Normer og standarder inden for industriel mærkning

Sikker og holdbar

Testede mærkningsmetoder fra Phoenix Contact

Om produkterne
Korrosionstest i kondensvand-vekselklima
Alderstest: Tids- og temperaturlinje

Alderstest: Tids- og temperaturlinje

Ældningstest iht. IEC 60947-7-1/-2

Rækkeklemmer er blandt andet kendetegnet ved lange livscyklusser og holder sikkert stand over for vedvarende brugstemperaturer på +125 °C. Hos Phoenix Contact forsynes mærkningsmaterialer med varmestabilisatorer, så klemmemærkningen også lever op til disse krav.

Mærkningsmaterialer udsættes sammen med klemmer og ledninger for en fastlagt temperaturcyklus i et klimaskab for at simulere en mangeårig anvendelse. Den nederste temperatur i klimaskabet indstilles til +20 °C og den øverste temperatur til +120 °C (+80 °C ved PVC).

Under opvarmningsfasen og den ti minutter lange holdefase opnår testemnerne den maksimalt tilladte driftstemperatur. Derpå følger afkølingsfasen. Testen omfatter i alt 192 cyklusser.

Mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact er uden undtagelse testet i henhold til IEC 60947‑7‑1/-2. Alle anvendte kunststoffer har derudover tilstrækkelige sikkerhedsreserver.

Olie- og kemikaliebestandighed iht. DIN EN ISO 175

På grund af ydre medier som væsker og gasser kan fysiske og kemiske processer eller reaktioner finde sted. Det kan medføre, at kunststoffets egenskaber ændrer sig. Det kan blive beskadiget eller muligvis blive ødelagt.

Som følge deraf kan mærkninger også blive påvirket af forandringen. For at undgå dette anvender Phoenix Contact kun kunststoffer- samt mærkningsmaterialer, som er testet i henhold til DIN EN ISO 175.

UV-lysbestandighed for kunststoffer

UV-lysbestandighed for kunststoffer

UV-lysbestandighed iht. DIN EN ISO 4892-2 og DIN EN ISO 60068-2-5

UV-B-andele medfører indskrænkninger af den mekaniske egenskabsprofil ved kunststoffer. Det medfører, at mærkninger afhængigt af kunststoftypen kan beskadiges forskelligt.

Mærkningsmaterialerne fra Phoenix Contact lagres både i tør og i fugtig atmosfære under UV-stråler og testes i henhold til de oven for nævnte standarder.

Korrosionstest

Korrosionstest

Korrosionstest I henhold til DIN 50018

Ekstreme miljøpåvirkninger stiller høje krav til komponenter og deres mærkning. Den efterfølgende test i henhold til DIN 50018 beskriver korrosionstesten i kondensvand-skifteklima med svovlholdig atmosfære.

To liter destilleret vand og en liter SO2-gas ledes ind i et klimaskab. Ved en testtemperatur på +40 °C danner der sig en syreholdig atmosfære under testforløbet, som angriber testemnernes materialeoverflader. Efter en testtid på otte timer tørrer testemnerne i 16 timer ved åben dør.

Derefter følger en mikroskopisk synstest. Alle mærkningsmaterialer, som PHOENIX CONTACT anvender, opfylder denne krævende standard og holder sikkert stand over for aggressive medier.

Produkt testes ved hjælp af salttåge i korrosiv atmosfære

Salttåge

Salttåge iht. IEC 60068-2-11/-52

Specielt inden for skibsbygning skal tekniske komponenter mærkes og forblive permanent læsbare i korrosive atmosfærer. Luftens saltindhold kombineret med den forhøjede fugtighed stiller høje krav til de anvendte mærkninger og materialer.

På grundlag af IEC 60068-2-11/-52 kan belastningen ved havklima simuleres. Materialernes modstandsevne testes ved hjælp af salttåge i korrosiv atmosfære. Det gøres ved at anbringe testemnerne i et testkammer og sprøjte dem fint doseret med en 5 %-natriumkloridløsning (NaCl; pH-Wert 6,5-7,2) ved en temperatur på +35 °C i over 96 timer.

