Celý náš řetězec tvorby hodnot musíme sledovat přes brýle udržitelnosti, eliminovat látky ohrožující životní prostředí a zdraví a nacházet alternativy.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory
Torsten Janwlecke, prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory ve společnosti Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory ve společnosti Phoenix Contact

Logo RoHS

Čistá práce pro větší udržitelnost

Olovo škodí lidem i životnímu prostředí. Udržitelným jednáním je pro společnost Phoenix Contact co nejvíce eliminovat olovo. Cílem při tom je výrazně přispět ke zlepšení kvality života. Phoenix Contact má jako kovozpracující společnost mimořádnou odpovědnost za životní prostředí a zdraví. Proto jsme včas začali vyvíjet metody, které nám umožní bezolovnatě¹ vyrábět elektromechanické produkty se stejnými technickými vlastnostmi a v obvyklé kvalitě.

¹ Označení bezolovnatý se vztahuje na budoucí limit 0,1 procenta ve směrnici RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Evropského parlamentu.

Muž držící bezolovnatý kulatý konektor M5 – M58 v ruce

Průkopnická práce pro obvyklou kvalitu

Technické vlastnosti olova vedou k tomu, že jeho eliminace představuje zcela nové výzvy v průmyslové výrobě. Ve slitinách mědi olovo například zajišťuje, aby bylo jejich obrábění a tváření za studena snazší. Olovo rovněž působí jako účinné mazivo. Kdo se chce těchto vlastností vzdát, musí výrobu zvládnout od základu.
Společnost Phoenix Contact si stanovila úkol vyrábět bezolovnatě dříve, než ostatní firmy. Tato reorganizace je považována za jeden z nejdůležitějších projektů v kovozpracujícím průmyslu za posledních 50 let. Inženýři společnosti Phoenix Contact v rámci tohoto dlouhého a těžkého procesu bezpochyby odvedli průkopnickou práci.

Bezolovnaté kulaté konektory M5 – M58

Nové technické výzvy

Přechod na bezolovnaté výrobní procesy představuje pro všechny výrobce elektronických dílů zvláštní výzvu. Je spojena s náročnou reorganizací a vysokými investicemi a v konečném důsledku se dotkne i mezinárodních dodavatelských řetězců.
Zvlášť zřetelné je to na příkladu lisovacích kontaktů. Použité slitiny musí na jedné straně vést dobře proud a na druhé straně vykazovat odpovídající obráběcí vlastnosti a vlastnosti tváření za studena. Tato linie se pro vývojáře produktů vyvinula ve skutečnou královskou disciplínu. To rovněž vyžadovalo úzkou spolupráci s dodavateli, technologickými laboratořemi a sériovou výrobou.

Konektory M17

Náskok díky včasnému používání bezolovnatých produktů

Máte na výběr: Díky bezolovnatosti budete mít náskok. Ve společnosti Phoenix Contact vnímáme jako čistě firemní odpovědnost realizovat hodnotový řetězec co nejudržitelnější. Angažovanost se vyplatí – z hlediska životního prostředí, zdraví a skvělé budoucnosti.

Často kladené dotazy na bezolovnaté produkty a směrnici RoHS

Kostka s otazníkem
Kostka s otazníkem
Kostka s otazníkem
Kostka s otazníkem
Kostka s otazníkem
Kostka s otazníkem

Shoda s RoHS a bezolovnatost bývají často považovány za jedno a to samé. Přitom je mezi tím velký rozdíl: Díly jsou v souladu s RoHS, pokud dodržují limity stanovené ve směrnici RoHS Evropského parlamentu.

U olova činí limit ve směrnici 0,1 procenta. Právě platný limit na základě řízení o výjimce 6c činí 4 procenta. Označení „bezolovnatý“ se již dnes vztahuje na budoucí limit 0,1 procenta.

Kostka s otazníkem

Všechny bezolovnaté výrobky společnosti Phoenix Contact lze vyhledat prostřednictvím výběru filtru „podle RoHS 6c (Pb < 0,1 %)“ a zobrazit v seznamu produktů, na který se odkazuje níže.

Přejít na seznam produktů
Kostka s otazníkem

Všechny naše výrobky bez olova vyhovující směrnici RoHS jsou důkladně testovány po stránce jejich elektrických vlastností.

Kostka s otazníkem

Oficiální informace Evropské komise najdete na následujícím odkazu.

Zjistit více
Kostka s otazníkem

Používání olova ve výrobním procesu je problematické, protože olovo je jedovaté. Hromadí se v organismech v celém potravním řetězci a nelze je odtud odbourat. Zčásti uniká do přírody ze skládek, špatně se odbourává a proto se hromadí v přírodním koloběhu.