UV-LED-print

Alsidige og holdbare mærkningsløsninger

Print med UV-hærdende væske er en proces, der giver høj fleksibilitet kombineret med lang holdbarhed. Printteknologien er velegnet til mærkning af mærkningsmaterialer af kunststof og forbehandlede metalmaterialer og kan derfor bruges til mange anvendelsesområder. Enhederne i BLUEMARK-serien kan bearbejde et alsidigt produktprogram af materialer ved hjælp af UV-LED-print.

Til UV-LED-printerne
UV-LED-printere
Skitse over mærkningsteknologien

UV-LED-print Teknologien

UV-LED-printteknologien bygger på en hurtig hærdningsproces med UV-lys på mærkningsvæsken. Printhovedet danner individuelle blækdråber fra væsken og accelererer dem i retning af mærkningsmaterialet. De påføres linje for linje ved at flytte mærkningsmaterialet under printhovedet. UV-stråling hærder væsken med høj intensitet i samme arbejdsgang. Materialet opvarmes ikke ved denne proces, så de resulterende mærkninger kan bruges med det samme. De trykte etiketter af kunststof eller metal er meget holdbare over for aftørring og ridser og er særligt modstandsdygtige over for kemikalier.

Dine fordele

  • Alsidig mærkningsproces takket være valgfri farveprint og tilgængeligheden af over 1000 mærkningsmaterialer af plast og aluminium
  • Hurtig behandling af store mængder takket være den automatiske materialetilførsel og enhedernes stablings- og afstablingsfunktion
  • Skalerbar printopløsning mellem standard- (300 dpi) og HD-print (600 dpi)
  • Mærkningen kan bruges med det samme takket være den intensive hærdning af væsken med UV-lys
  • Kemikaliebestandige, smudsafvisende og ridsefaste printresultater
  • Lavt energiforbrug takket være LED-teknologi
Brochure
MARKING system
I brochuren kan du finde omfattende information om vores produktprogram inden for mærkning, teknologierne i vores mærkningssystemer og kvalitetssikringen af vores mærkningsmaterialer.
Åbn brochure
To personer udveksler oplysninger om mærkningsmaterialer
Hærdningsproces af mærkningsvæsken

(1) Mærkningsvæske (2) UV-stråling (3) Polymerer (4) Farvepigmenter

Farvestoffer Opløsningsmiddelbaseret blæk eller opløsningsmiddelfri væske

Afhængigt af anvendelsen kræver mærkning med et opløsningsmiddelbaseret blæk, at mærkningen ikke kan opløses af andre opløsningsmidler. Denne metode er derfor ikke egnet til alle anvendelsesområder. Til hærdning af blækket opvarmes blækket efter printprocessen i flere minutter: Afhængigt af materiale og anvendt blæk opvarmes til temperaturer mellem +70 °C og +200 °C. Ikke alle materialer egner sig til denne proces, da især kunststoffer kan deformeres på grund af de høje temperaturer.

UV-LED-printere fra Phoenix Contact bruger en mærkningsvæske uden opløsningsmiddel. Denne væske består af tre hovedkomponenter: UV-initiatorer, bindemiddel og farvepigmenter. Nøglen til UV-LED-printteknologi er fotokemisk induceret polymerisering. UV-strålingen konverterer væskens initiatorer til såkaldte radikaler. Radikaler er molekyler med en ubundet elektron. Radikalerne aktiverer bindekomponentens molekyler, såkaldte monomerer, og forbindes med disse til en kæde og matricer. Sådanne kæder kaldes polymerer. De omslutter farvepigmenterne og sikrer dermed, at væsken hærder uden at udvikle varme.

Printhoveder

Der findes grundlæggende to forskellige typer printhoveder.

Continuous Inkjet

Drop-on-Demand-Inkjet (DOD)

Type af printhoved
Affyring af blækdråber Vedvarende Om nødvendigt (under selve udskrivningsprocessen)
Blæk/væsker Med høj andel af opløsningsmiddel Med eller uden opløsningsmiddel
Dyser En enkelt dyse med kontinuerlig stråle Højt antal dyser med lodret affyrede dråber
Opløsning Lav Høj

Ved Drop-on-Demand Inkjets kan to forskellige printhovedteknologier finde anvendelse:

Bubble-Jet-metode: Her frembringes en dampblære ved hjælp af elektrisk opvarmning, som så trykker dråben ud af dysen som følge af det opståede tryk. Blæk med opløsningsmiddel er påkrævet for at frembringe dampblæren. Bubble-Jets bruges i billige printere, f.eks. til privatpersoner.

Piezo-Jet-metode: Her består dysekanalerne af Piezo-krystaller, som sættes i svingning af elektriske impulser. Herved affyres dråberne. Piezo-Jets er holdbare printhoveder af høj kvalitet, som f.eks. anvendes ved UV-tryk. Printerne BLUEMARK ID- og BLUEMARK ID COLOR i vores produktprogram bruger Piezo-Jet-metoden.

Liste over lysspektrum

Lysspektrum

Lyskilder

Som UV-lyskilde anvendes ofte UV-lamper (brænder). Betinget af type er anvendelsen forbundet med en høj varmeudvikling. Disse brændere er særdeles effektive, men har også en stor spredningsbredde ved udsendt UV-lys. Dermed leverer f.eks. en UV-C-brænder (100-280 nm bølgelængde) også lysemissioner i UV-A- (315-380 nm) og UV-B-området (280-315 nm).

Bølgelængdeområde for UV-LED'er

Bølgelængdeområde for UV-LED'er

LED'er er et alternativ til brændere. UV-LED'er udsender lys i et meget smalt område (UV-A) og har dermed i modsætning til brænderne en væsentligt mindre spredningsbredde. UV-induceret fotokemisk polymerisation finder ofte sted i bølgelængdeområdet fra 200 til 400 nm. En anden fordel er den minimale varmeudvikling. Dette muliggør realisering af mindre og lettere printere som BLUEMARK ID (COLOR) fra Phoenix Contact.