Tilbage til oversigten

Termomagnetiske sikkerhedsafbrydere

Termomagnetiske effektafbrydere er udstyret med to udløsningsmekanismer: den temperaturafhængige del af mekanismen består af et bimetal med en varmespiral. Strømme, som overstiger beskyttelsesenhedens mærkestrøm, danner varme i varmetråden. Bimetallet bøjer sig og påvirker koblingsmekanismen, til den kobler fra. Reaktionen på overbelastningsstrømme sker tidsforsinket.

Den magnetiske udløsningsmekanisme består af en magnetspole og et anker. Strømme, som overstiger beskyttelsesenhedens mærkestrøm, danner et magnetisk feld i spolen. Med strømmen forstærkes det magnetiske felt og tiltrækker ankeret. Når den forindstillede grænseværdi er nået, aktiverer ankeret udløsningsmekanismen og kobler således beskyttelsesenheden fra. Reaktionen på kortslutningsstrømme og for høje overbelastningsstrømme sker inden for tre til fem millisekunder.

Mærkestrømme og typiske indre modstande

Mærkestrøm (A)Indvendig modstand (Ω)Mærkestrøm (A)Indvendig modstand (Ω)
0,55,060,05
11,18≤ 0,02
20,310≤ 0,02
30,1412≤ 0,02
40,0915≤ 0,02
50,0616≤ 0,02
Tilbage til toppen

Opbygning

Indvendig opbygning af termomagnetisk sikkerhedsafbryder  

Indvendig opbygning af termomagnetisk sikkerhedsafbryder

Forklaring:

  1. Spoleanker
  2. Magnetspole
  3. a) Bimetal med omviklet strømførende varmeelement op til 5 A
    b) Bimetal , direkte strømførende fra 6 A
  4. Udløsningsmekanisme
  5. Gearvælger til/fra
  6. Pilotkontakt
  7. Koblingsstang
  8. Indstilling af forspænding

 

Tilbage til toppen

Funktionsdiagram

Funktionsdiagram for en termomagnetisk sikkerhedsafbryder

Funktionsdiagram for en termomagnetisk sikkerhedsafbryder

Forklaring:

1. Power in
2. Power out
11. Common
12. Normally closed (NC)
14. Normally open (NO)

Tilbage til toppen

Udløsekurver

Typiske udløsekurver for termomagnetiske effektafbrydere  

Typiske udløsekurver for termomagnetiske effektafbrydere

Termomagnetiske sikkerhedsafbrydere fås normalt med tre forskellige kendelinier. Det gør dem velegnet til alle slags krav. I de typiske udløsekurver er de enkelte områder og funktioner vist som eksempler.

Forklaring:

a = arbejdsområde termisk udløsning
b = arbejdsområde magnetisk udløsning
t = omkoblingstid (i sekunder)
xl = mangedobling af mærkestrømmen/udløsningsfaktoren
1 = strømområde, hvor kendelinien gælder
2 = udløsningsområde DC (grå)
3 = udløsningsområde AC (blå)
4 = udløsningsmaksimum
5 = udløsningsminimum

Tilbage til toppen

Kendelinierne viser, at den termiske udløsning [a] sker betydeligt senere end den magnetiske [b]. Grunden er den temperaturafhængige udløsningsmekanismes nødvendige opvarmningstid. Men også mindre strømme, som flyder over længere tid, registreres som overbelastningsstrømme og afkobles. Den magnetiske udløsning reagerer på meget kort tid på hurtigt stigende strømme, som overstiger mærkestrømmen.

Vekselstrømme udløses ved samme nominelle værdi hurtigere end jævnstrømme. Det kan ses på det blå område i kurven. I princippet gælder den samme adfærd for alle kendelinier. I praksis gælder dette dog kun ved anvendelse af effektafbrydere med M1-kendelinie. Effektafbrydere med SFB- eller F1-kendelinie udløser også ved jævnstrøm så hurtigt, at de ville reagere for følsomt ved drift med vekselstrøm. Af den grund er udløsningsområderne for vekselstrømme i SFB- og F1-kendelinier ikke vist.

SFB-kendelinie

SFB-kendelinie  

SFB-kendelinie

Effektafbryder med SFB-udløsekurve giver maksimal overstrømsbeskyttelse – også i store anlæg med lange ledningsstrækninger.

Beskyttelsesenheder med denne kendelinier undgår unødig tidlig afbrydelse ved driftsbetingede kortvarige strømstigninger. Samtidig forhindrer de lange vedvarende overbelastningsstrømme, som kan føre til en farlig varmeudvikling i driftsmidlerne.

Tilbage til toppen

M1-kendelinie

M1-kendelinie  

M1-kendelinie

Effektafbrydere med M1-kendelinie udløses hurtigere end nogen med SFP- eller F1-kendelinie. De udholder tillløbssstrømme lidt længere, men reagerer langsommere på fejlsituationer. Drev, som på grund af en fejl er blokeret, kan på grund af den hermed forbundne overbelastningsstrøm tage alvorligt skade.

I sammenligning med jævnstrømskendelinien er kendelinien for vekselstrømme på aksen for mangedoblingen af mærkestrøm trukket lidt frem. Vekselstrømme fører altså allerede ved en mindre mangedobling af mærkestrømmen til udløsning af effektafbryderen.

Forklaring:
Grå kendelinie: udløsningsområde for jævnstrøm
Blå kendelinie: udløsningsområde for vekselstrøm

Tilbage til toppen

F1-kendelinie

F1-kendelinie  

F1-kendelinie

Disse afbrydere er ikke egnet til beskyttelse af motorer, som forårsager midlertidige anløbsstrømme, som ligger over mærkestrømmen. Effektafbrydere med M1-kendelinie udløses hurtigt i overbelastningssituationer. Dette kan føre til unødvendigt ofte forekommende frakoblinger.

Periferiapparater, som også kan blive beskadiget ved en overbelastning af kort varighed og kun let forhøjede driftsstrømme, er til gengæld godt sikret med disse effektafbrydere.

Tilbage til toppen

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk