Overspændingsbeskyttelse til videoovervågningsanlæg

Samlet overblik

Bevar kontrollen, og beskyt dine videoovervågningssystemer mod skader forårsaget af lyn og overspændinger.

Mere information om emnet lyn- og overspændingsbeskyttelse, og hvad du skal være opmærksom på, findes i vores infoblad.

Download infopapir
"Lille kameramand" foran bygning

Videoovervågning er blevet uundværlig på mange områder. Anlæggenes sikkerhed eller understøttelse og overvågning af automatiserede processer spiller en stor rolle. Udfald i overvågningsanlæggene pga. lyn- eller overspændingsskader rummer mange farer og kan ofte undgås.

Eksempler til videoovervågning

Videoovervågning på motorveje
Trafikovervågning
Store procestekniske anlæg
Overvågning af store anlæg
Fly over landingsbane
Lufthavnsovervågning
Tunnelindkørsel om natten
Overvågning af tunneler

Hvorfor bør overvågningssystemer beskyttes?

Kamerasystemer sørger for sikkerhed. De overvåger den trafikale infrastruktur, følsomme industrielle anlægsdele, hele lufthavne eller procestekniske anlæg og individuelle boligområder. Overvågning af sådanne områder er nødvendig og vigtig.

Kameraer er normalt monteret på udsatte steder. Hvis der ikke træffes passende foranstaltninger, er de helt ubeskyttede over for lyn og overspænding.

Visning af lynbeskyttelseszoner ved videoovervågningssystemer

Lynbeskyttelseszoner ved videoovervågningssystemer

Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med overspændingsbeskyttelse af videoovervågningsanlæg?

Ud over de standardmæssige krav til lyn- og overspændingsbeskyttelse i standarden IEC 62676 skal der også tages hensyn til bygningsmæssige forhold. En risikoanalyse hjælper med at opbygge den rigtige overspændingsbeskyttelse til dit videoovervågningssystem.

I vores infoblad finder du nyttige oplysninger om, hvordan du beskytter dit videosystem mod udfald pga. overspændinger.

Ny installation eller eftermontering?

Til videoovervågningsanlæg tilbyder Phoenix Contact en løsning med Smart Ethernet Box. Denne kan bestykkes individuelt efter dine behov og beskytter op til fire kameraer.

Små installationer eller allerede eksisterende anlæg kan også udstyres med overspændingsbeskyttelse. Også til disse anvendelser kan Phoenix Contact tilbyde et passende produktprogram.

Yderligere information