GP Joule

Nabíjecí park s inteligentním řízením zatížení

Profil zákazníka

Společnost GP Joule vstoupila na trh elektromobility v roce 2015 s jediným požadavkem – vyřešit vlastní problém. Řešení na míru byla vzácná, a tak se společnost i díky kompetentním partnerům takřka od píky vypracovala na poskytovatele elektromobility a nabíjecí infrastruktury. Společnost GP Joule Connect se společností Phoenix Contact E-Mobility GmbH úzce spolupracuje od roku 2015.

Jonas Elbroend (vlevo), vývojář hardwaru, a Piet Gömpel, vývojář softwaru ze společnosti GP Joule v Reußenköge

Jonas Elbroend (vlevo), vývojář hardwaru, a Piet Gömpel, vývojář softwaru ze společnosti GP Joule v Reußenköge

Použití

Základním prvkem nového dobíjecího parkoviště je vždy nabíjecí stanice. „Deficity, například z hlediska stability, komfortu uživatelů, energetické účinnosti a síťového připojení, není snadné napravit zpětně,“ ví z vlastní zkušenosti Jonas Elbroend, vývojář hardwaru ze společnosti GP Joule Connect. „Integrovaná řídicí jednotka nabíjení musí během nabíjení regulovat proud a sama musí být regulovatelná z nadřazeného systému.“ Kromě toho by měla být řídicí jednotka nabíjení flexibilní, aby bylo možné zvolit různé režimy nabíjení.

Dalšími požadovanými funkcemi nabíjení byly 6mA detekce chyby stejnosměrného proudu a 30mA proudový chránič, který chrání nabíjecí body a přepíná zatížení. U režimu nabíjení 3, případu B s nabíjecí zásuvkou by řídicí jednotka nabíjení měla být doplněna o funkci monitorování napětí, aby se v případě výpadku proudu nabíjecí zástrčka odblokovala.

V rámci zavedení správy zátěže by měly být nabíjecí body rozděleny mezi 3 fázové vodiče. Tak je zajištěno, že nebude překročeno maximální nevyvážené zatížení stanovené dodavatelem energie. Také v tomto kontextu musejí být hardware a software navzájem optimálně sladěny.

Řídicí jednotka nabíjení

Správná řídicí jednotka nabíjení (spodní dva řádky) je základem optimální správy zatížení

Řešení

Zásadní význam má otázka, jak je zajištěno zásobování energií nabíjecího parkoviště prostřednictvím stávajícího výkonu přípojky. „Systém řízení energie je nutný k řízení toku energie nabíjecího parkoviště,“ vysvětluje pan Elbroend. „Ten může být soběstačný – to znamená, že odpovídá výlučně za nabíjecí parkoviště, nebo může být součástí kompletního systému správy budovy.“ Jedinou výchozí hodnotou pro správu nabíjecího parkoviště v rámci soběstačného systému je dostupný výkon přípojky.

„Řídicí jednotky nabíjení CHARX control advanced kompatibilní s technologií Ethernet a software CHARX manage od společnosti Phoenix Contact umožňují optimální správu energie,“ vysvětluje Piet Gömpel, vývojář softwaru ve společnosti GP Joule Connect. „Řídicí jednotky jsou softwarem adresovány prostřednictvím sběrnice Modbus TCP. Tento software také řídí proces nabíjení a reguluje nabíjecí proud.“

Jedna ze 30 nabíjecích stanic společnosti GP Joule

Společnost GP Joule může v případě potřeby nabíjecí park postupně rozšiřovat

Provozovatelé parkovišť mohou nabíjení účtovat buď lokálně, nebo prostřednictvím fakturačního systému. Společnost GP Joule k fakturaci používá exportní funkci softwaru a předává údaje o spotřebě. Oproti tomu ve veřejném sektoru je nabíjení účtováno obvykle backendovým poskytovatelem. Ten přijímá data o spotřebě prostřednictvím OCPP, tedy protokolu, který je nedílnou součástí softwaru CHARX manage.

Společnost nyní v Reußenköge provozuje více než 30 nabíjecích stanic a více než 20 dalších na ostatních místech. Rozšíření dobíjecích bodů je bez problémů možné díky licenčnímu modelu pro 10, 30 nebo 50 dobíjecích bodů. „Naši zákazníci často začínají se základní instalací s několika málo nabíjecími body,“ uvádí pan Gömpel, „a díky upgradu licence lze systém kdykoli flexibilně rozšířit o další nabíjecí body.“

Správa z kanceláře

Pomocí softwaru CHARX manage mají zaměstnanci přístup k podrobnostem z diagnostiky o stavu nabíjení a době obsazení

Prostřednictvím softwaru CHARX manage lze ve webovém rozhraní snadno konfigurovat parametry pro nabíjecí parkoviště, pro jednotlivé nabíjecí body, pro správu zatížení a pro připojení k fakturačnímu systému. A to prostřednictvím webového prohlížeče z libovolného počítače. Pokud je provozovatel přihlášen, může příslušná nastavení zobrazit nebo je změnit.

Pokud má řidič elektromobilu na parkovišti k dispozici centrální terminál s dotykovou obrazovkou a RFID čtečkou pro přihlášení, lze nabíjecí bod vybrat pomocí intuitivního rozhraní operátora a začít s nabíjením. Alternativně lze pro přihlášení uživatele použít box PC a každý nabíjecí bod vybavit čtečkou RFID.

Závěr

Společnost GP Joule Connect tak v roce 2019 založila kolem 300 nabíjecích bodů. Aby bylo možné splnit náročné požadavky zákazníků na provoz, správu energie a dostupnost, jsou v softwaru CHARX manage integrované také funkce pro využívání cloudových služeb.

Jonas Elbroend shrnuje: „Software CHARX manage poskytovaný společností Phoenix Contact je přizpůsoben potřebám podniků, které chtějí v budoucnu používat desítky nabíjecích bodů a které mají profesionální požadavky na správu energie, provoz a možnosti budoucího rozšíření.“

Piet Gömpel dodává: „Díky softwaru CHARX manage je naše řešení nabíjení možné flexibilně používat v různých prostředích nabíjecích parkovišt. Díky tomu nabízíme našim přibývajícím zákazníkům kompletní řešení: od analýzy přes plánování a implementaci až po provoz.“

Kontakt (cs)