UV-LED-print

Hurtig og miljøvenlig mærkning

Førsteklasses UV-LED-teknologi fra Phoenix Contact.

Om produkterne
UV-LED-print

Dine fordele

 • Mærkede materialer kan straks tages i brug takket være UV-LED-teknologi
 • Gnide- og ridsefast mærkning
 • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler og med et klart skriftbillede
 • Emissionsfri og økonomisk i energiforbrug takket være LED-teknologi
 • Stregkodeegnet
UV-mærkningsproces

UV-mærkningsproces

Printprincip

Print med UV-hærdet væske er en printproces, der giver en høj fleksibilitet kombineret med en høj bestandighed og lave omkostninger. Her påføres en speciel væske på den del, der skal mærkes, med et printhoved ligesom ved ink-jet-printere, som så herefter hærdes ved hjælp af en lyskilde.

I printhovedet dannes enkelte væskedråber, som accelererer i retning af delen. Det ønskede printbillede opnås ved at printhovedet kører over delen og påfører væsken linje for linje. UV-stråling hærder væsken i samme arbejdsgang. Delen opvarmes hverken ved mærkning eller ved hærdning.

Denne printteknologi kan anvendes inden for mange områder. Både mærkningsskilte af kunststof og forbehandlede metalskilte kan mærkes.

Sammensætning af mærkningsvæske uden opløsningsmiddel

Mærkningsvæske uden opløsningsmiddel

Væske uden opløsningsmiddel

UV-printere fra Phoenix Contact bruger en mærkningsvæske uden opløsningsmiddel. Denne væske består af tre hovedbestanddele:

 • UV-initiator, som udløser den fotokemiske reaktion til hærdning af væsken på printsubstratet
 • Bindemateriale, som fungerer som bærermatrix for mærkningen
 • Farvepigment til dækning
  Nøglen til den digitale UV-printteknologi er den fotokemisk inducerede polymerisation. UV-strålingen konverterer væskens initiatorer til såkaldte radikaler. Radikaler er molekyler med en ubunden elektron, som vil indgå en forbindelse. Radikalerne aktiverer bindekomponentens molekyler, såkaldte monomerer, og forbindes med disse til en kæde og matricer. Sådanne kæder kaldes polymerer. De omslutter farvepigmenterne og sørger dermed for, at blækken hærder. Printprocessen er absolut emissionsfri, da den anvendte væske er uden opløsningsmidler eller lettere flygtige substanser.

Blæk med opløsningsmiddel

Foruden UV-hærdede væsker kan blæk med opløsningsmiddel også bruges. Ved
manglende anvendelse er der her fare for indtørring. Til hærdning af blækken opvarmes blækken efter printprocessen i flere minutter: Afhængigt af materiale og anvendt blæk til temperaturer mellem +70 °C og +200 °C.

Emnet skal afkøles før videre anvendelse. Ikke alle materialer egner sig til denne proces, da især kunststoffer kan deformeres på grund af de høje temperaturer. Som regel fordamper opløsningsmidlet ved denne form for blæk på grund af temperaturpåvirkningen. Derudover skal det garanteres, at den tørrede blæk ikke løsnes igen på grund af andre opløsningsmidler. I produkter fra Phoenix Contact bruges derfor UV-hærdet væske.

Printhoveder

Blæk og væske kan altid overføres til dele på to forskellige måder.

Continuous Inkjet

Drop-on-Demand-Inkjet (DOD)

Affyring af blækdråber ved behov (under den egentlige mærkning) permanent
Blæk/væsker med høj andel af opløsningsmiddel med eller uden opløsningsmiddel
Dyser en enkelt dyse med kontinuerlig stråle højt antal dyser med lodret affyrede dråder
Opløsning grov (f.eks. til kabelmærkning) høj (til mærkning af høj kvalitet)

Ved DOD Inkjets kan to forskellige printhovedteknologier finde anvendelse:

 • Bubble-Jet-metode: Her frembringes en dampblære ved hjælp af elektrisk opvarmning, som så trykker dråben ud af dysen som følge af det opståede tryk. Blæk med opløsningsmiddel er påkrævet for at frembringe dampblæren. Bubble-Jets bruges i billige printere, f.eks. til privatpersoner.
 • Piezo-Jet-metode: Her består dysekanalerne af Piezo-krystaller, som sættes i svingning af elektriske impulser. Herved affyres dråberne. Piezo-Jets er holdbare printhoveder af høj kvalitet, som f.eks. anvendes ved UV-tryk. Også BLUEMARK ID og BLUEMARK ID COLOR gør brug af Piezo-Jet-metoden.
Liste over lysspektrum

Lysspektrum

Lyskilder

Som UV-lyskilde anvendes ofte UV-lamper (brænder). Betinget af type er anvendelsen forbundet med en høj varmeudvikling. Disse brændere er særdeles effektive, men har også en stor spredningsbredde ved udsendt UV-lys. Dermed leverer f.eks. en UV-C-brænder (100-280 nm bølgelængde) også lysemissioner i UV-A- (315-380 nm) og UV-B-området (280-315 nm).

LED'er er et alternativ til brændere. UV-LED'er udsender lys i et meget smalt område (UV-A) og har dermed i modsætning til brænderne en væsentligt mindre spredningsbredde. UV-induceret, fotokemisk polymerisation sker ofte i bølgelængdeområdet fra 200 til 400 nanometre. En anden fordel består i minimal varmeudvikling. Dette muliggør realisering af mindre og lettere printere som BLUEMARK fra Phoenix Contact.