Ohlašovací systém

Platforma důvěry a otevřenosti – poctivost a jednání podle právních a interních předpisů při všech činnostech.
Důvěrný rozhovor mezi dvěma zaměstnanci

Proč bych měl(a) něco nahlásit?

Dozvěděli jste se o nějakém škodlivém chování nebo ekonomických a právních rizicích? Pro tyto případy máte k dispozici oznamovací systém BKMS®. Abyste mohli oznamovat možná porušení právních předpisů a interních pravidel, byla pro vás zřízena elektronická platforma. Týká se podezření z:

  • korupce
  • podvodu, porušení slibu mlčenlivosti, zpronevěry
  • porušování pravidel hospodářské soutěže
  • praní špinavých peněz
  • porušení ochrany osobních údajů
  • krádeže
  • porušení ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti
  • nedodržování sociálních standardů a lidských práv

Společnost Phoenix Contact prosazuje otevřenou komunikaci. Pro případy vzniklých chyb nebo nesrovnalostí je první kontaktní osobou zpravidla přímý nadřízený. Pokud zjistí chyby nebo nesrovnalosti třetí osoba, měla by se obrátit na svou kontaktní osobu ve společnosti Phoenix Contact.

Nahlašovací systém BKMS® je certifikovaným systémem vybaveným funkcí zachování anonymity. Nahlašovat můžete také bez zveřejnění své identity. Vaše hlášení se zaznamenávají v nahlašovacím systému BKMS® a zobrazují se pracovníkům mezinárodní advokátní kanceláře. Pokud bude vyžadována další komunikace mezi touto kanceláří a vámi jako oznamovatelem, bude probíhat přísně důvěrně a na vyžádání i anonymně.

Jednací řád skupiny Phoenix Contact týkající se předkládání stížností

Společnost Phoenix Contact používá systém BKMS® pro oznamování stížností v souladu s § 8 a § 9 odst. 1 LkSG. Podrobnosti naleznete v příslušném jednacím řádu, který je dostupný ke stažení na konci této stránky.