Přečerpávací vodní elektrárna Waldshut

Kompaktní propojovací rozvaděče v přečerpávací vodní elektrárně Schluchseewerk

Společnost Schluchseewerk AG se svými pěti přečerpávacími vodními elektrárnami je jedním z klíčových hráčů v oblasti vodních elektráren Horního Porýní. Při modernizaci rozvoden by měla být mimo jiné optimalizována obsluha systému propojovacích rozvaděčů. Volba při tom padla na systém propojovacích rozvaděčů PTRV od společnosti Phoenix Contact.

Vodní elektrárna

Profil zákazníka

Společnost Schluchseewerk AG, založená v roce 1928, sídlící v současné době v Laufenburgu, je jedním z největších provozovatelů přečerpávacích vodních elektráren v Evropě. Pět přečerpávacích vodních elektráren dodává celkový výkon 1 862 megawattů. Obnovitelný podíl z přirozeného přítoku činí ročně až 400 milionů kilowatthodin.

Použití

Ze stanoviště Kühmoos, nacházejícího na návrší Hotzenwaldu, jsou řízeny soupravy strojů pěti přečerpávacích vodních elektráren a všechny nádrže a přehradní lokality Rýna. Zde se od roku 1966/67 nachází 220/380kV rozvodna, z níž je do evropské sítě dodávána energie z elektráren Säckingen a Wehr.

Po 20 letech provozu na stanovišti Kühmoos se začala zvyšovat chybovost řídicí technologie. Navíc bylo stále obtížnější sehnat náhradní díly za porouchané součásti. Proto měla být nainstalována nová řídicí technologie. V rámci tohoto opatření zodpovídal za elektrotechniku Dietmar Kastner, vedoucí oddělení elektrotechniky v oblasti správy majetku. Plánování a koordinace přestavby a výstavby probíhalo z jeho kanceláře na centrále v Laufenburgu.

Cílem modernizačního opatření bylo vyhnout se dilematu náhradních dílů a zajistit technologickou aktuálnost systémů.

Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG, vedoucí oddělení elektrotechniky v oblasti správy majetku
Dietmar Kastner – Schluchseewerk AG
Systém propojovacích rozvaděčů PTRV v rozvaděči

Řešení

Připojení signálů k propojovacímu rozvaděči bylo dosud kvůli technologii TERMI-POINT® mimořádně časově náročné. Připojení nebylo možné bez speciálního nástroje, který fungoval jen na stlačený vzduch. Pokud chyběla přípojka stlačeného vzduchu, bylo nutné nejprve zakoupit kompresor.

Kvůli provedení a hmotnosti speciálního nástroje byla manipulace na místě navíc těžkopádná a časově náročná. V důsledku toho mnohdy docházelo k ohnutí kontaktů a zkratům mezi body připojení.

Když technici provedli posouzení několika systémů propojovacích rozvaděčů, společnost Schluchseewerk AG se rozhodla pro propojovací svornice PTRV od společnosti Phoenix Contact. V porovnání s alternativami vynikalo kompaktní provedení systému. Kromě toho nabízí další výhody: barevné vložky umožňují uživateli přizpůsobit označení svým provozním procesům nebo vyhovět normám týkajícím se barevného kódování vodičů podle DIN VDE 0815, IEC EN 69100 v systému propojovacích rozvaděčů. Svornice jsou opatřeny kontrolním otvorem o průměru 2,3 ​​mm, takže ke kontrole lze použít standardní sondy.

Vestavba systému propojovacích rozvaděčů PTRV

Díky kompaktnímu provedení systému PTRV byly ve srovnání s předchozím řešením sníženy prostorové požadavky v rozvaděči přibližně o 35 %. Tím sice nedošlo k úspoře počtu rozvaděčů, společnost Schluchseewerk AG však získala větší prostorovou rezervu pro budoucí rozšíření. Moderní technika připojení svornic push-in výrazně zkrátila dobu potřebnou k montáži na místě instalace. Struktura systému vylučuje chyby, jako jsou ohnuté kontakty nebo zkrat mezi nimi. Bezpečnost místních pracovníků se zvýšila díky ochraně svornic proti dotyku. Nyní lze připojit signály s napětím až 250 V – což předtím nebylo z bezpečnostních důvodů možné.

Kontakt (cs)
Propojovací rozvaděč PTRV 8

Seznamte se s dalšími propojovacími rozvaděči

Kompaktní propojovací svornice PTRV slouží k přehlednému propojování signálů v prostředí automatizace. Propojení velkého počtu vodičů usnadňují individuálně barevně odlišitelná patra. Společně s čelním propojením tak vyloučíte chyby při zapojování.