Det trådløse system Radioline sparer tid og penge i processen med støbning af bilkomponenter

Oversigt

GF Automotives jernstøberi i Singen  

Smelteprocessen i GF Automotive's jernstøberi i Singen

  • Som førende leverandør af disse løsninger fremstiller GF Automotive støbte dele af jern- og letmetal til drev, understel og karosserier til personbiler og erhvervskøretøjer.
  • Til smelteprocessen af de enkelte bestanddele anvendes der ilt, som er lagret i fjernt beliggende tanke.
  • Radio-systemet overfører måleværdier og fejlmeldinger fra ilttankene trådløst til kontrolrummet, da der ikke kunne lægges ledninger til formålet.

Kundeprofil

Svinglejer fra produktionen hos GF Automotive  

GF Automotive fremstiller bl.a. svinglejer i bionisk design

Den største fabrik for Georg Fischer AG's afdeling GF Automotive ligger i Singen. Her forarbejder 1100 medarbejdere 200.000 tons jern til kvalitetskomponenter hvert år.

Til komponenterne af sejjern til personbiler og erhvervskøretøjer hører svingarme, hjulnav, svinglejer, styre- og gearkasse, koblingsgafler og bremsesadler.

Anvendelse

Ilttanke i GF Automotives fabrik i Singen  

Måleværdierne overføres trådløst mellem ilttanken og kontrolrummet.

Til smeltning af jernet bruger GF Automotive langtidskupolovne med varmtluftsindblæsning, der påfyldes med brændstof, metalen og slaggedannende materiale (kalk). Gennem et indblæsningssystem når forbrændingsluften via dyser direkte ind i ovnskakten. Vha. tilførsel af varm indblæsning og ilt sænkes energiforbruget betydeligt. Ilten blæses ind i kupolovnen fra fjernt beliggende tanke. Mellem ilttankene og kontrolcentralen skal der desuden dækkes en distance på 50-100 m.

Ved tankene registrerer målesonder niveau, tryk og temperatur. Med henblik på overvågning skal signalerne kommunikeres til kontrolrummet. Her kom en kabelført dataoverførsel ikke i betragtning, da transportbåndene til kultilførslen ikke kunne afmonteres. Den oprindeligt planlagte løsning med en lokal kontroller ved tanklageret og forbindelsen til kontrolrummet via et Ethernet-kabel kunne ikke realiseres.

Løsning

Radiosystemet Radioline  

Radioline-systemet er nemt at tilpasse til forskellige behov

"Pga. det arbejde, der ville være opstået ved kabelføringen, besluttede vi os for en trådløs løsning baseret på Radioline-systemet fra Phoenix Contact", fortæller Dirk Jänchen, der er leder af den centrale teknikafdeling hos GF Automotive. Med den fleksibelt anvendelige radioløsning kan der ud over I/O-signaler også videreføres serielle data – og det licensfrit, dvs. uden følgeomkostninger. De trådløse moduler, som bygger på den robuste Trusted Wireless 2.0-teknologi er udviklet specielt til signaler over større afstande. Ved fri sigt kan der etableres bro over afstande mellem to radiodeltagere fra flere hundrede meter op til fem kilometer. "Brugen af Radioline gør det nu muligt at registrere måleværdier kontinuerligt, således at vi kan opdage eventuelle fejl tidligt og straks kan gribe ind", fortsætter Jänchen.

Installation og idriftsættelse af det trådløse system foregår via gevindringe. Det såkaldte I/O-mapping fordeler signalerne fra op til 250 stationer helt uden software-understøttelse. Til det formål skal brugeren kun indstille de Radioline-apparater, som skal kommunikere med hinanden, til det samme tal på gevindringen. Alt efter kravene i anvendelsen kan der med dette radiosystem ud over den enkle punkt-til-punkt forbindelse og Mesh-netværk opbygges vilkårlige netværksstrukturer, således at der ud over I/O-overførsel og seriel kabelerstatning udføres en direkte integrering af I/O-moduler i en Modbus/RTU-kontroller. Derudover kan radiogrænsefladens datahastighed fastsættes individuelt, og dermed kan modtagerfølsomheden øges. Ved en lav datahastighed kan der etableres bro over en væsentlig større afstand end ved en høj overførselshastighed. Trusted Wireless 2.0 overbeviser desuden med sine gode diagnosemuligheder og med sin sameksistens med andre trådløse systemer på samme frekvensbånd.

Konklusion

Phoenix Contact's produktprogram har i over ti år omfattet Wireless-løsninger. Som noget af det seneste, der er udviklet, består Radioline-systemet nu af et trådløst modul og syv forskellige I/O-moduler, der kan monteres. De enkelte I/O-stationer kan udvides med op til 32 I/O-moduler, der kan installeres eller udskiftes under drift. Ud over Hot Swap-funktionen råder Wireless-komponenterne over en galvanisk kanal-til-kanal adskillelse af høj kvalitet. "Gennem anvendelse af Radioline-systemet har vi sparet meget tid og mange penge", sammenfatter Dirk Jänchen. På grund af de positive erfaringer vil GF Automotive fortsat bruge trådløse løsninger fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Referrer: