Parazit gerilimlerini sınırlamak için parazit giderici filtreler ve şebeke filtreleri.

Güvenli güç beslemesi için parazit giderici filtreler

Parazit giderici filtreler ve şebeke filtreleri, mekanik veya elektronik olarak tetiklenen anahtarlama işlemlerinin neden olduğu darbe benzeri yüksek frekanslı parazit gerilimlerini sınırlar. Eğer parazit gerilimleri sınırlanmazsa, kablo ağı ve elektriksel olarak iletken bağlantılar üzerinden yayılırlar. Bu durum, veri hatalarına, kontrol dışı fonksiyonlara ve sistem çökmelerine yol açabilir. Şebeke filtreleri, parazit gerilimlerini sınırlamak suretiyle EMC-uyumlu güç beslemesini garantiler.

Daha fazla bilgi

Avantajlarınız

 • Entegre aşırı gerilim korumalı filtreler kullanarak darbe şeklinde ve yüksek frekanslı gerilimlere karşı koruma
 • Birçok farklı zayıflama eğrisiyle çok sayıda saha uygulaması
 • Esnek tasarımlar – kontrol panosu ve çalışma yerinde kullanılabilir
 • Simetrik ve asimterik filtre devresi kullanarak kompakt koruma
Şebeke ve sinyal uygulamaları için entegre aşırı gerilim korumalı parazit giderici filtreler

Filtre çözümleri

Entegre aşırı gerilim korumalı parazit giderici filtreler

Entegre aşırı gerilim korumalı parazit giderici filtrelerin iki işlevi vardır: Transient aşırı gerilimleri absorbe ederler ve yüksek frekanslı parazit gerilimleri ve akımları sınırlarlar.

Farklı tasarımlar mevcuttur:

SFP DIN ray modülü

 • Parazit giderici filtre ve tip-3 aşırı gerilim koruma
 • Enversör ikaz kontağı
 • Görsel durum göstergesi
 • DIN rayına monte edilebilir
 • 5 A - 20 A nominal yük akımı

TERMITRAB klemensi

 • MCR sinyalleri için şebeke filtresi ve aşırı gerilim koruma cihazı
 • Yaylı bağlantı
 • Ortak referans potansiyelli iki iletken için koruma
 • 24 V şebeke sistemleri için
 • DIN rayına monte edilebilir
DIN rayında parazit giderici filtre (şebeke filtresi)

Parazit giderici filtre (şebeke filtresi)

Özel filtre devresine sahip parazit giderici filtre

Özel filtre devresine sahip parazit giderici filtreler veya şebeke filtreleri, hem simetrik hem de asimetrik parazit değişkenlerine karşı koruma sağlar.

NEF DIN ray modülü

 • Parazit giderici filtre
 • DIN raya monte edilebilir
 • 1 - 10 A nominal akım

Entegre parazit giderici kapasitörlü TERMITRAB klemensleri asimetrik korumanın yeterli olduğu uygulamalar için uygundur.

Örnek parazit giderici filtre devresi (filtre devre şeması)

Şebeke filtre devresi örneği

Filtre devrelerinin çalışma prensibi

Simetrik parazitlerin filtrelenmesi X

Faz ile nötr arasındaki parazit gerilimler filtrelenir.

Asimetrik parazitlerin filtrelenmesi Y1 Y2

Faz iletkeninden PE'ye ve nötr iletkenden PE'ye, negatif faz dizisi topraklanmış parazit gerilimleri filtrelenir.

Bir parazit giderici filtre için tipik karakteristik eğri (karakteristik eğri saha şeması)

Parazit giderici filtre için tipik karakteristik eğri

Şebeke filtrelerinin etkin aralığı

Zayıflama karakteristik eğrisi şebeke parazit filtrelerinin etkin çalışma bölgesini göstermektedir. Frekansa bağlı zayıflama simetrik veya asimetrik filtre devresine göre okunabilir.