Supape manuale într-o instalație din industria de prelucrare

Monitorizarea ventilelor Transmiterea informațiilor de poziție a supapei prin radio, în timp real, către sistemul dumneavoastră de control

  • Disponibilitatea sporită a instalației prin monitorizarea continuă a poziției supapelor pe baza senzorilor NAMUR
  • Monitorizarea confortabilă a părților manuale ale sistemului, direct din sistemul de control
  • Instalarea simplă și rapidă datorită cutiei de derivație preconfecționate, pregătite de utilizare
Un bărbat acționează supapa într-o instalația din industria de prelucrare

Monitorizarea poziției supapei evită consecințele comenzilor necorespunzătoare.

Monitorizarea supapelor manuale

Supapele manuale se utilizează în număr mare în sistemele de procesare. Dozați și controlați lichid, aer sau gaze. În funcție de etapa de producție, în special în cazul instalațiilor existente, supapele manuale trebuie să fie aduse în poziția corectă de către personalul de operare a instalației. Angajații parcurg listele de verificare pentru instalațiile de mari dimensiuni. Acestea specifică acționarea, clătirea sau curățarea instalației de producție. Comenzile necorespunzătoare pot duce la întreruperi în procesul de producție sau avarii. Pentru a evita aceste comenzi necorespunzătoare, poziția de închidere/deschidere a supapelor manuale poate fi monitorizată cu ușurință.

Supapă într-o instalație din domeniul tehnologiei de procesare

Pentru înregistrarea poziției finale sunt suficiente soluții tehnice simple, de ex. pe bază de comutator de sfârșit de cursă.

Posibilități îmbunătățite de intervenție

Montarea ulterioară a comutatoarelor de sfârșit de cursă NAMUR și transportul informațiilor I/O către sistemul de control facilitează blocaje software. Profitați de cutiile noastre de comutare prefabricate. Astfel, în camera de control aveți o imagine de ansamblu asupra pozițiilor supapelor și simultan o diagnosticare optimă a senzorilor inclusiv a cablării.

Extindeți soluția cu diferite tipuri de semnale. Printre acestea se numără, de exemplu, temperaturi, presiuni sau debite.

Colectarea datelor din domeniul ce prezintă potențial exploziv cu sistemul I/O cu protecție intrinsecă

Exemplul de arhitectură arată un sistem de monitorizare a supapelor bazat pe substații decentralizate pentru înregistrarea semnalelor în zona 0 resp. 1. Structura unei substații locale (Server-Station) se compune din sursa de alimentare, modulul wireless și modulele de intrare cu protecție intrinsecă. Numărul de module I/O este determinat de aplicație. Sistemul este modular. Este posibilă extinderea prin magistrale locale.

Imagine interactivă: sistem de monitorizare a supapelor bazat pe substații decentralizate
Comunicație I/O fără fir
Radioline este sistemul de comunicație radio pentru sisteme extinse. Acesta asigură afișarea imediată a valorilor de măsurare în camera de control a operatorului, pentru a putea lua rapid măsuri de remediere.
Mai multe despre sistemul de comunicație radio Radioline
Comunicație I/O fără fir
Surse de alimentare pentru tehnologie MCR
Sursele de alimentare MINI POWER sunt ideale alături de carcasa pentru echipament electronic modulară pentru tensiuni speciale în tehnologia de măsurare, comandă și reglare.
Aflați mai multe despre sursele de alimentare pentru tehnologia MCR
Surse de alimentare pentru tehnologie MCR
Sisteme I/O
Pentru gradele de protecție IP20 și IP65/67
Mai multe despre sistemele I/O
Sisteme I/O