychle se pohybující objekt i za deště, sněžení nebo ve tmě. Nashromážděná data musí být co nejrychleji přenášena z příslušného měřicího snímače nebo měřicího přístroje do hlavice kamery a do elektronické vyhodnocovací jednotky (počítače) a následně předávána dál do konvertoru médií. Odtud se nashromážděné informace prostřednictvím LTE přímo předávají kompetentnímu orgánu.

„Je těžké si představit, jaké vlivy prostředí trvale působí například na stacionární zařízení. Zabudovanou elektroniku a komponenty nezatěžují jen extrémní teplotní výkyvy, ale také nárazy a vibrace,“ vysvětluje vývojový inženýr Roberto Keller. „Představte si místo vzdálené dva metry od silně frekventované státní silnice, kolem kterého každých deset sekund projede čtyřicetitunové nákladní vozidlo. To jsou podmínky, které se obvykle nevyskytují ani v těch nejnáročnějších průmyslových provozech. Z minulosti víme, že použití průmyslových konektorů je naprosto nezbytné.“

Řešení datových konektorů od společnosti Phoenix Contact

Aby nedocházelo k chybám při manipulaci, mělo být provedení i v terénu co nejjednodušší

Řešení

Společnost VDS Verkehrstechnik se zaměřuje na vývoj trvanlivých a spolehlivých produktů, která odpovídají nejmodernějšímu stavu techniky a splňují národní i mezinárodní normy. Řešení nabízejí datové konektory na bázi mědi od společnosti Phoenix Contact. „Vlastní testovací program byl naprosto přesvědčivý,“ dodává Keller. Vibrační zkouška do 2 000 Hz, nárazové zkoušky až 50g a zkouška ohybem (ohybový test) s přídržnou silou 30 N nezanechaly žádné pochybnosti. Perspektivní vysokorychlostní kabeláži až s 10 Gbit/s nyní již nestojí nic v cestě. Vzhledem k tomu, že se jedná o vzájemně zharmonizované komponenty, je zaručena maximální bezpečnost přenosu i za nejnepříznivějších podmínek. Kromě základních technických vlastností nabízejí průmyslové konektory RJ45 osaditelné v terénu navíc vysokou flexibilitu v zavádění kabeláže přímo na místě.

V závislosti na projektování a dostupném konstrukčním prostoru lze připojit přímý kabelový vývod, nebo kabelový vývod zahnutý do dvou různých směrů. Jednodílné provedení a osazení nevyžadující speciální nářadí umožňuje montážnímu technikovi v továrně a na staveništi snadnou manipulaci.

Po nalezení technického řešení vyšla najevo ještě jedna výhoda. Vzhledem k tomu, že specifikace uvnitř zařízení vyžadovala stupeň ochrany pouze IP20 a nebylo nutné použít vojenské ani robustní průmyslové konektory, došlo zhruba ke 30% úspoře místa a k více než 70% úspoře nákladů ve srovnání s kulatými variantami konektorů.

Vlastní testovací program byl naprosto přesvědčivý.

Roberto Keller - VDS Verkehrstechnik GmbH, vývojový inženýr
Roberto Keller, vývojový inženýr společnosti VDS Verkehrstechnik GmbH

Roberto Keller, vývojový inženýr společnosti VDS Verkehrstechnik GmbH

Shrnutí

Rostoucí nároky na techniku vyžadují stále výkonnější konektory. Přitom je nutné dodržovat platné normy a zajistit, aby byla vždy zaručena zpětná kompatibilita. Se společností Phoenix Contact se podařilo sjednotit dané rámcové podmínky a vytvořit cenově optimalizovanou koncepci zařízení zaměřenou na budoucnost, která je přesto robustní a snadno použitelná.

Produkty

Kontakt