Modulær procesautomation

Raffinaderi

Modulær automatisering af procesanlæg

Lever op til alle krav.

Der er næppe et produkt, hvor time-to-market kan tages så bogstaveligt som ved en vaccine. På en nøgledato, f.eks. kort før starten af influenzasæsonen, skal lægemidlet være tilgængeligt i en tilstrækkelig mængde i et tidsvindue på kun få uger. Opgaven består således i at få et komplekst kemisk produkt hurtigt fra laboratoriet og ud i produktionen. Outputtet skal være fleksibelt skalerbart i forhold til efterspørgslen – og hurtigere end konkurrentens.

Hvor er udfordringen med de nuværende systemer?

Modulær automatisering i procesindustrien  

Modulær automatisering i procesindustrien

I dag automatiseres anlæg i store dele af procesindustrien centralt. Især for de såkaldte World-Scale-anlæg er dette den mest effektive og tilgængelige type produktion. Alle aktuatorer og sensorer er forbundet direkte med det centrale styresystem. I industrien for finkemikalier og i de farmaceutiske virksomheder er situationen anderledes: Afhængigt af det krævede slutprodukt ændres systemet for at kunne køre andre recepter.

Netop når det gælder aromaer eller aktive stoffer, farver eller enzymer skal virksomheder hurtigt og innovativt opfylde nye markedskrav, og der kommer derfor jævnligt nye produkter til, som skal stå klar til slutbrugeren til den aftalte tid. Med hver ny recept, der indebærer en ændring af rørføringen i anlægget, skal anlægget tilpasses både mekanisk og i softwaren. Hvis der i forbindelse med dette tilføjes nye apparater, som f.eks. komplekse separatorer eller filtreringsmoduler, hvis uafhængige funktionalitet skal integreres i den samlede proces, kan denne justering tage flere uger.

Løsningen: Industrie 4.0 eller NAMUR-anbefaling NE 148

Procesanalysecenter  

Procesanalysecenter

Hvis det drejer sig om Time-to-Market-optimering gennem digitalisering af maskiner og værdikæder, så er man allerede godt i gang med emnet Industrie 4.0, og således kan NE 148 også forstås som Industrie 4.0-Use-Case:

NAMUR-anbefalingen NE 148 beskriver et modulært anlæg, hvis moduler indeholder en for det overlappende engineering- og styresystem læsbar standardbeskrivelse med alle sine funktionaliteter.
I det tilhørende ZVEI-Whitepaper (se link i højre spalte) beskriver automatiseringsfirmaerne en mulig implementering af NE 148, en såkaldt Module Type Package (MTP), der ligesom med printeren på kontoret fungerer som en driver til et helt modul. Her er det fastlagt, hvilket modul det drejer sig om, hvilke ydelser modulet leverer, og hvordan det betjenes på stedet og på afstand.
Hvis et system er oprettet med enheder, hvor denne MTP medfølger, og hvis systemet er udstyret med et styresystem, der kan fortolke disse MTP'er, så bliver en ugelang modulintegrering ændret til en enkel parametrering af den nye recept.

Produktet kan således komme på markedet på meget kortere tid, hvorved konkurrencemæssige fordele kan udnyttes fuldt ud.

 

Også World-Scale-anlæg kan drage nytte af MTP

Selv om kerneprocessen er centralt automatiseret her, er hjælpeprocesser (kompressorer, vandbehandling osv.) i lang tid blevet tilvejebragt vha. decentralt automatiserede packing units. Heraf opstår der i dag en lignende kompleksitet mht. integreringen. Ved at beskrive funktioner og tjenester i en MTP kan alle fordelene ved modularitet i produktionen udnyttes for at muliggøre gennemgående engineering.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk