Ristikytkentään tarkoitettujen PTRV-riviliittimien konfiguraattori