Ennakoiva huolto – kokonaisvaltaiseen pumppujen ja moottoreiden valvontaan

Yleiskatsaus

Pumput ja moottorit  

Kokonaisvaltaiseen pumppujen ja moottoreiden valvontaan

  • Digitalisointi mahdollistaa uusia konsepteja kunnossapidon ja energianhallinnan optimointiin
  • Phoenix Contactin PumpMonitor on ratkaisu pumppujen ja järjestelmien ennakoivaan huoltoon
  • PumpMonitor pidentää järjestelmän toiminta-aikaa ja alentaa energiakuluja.

Käyttö

Vesipumppu  

Predictive Maintenance mahdollistaa laitteiston tehokkaamman käytön.

Teollisuuden kuin myös kuntatason vedenhuollossa on useita eri syitä kunnossapidon mukauttamiseen.

Hajautetusti sijoitetut järjestelmän osat, kuten pumput ja moottorit, ovat kunnossapidossa aikaavieviä ja ne aiheuttavat korkeita kuluja. Epäsäännöllisesti luetut arvot antavat riittämättömän kuvan järjestelmän nykyisestä tilasta. Pumppujen ja moottoreiden virhetoimintoja ei näin ollen huomata välittömästi niiden esiinnyttyä. Seurauksena ovat nousevat energiakulut ja järjestelmän ennenaikainen kuluminen.

Digitalisointi tuo myös vesi- ja jätevesihuoltoon uusia mahdollisuuksia energiankulutuksen tarkkailuun ja kunnossapidon optimointiin. Viime vuosina Predictive Maintenance on noussut ennakoivan huollon konseptiksi.

Predictive Maintenance tarkoittaa järjestelmien ja aggregaattien jatkuvaa valvontaa modernin anturitekniikan avulla. Kulumisen merkit huomataan ajoissa ja vältetään muiden vahinkojen ja seisokkien syntyminen. Järjestelmien käyttäjät hyötyvät korkeammasta laitteistokäytettävyydestä sekä alemmista kunnossapitokuluista.

Ratkaisu

Web-visualisointi  

Järjestelmän tämänhetkisen tilan web-visualisointi

Phoenix Contactin asennusvalmis kytkentäkaappiratkaisu järjestelmäsi helppoon ennakoivan huollon toteutukseen.

Pumppujen ja moottoreiden tämänhetkinen kunnossapitotarve määritetään relevanttien mittausarvojen jatkuvalla valvonnalla. Integroitu anturimoduuli valvoo mekaanisten ja sähköisten mittausarvojen lisäksi myös hydrodynaamisia arvoja, kuten laakereiden ja koneen värähtelyjä. Näin on mahdollista arvioida järjestelmän osien kokonaistila. Pumppujen ja moottoreiden optimaalisella kuormituksella voidaan uhkaavat turbulenssit ja kavitaatiot tunnistaa ja välttää ajoissa. Pumppujen ja moottoreiden energiatehokas käyttö alentaa lisäksi myös energiankulutusta sekä energiakuluja.

Liitäntä hallitsevaan ohjausjärjestelmään sekä integroitu web-visualisointi mahdollistavat pumppujen ja moottoreiden jatkuvan ja paikasta riippumattoman valvonnan verkossa. Laitteiston tarkastamiseen käytetty aika paikan päällä sekä henkilöstökulut jäävät pois. PumpMonitorin ansiosta voit häiriötilanteissa reagoida välittömästi ja vaikuttaa järjestelmän mahdolliseen kulumiseen tai seisokkiin.

Kytkentäkaappi PumpMonitor  

Yksinkertainen siirtyminen järjestelmän ennakoivaan ylläpitoon

Edut

  • Ennakoiva huolto mekaanisten, sähköisten ja hydrodynaamisten mittausarvojen perusteella minimoi kunnossapitotarpeen
  • Energiankulutus pienenee mittaamalla järjestelmän hyötysuhde ja best fit -piste.
  • Värähtelyjen ja laakereiden seuranta parantavat järjestelmän käytettävyyttä

Tekniset tiedot

Lisätietoja ennakoivasta ylläpitoratkaisusta löydät verkkokaupasta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260