Vid altid, hvad der sker!

Vid altid, hvad der sker!

Den intelligente overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ advarer dig, før dit anlæg mister beskyttelsen.

PLUGTRAB PT-IQ er det forudseende overspændingsbeskyttelsessystem fra Phoenix Contact. Fordelen ved det er, at beskyttelsesenheder overvåges i flere trin. Det betyder, at en fejl kan forudses.

Dine fordele

 • Præventiv udskiftning af skadede afledere tidligt takket være flertrinsdisplay og fjernmelding
 • Direkte installation i Ex-zone 2 med beskyttelsesenheder til egensikre strømkredse til Ex-zone 0
 • Hurtig og fejlfri installation takket være bæreskinnekonnektorer og kodede stik
 • Udvidelse af system på op til 28 beskyttelsesenheder gennem effektive forsyningsmoduler
 • Nem udskiftning af beskyttelsesstik uden afbrydelse af igangværende drift

PLUGTRAB PT-IQ: Intelligent overspændingsbeskyttelse med system

PLUGTRAB PT-IQ  

Entydige signalfarver vedr. status for beskyttelsesenheden

PLUGTRAB PT-IQ er et system, der består af en kontroller og så den egentlige overspændingsbeskyttelse. Kontrolleren forsyner beskyttelsesenhederne og giver samlet fjernmelding til op til 28 beskyttelsesenheder.

Især flertrins-fjernmeldingen og -signaliseringen af beskyttelsesenheden kan fremhæves. Således bliver hver spændingsbegrænset komponent i effektafbryderen overvåget intelligent.

Et gult statussignal melder, at effektgrænse er nået pga. hyppige overspændinger. Aflederne er stadig funktionsdygtige, og anlægget beskyttes fortsat. Udskiftning anbefales dog for at undgå unødvendig service.

Grøn: Beskyttelsesenhed OK

Gul: Effektgrænse nået, udskiftning anbefales

Rød: Overbelastet, udskiftning nødvendig

Særlig beskyttelse til eksplosionsfarlige områder

Eksplosionsfarlige områder  

Installér PT-IQ direkte i Ex-zonen 2

Med produkterne PLUGTRAB PT-IQ fås nu for første gang overspændingsbeskyttelsesenheder med hjælpeenergiforsyning til beskyttelsesmåden "egensikkerhed", som kan installeres direkte i Ex-zone 2.

PT-IQ overvåger egensikre strømkredse til Ex-zone 0 permanent. Også her registreres og meldes der om beskadigede beskyttelsesenheder med det samme.

Produkternes ATEX- og IECEx-godkendelser gør, at de kan anvendes over hele verden.

Typiske anvendelsesområder for PT-IQ:

 • Procesteknik
 • Vand- og spildevandsteknik
 • Energiteknik
 • Trafikteknik og bygningsautomation

Yderligere fordele ved produktfamilien PLUGTRAB PT-IQ

PT-IQ tilslutningsteknik  

Forskellige tilslutningsteknikker: Skrue- og Push-in-tilslutning

 • Installer vibrationssikkert – den nye aflåsning giver sikkert hold, også ved installationer i barske omgivelser
 • Installer pladsbesparende: På kun 17,5 mm modulbredde kan op til fem signalledere beskyttes
 • Energieffektiv, for de grønne LED'er på alle beskyttelsesenheder kan slukkes centralt på kontrolleren
 • Varibel i tilslutningsteknikken: Vælg den traditionelle skruetilslutning eller den komfortable Push-in tilslutning

PLUGTRAB PT-IQ – enkel installation

Se videoen og lær, hvor hurtigt og nemt fortrådningen fra PLUGTRAB PT-IQ og indkobling i et fjernmeldingskoncept kan realiseres.

Vil du have mere at vide?

For at få en oversigt over de forskellige koblingsvarianter og detaljerede produktinformationer kan du vælge et af de videreførende links.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11