Pouzdra elektroniky

Modulární koncept pouzdra s konektorem sběrnice na nosnou lištu Společnost Scheidl GmbH využívá systém pouzder BC pro svůj řadič energie.

  • Modulární konstrukce, flexibilní připojení desky plošných spojů a atraktivní design: pouzdra elektroniky musí dnes něco nabídnout.
  • Systém pouzder BC od společnosti Phoenix Contact slouží společnosti Scheidl GmbH se sídlem v Norimberku jako funkční obal pro její nový řadič energie.
  • U modulární koncepce pouzdra energetického řadiče hraje důležitou roli konektor sběrnice na nosnou lištu.

Profil zákazníka

Společnost Scheidl GmbH, mladá firma z Norimberku, se specializovala na novou měřicí, řídicí a regulační techniku v konstrukci ohřívacích zařízení s důrazem na obnovitelné zdroje a energetickou efektivitu. Energetický řadič existuje také jako samostatný produkt jako měřicí datalogger – pro monitorování zařízení prostřednictvím záznamu teploty, stavu a počitadla.

Achim Scheidl a Arno Friedrich

Achim Scheidl a Arno Friedrich využívají pro svá řešení pouzdra od společnosti Phoenix Contact.

Použití

„Měřicí datalogger – záznamník teploty a energie – činí funkce komplexních topných systémů transparentními,“ vysvětluje jednatel společnosti Achim Scheidl. „Doposud často nehrály detailní měřené hodnoty žádnou roli, systémy byly jednoduché a náklady na energii nebyly relevantní.“ Nové topné systémy, především pro využití regenerativních energií, jsou komplexnější. Scheidl: „Zařízení lze skutečně pochopit pouze tehdy, pokud jsou elektrické a tepelné údaje vyhodnocovány po delší časové období.“

Než dosáhl energetický řadič svého dnešního funkčního rozsahu, bylo zapotřebí mnoho vývojové práce. „U naší první generace jsme nevěnovali pozornost pouzdru, ale pouze funkcím,“ vzpomíná Scheidl. „Měli jsme mix dílů v různých pouzdrech, které spolu byly spojeny kabely.“ Když byl potom aktuální nový design, hledal Scheidl vhodný systém pouzder pro všechny přístrojové komponenty.

Základní modul energetického řadiče

Základním modulem energetického řadiče je pouzdro BC 107 od společnosti Phoenix Contact.

Řešení

„S pouzdrem elektroniky BC od společnosti Phoenix Contact jsme našli flexibilní systém pro základní a rozšiřující moduly, který se přizpůsobí našim požadavkům na uspořádání,“ říká Scheidl. Šířky pouzder od 17,8 mm do 161,6 mm dovolují jednoduchou konstrukci různých modulů se stejným designem pouzder.

Velkoryse vytvořená osazovací plocha desky plošných spojů zjednodušuje projektování v procesu návrhu a vývoje. Uvnitř ležící vedení desky plošných spojů ve všech třech prostorových směrech zajišťují funkčně uspořádanou vestavbu elektroniky – přitom je možné desky plošných spojů zasunout paralelně, ale i pravoúhle k nosné liště v různých pozicích. „16pólový konektor sběrnice je klíčem k naší koncepci přístrojů,“ vysvětluje Scheidl. „Data a energii lze přenášet sériově nebo paralelně a náklady na propojení zůstávají minimální.“

S pouzdrem elektroniky BC od společnosti Phoenix Contact jsme našli flexibilní systém pro základní a rozšiřující moduly, který se přizpůsobí našim požadavkům na uspořádání.

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, jednatel společnosti
Konektory sběrnice na nosnou lištu

Pohodlná výměna modulu díky konektoru sběrnice na nosnou lištu

I na další cestě až ke konečnému použití, např. na elektrárně s blokovou kotelnou, hraje konektor sběrnice na nosnou lištu důležitou roli.

„Díky samočinnému kontaktování od přístroje k přístroji bez dodatečného propojení se zjednodušuje konfigurace našeho energetického manažera,“ vysvětluje Arno Friedrich, jednatel společnosti Optimus Meine Energie GmbH. „Pohodlně lze provést i rychlou instalaci na místě a dodatečnou výměnu modulu bez uvolnění svazku.“

Přístup k elektrárnám s blokovou kotelnou přes internet

Přístup k elektrárnám s blokovou kotelnou přes internet – měřená data zůstávají v energetickém manažeru

Společnost Optimus Meine Energie GmbH využívá jako zákazník a kooperační partner společnosti Scheidl GmbH její energetický řadič jako ústřední komponentu svého energetického manažera. Energetický manažer se používá například v elektrárnách s blokovou kotelnou regionálního dodavatele energie Rewag v Řezně – topné systémy s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se ovládají navzájem sladěné a s ohledem na potřeby.

Všechna relevantní provozní data lze načíst dálkovým přístupem a v případě poruchy je provozovatel okamžitě automaticky informován. Tím odpadají časově náročné termíny kontroly zařízení přímo na místě a dostupnost se zvyšuje.

Závěr

Společnost Optimus se nestará jen o instalaci, firma nabízí také monitoring energie jako komplexní balíček a službu pro provozovatele – i při tom hraje modulární koncept pouzdra na nosnou lištu důležitou roli.

„S tímto modulárním konceptem můžeme našeho energetického manažera přesně konfigurovat pro jakékoliv zařízení a pohodlně ho upravovat za provozu,“ vysvětluje Friedrich princip. „Pokud pak provozovatel někdy přece jen vyžaduje dodatečný agregát, připojí se jednoduše další modul od společnosti Scheidl.“ Podporu přitom poskytuje tzv. hot plugging – přístroj není nutné vypnout a není ani potřeba instalovat dodatečný software.

Modulární pouzdra elektroniky BC pro automatizaci budov

Modulární pouzdra elektroniky BC

Modulární pouzdra elektroniky řady BC slouží pro aplikace orientované na budoucnost automatizace budov.