Elektrik komponentleri korumak için ekran klemensleri

Ekran bağlantı kelepçeleri

Ekran klemensleri, sistemlerinizi elektromanyetik parazite karşı korur. Bu parazit hatalı çalışmalara veya tüm sistemin çökmesine neden olabilir. Ekran klemensleri, bu senaryoları engellemek için standarta uygun komponentlerden oluşmaktadır. Ekran klemensleri, sistemlerinizi korumaya ilave olarak, EMC Direktifinin CE uyumluluğu koşulunu karşılamak için kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi

Avantajlarınız

  • EMC-uyumlu kablolama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk
  • Parazitsiz sinyal iletimi ve sinyal işleme
  • Büyük temas yüzeyi sayesinde ideal ekran zayıflatması
  • Nötr barası (NLS) kurulumlarında doğrudan, büyük yüzeyli ve düşük dirençli temas sayesinde düşük transfer empedansı
  • Çeşitli destek braketleri sayesinde NLS üzerinde basit ve kompakt ekranlama klemensi montajı
  • Uygun bağlantı klemensleri sayesinde kontrol panosunun koruma iletkenine NLS'nin kolay bağlantısı.
DIN rayı üzerinde ekran klemensleri

DIN rayı üzerinde ekran klemensleri

Ekran klemensleri ile profesyonel ekranlama

Ekran bağlantı klemensleri, sinyallerin, güç kaynaklarının ve veri kablolarının EMC-uyumlu kablajını sağlamak amacıyla kontrol panosunda ve sistemlerde kullanılır. Elektromanyetik girişim alanlarında güvenilir EMC-uyumlu çalışma için ekranlama doğru yapılmalıdır. Ekran bağlantı klemensleri tarafından sağlanan koruma, hem gelen hem giden parazit radyasyonunu engeller. Ana girişim kaynakları; motor ve frekans dönüştürücüleri, güçlü manyetik alternatif alanları, radyo dalgalarını ve diğer kabloların kapasitif ve endüktif kuplajlarını içerir. Sistemler ve makine üreticileri ve operatörleri için, elektromanyetik uyumluluk konusunda uyulması gereken çeşitli yasal ve normatif gereklilikler mevcuttur. Bu gereklilikler aynı zamanda CE onayının da bir parçasıdır.

Nötr barası üzerinde sabitlenmiş iletkene sahip SCC ekranlama klemensi

SCC ekranlama klemensi

SCC ekranlama klemensleri

SCC ekranlama klemensleri, hızlı ve kolay kullanıma ve arayüzleri güvenilir şekilde dağıtan ideal ekranlama temasına sahiptir. Tüm ekranlama klemensleri aletlere ihtiyaç olmaksızın sadece tek elle monte edilebilir. Yaylı bağlantı teknolojisinin kuvveti, kabloyu fazla deforme etmeden mümkün olan en büyük temas alanını oluşturacak şekilde hassas ayarlanır. Bu, yüksek temas kalitesi ve düşük iletim empedansı sağlar. Ekranın arayüzlere karşı etkili olmasını sağlamak için, ekranlama klemensi iletken üzerindeki örgülü ekranın en az % 75'ini kapsar. Hangi kabloların bağlanacağını belirtmek için büyük markalama bölgeleri açık şekilde etiketlenebilir ve böylece kolay atama sağlanır. SCC ekranlama klemenslerinin direkt, DIN rayı ve NLS montajına imkân veren üç farklı montaj tipi mevcuttur.

SCC ekranlama klemenslerinin döndürülerek açılması
SCC ekranlama klemensini ve klemens iletkenini kapatın
Ekranlama klemensini açın ve iletkeni ayırın
Yan SCC ekranlama klemensi
5, 10, 15 ve 20 mm kablo çapları için SCC ekranlama klemensleri
SCC ekranlama klemenslerinin montaj versiyonları
Direkt monte destek braketlerine sahip SCC ekranlama klemensi
Ray montajı için destek braketlerine sahip SCC ekranlama klemensi
DIN rayı üzerinde SCC ekranlama klemensi
Nötr barası üzerinde sabitlenmiş iletkene sahip SK ekranlama klemensi

SK ekranlama klemensi

SK ekranlama klemensleri

SK ekranlama klemensleri, ekranlama klemensi ürün portföyünün vidalı versiyonudur. Tırtıllı vida, kabloları yerine sabitler. Tırtıllı vidanın başındaki kanal, standart tornavida kullanılarak daha yüksek bir tork değerine kadar sıkılmasını mümkün kılar. Ekranlama klemenslerinin baskı plakası ise ideal kablo sıkma sağlar. Elastikiyetle elde edilen esneklik, yüksek temas kalitesini garantiler. SK klemenslerinin büyük temas yüzeyi, SCC klemenslerinde de olduğu gibi, ideal ekran zayıflamasını mümkün kılar. SK ekranlama klemenslerinin direkt ve NLS montajına imkân veren iki farklı montaj tipi mevcuttur.

SK ekranlama klemenslerinin çeşitli kablo çapları
SK ekranlama klemenslerinin döndürülerek açılması
SK ekranlama klemensleri
Ekranlama broşürünün kapak resmi

Ekranlama ve ekranlama klemensleri hakkında broşürlerimiz

Ekranlama karmaşık bir konudur. Sistemlerinizi ister gelen parazite ister parazit emisyonlarına karşı korumayı amaçlayın: EMC-uyumlu kablolama zorunludur. Aşağıda, ekranlama konusuyla ilgili ücretsiz PDF dosyaları indirebilirsiniz. "Ekranlama" başlıklı ilk broşür, genel olarak ekranlama konusunu ele almaktadır. Çeşitli parazit türleri hakkında bir genel bakış sunmakta ve bu parazit türlerinin etkili şekilde nasıl giderileceğini açıklamaktadır. "SCC Ekranlama Klemensleri" başlıklı ikinci broşür, en yeni ekranlama klemens serimiz hakkında çeşitli bilgiler içermektedir.

Bir proses endüstrisi resminin önünde SCC ekranlama klemensi

EMC-uyumlu kablolama için gerekliliklere sahip endüstriler

Güvenilir bir ortak mı arıyorsunuz? Bir ortak ve birlikte çalışmaya açık bir şirket olarak uzun yıllara dayanan deneyimimiz, başarı geçmişimiz ve kapsamlı bilgimizle çeşitli sektör ve pazarlara hizmet veriyoruz. Ekranlama klemensleri, EMC-uyumlu kablolamanın gerektiği yerlerde kullanılır. Elektromanyetik uyumluluk (EMC), bir cihazın elektromanyetik ortamda tatmin edici şekilde çalışma kapasitesini belirtir. Cihazın kendisi, bu ortamda bulunan diğer cihazlar için kabul edilemeyecek herhangi bir elektromanyetik parazite neden olmamalıdır. Bu nedenle, sinyal işleme ve sinyal iletme alanlarında ekranlama klemensleri özellikle önemlidir.