Nouzové vypnutí s aplikací dopravního pásu

Funkční bezpečnost pro skupinové odpojení u třífázových motorů

Funkční bezpečnost je důležitým tématem především ve strojírenství a investiční výstavbě. Zabraňuje ohrožení personálu a poškození strojů a zařízení.

V praxi se často používají skupiny třífázových motorů v různých aplikacích.

V těchto případech je pro bezpečný a ekonomický provoz zásadní jednoduchá realizace řešení s funkční bezpečností.

Osoby u stroje s funkční bezpečností

Jednoduché vypnutí skupiny a vysoká dostupnost systému

  • Spolehlivé a jednoduché skupinové odpojení na ochranu vašeho personálu, strojů a zařízení
  • Vysoká dostupnost systému díky 10násobně delší provozní životnosti s hybridní technologií
  • Bezpečné odpojení díky integrované bezpečnostní funkci do úrovně integrity zabezpečení SIL 3 a jakostnímu stupni PL e
Zobrazení aplikace: Funkční bezpečnost u třífázových motorů

Funkční bezpečnost u třífázových motorů: zobrazení aplikace

Jednoduchost ve funkční bezpečnosti

Pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu můžete bez dodatečných nároků na kabeláž realizovat skupinové nouzové vypnutí všech následných hybridních spouštěčů motoru.

Dodatečně lze všechny moduly napájet přes systémové napájení. Volitelný modul zpětného hlášení umožňuje jednoduché monitorování stavu motoru.

Hybridní spouštěče motoru se symbolem hybridní technologie CONTACTRON

Delší životnost díky hybridní technologii CONTACTRON

Provozní životnost hybridních motorových spouštěčů CONTACTRON je desetkrát vyšší než u obvyklých spínačů, což poskytuje značnou výhodu u vysokých frekvencí spínání. Prodlužují se intervaly údržby a zvyšuje dostupnost zařízení.

Důmyslné spínání a bezpečné odpojování skupin motorů

Schéma výrobní linky s různými skupinami motorů
Zařízení se skupinami motorů
Bezpečný provoz zařízení se skupinami motorů: v případě nouze je možné bezpečně odpojit všechny motory jedné skupiny pomocí nouzového zastavení.
Zařízení se skupinami motorů
Dopravní pás s motory
Dopravní pás se skupinou třífázových motorů, se kterým se často můžeme setkat v praxi. Ochrana personálu a přepravního systému díky jednoduché integraci funkční bezpečnosti.
Dopravní pás s motory
Nouzové vypnutí v průmyslovém prostředí

Jednoduchá integrace bezpečnostní techniky do strojírenství

Bezpečnostní technika sehrává ve strojírenství důležitou roli. Přechází ohrožení obsluhy nebo poškození stroje.

Norma EN ISO 13849-1, která má splňovat požadavky směrnice o strojních zařízeních, vedla nejen k vyšším nárokům při realizaci bezpečnostních funkcí, ale vytvořila i nové možnosti pro vás jako konstruktéry strojů.