Når testen er slut, finder en mikroskopisk test sted. Mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact opfylder disse høje krav og kan også anvendes under ekstreme klimatiske betingelser.

Bestandighed over for opløsningsmidler iht. EN 60464-2:2001

Mærkninger skal kunne holde til forskellige opløsningsmiddeldampe. I henhold til ovennævnte norm lagres mærkninger i ti dage i acetone-, n-Hexan- og ætanolatmosfære og skal derefter være læsbare.

Mærkninger: Test af gnide- bestandighed

Gnide- bestandighed

Gnidebestandighed iht. DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1

Mærkninger skal være bestandige over for de rengøringsmidler, som anvendes i industrien. Ovennævnte norm fastlægger, at mærkninger tørres af med en blød klud med vand, isopropanol, rensebenzin og n-Hexan. Derefter skal de være læsbare.

Mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact opfylder disse høje krav om gnide- bestandighed og kan anvendes i alle applikationer.

Ridsefasthed for mærkninger

Ridsefasthed

Ridsefasthed iht. DIN EN ISO 1518

Mærkninger skal være bestandige over for punktuelle eller linjeformede mekaniske belastninger. Derfor tester Phoenix Contact alle mærkninger for ridsefasthed i henhold til ovennævnte norm.

Testemnerne belastes med en ridsenål med halvkugleformet spids (diameter 1 mm), afhængigt af mærkningsproces med 2 N til 6 N. Derefter undersøges testemnerne visuelt og mikroskopisk. Mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact opfylder disse høje mekaniske krav.

Vibrationsstyrke iht. IEC 60068-2-6

Med denne test dokumenteres mærkningsmaterialernes vibrationsstyrke, og om de sidder godt fast under påvirkning af vedvarende vibrationer. Der overføres harmoniske, sinusformede svingninger for at simulere roterende, pulserende eller oscillerende kræfter på testemnet.

Testen finder sted i alle tre rumakser (X, Y, Z). Ved testen gennemløbes et frekvensområde på 3 Hz til 150 Hz med en hastighed på en oktav pr. minut. Accelerationens effektivværdi udgør op til 50 m/s2.

Testemnerne testes hhv. i to timer ved hver af de tre akser. Ved mærkningsmaterialerne må der ikke opstå beskadigelser, som indskrænker den fortsatte anvendelse. Alle mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact svarer til normen og egner sig især til applikationer, hvor de udsættes for høje vibrationer.

Test af vibrationsbelastning ved en vibrationstest

Bredbåndsstøj

Vibrationstest iht. DIN EN 61373 – bredbåndsstøj (sværhedsgrad iht. DIN EN 50155)

I mange applikationer og især inden for trafikteknik udsættes mærkningsmaterialer for vibrationer og rystelser. For at kunne efterligne vibrationsbelastningen praksisorienteret testes testemnerne for vibrationsstyrke, hvor frekvenserne og amplituderne stiger- og falder.

Ved testen gennemløbes et frekvensområde på 5 Hz til 150 Hz. Effektivværdien af hastighedsforøgelsen er op til 42,5 m/s2. Testemnerne testes i hhv. 5 timer ved hver af de tre akser (x, y, z). Ved komponenterne og mærkningsmaterialerne må der ikke opstå beskadigelser, som indskrænker den fortsatte anvendelse. Samtlige mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact opfylder disse høje vibrationskrav.

Gittersnittest af en mærkning

Gittersnittest

Gittersnittest iht. DIN EN ISO 2409

Her gennemføres en Tesa-tapetest. Der påføres et transparent selvklæbende bånd med en klæbekraft på 10 ± 1 N på mærkningen, som skal testes. Derefter trækkes det af overfladen med en hastighed på ca. 1 cm/s i en vinkel på 60° i forhold til trækretningen.

Efter testen må der ikke være noget af mærkningen at se på klæbebåndet. Mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact svarer til denne norm og er bestandige og skaller ikke af.

Klæbekrafttest af etiketter

Klæbekrafttest

Klæbekrafttest iht. FINAT-testmetode nr. 2

Denne test bruges til sammenligning af etiketters klæbekraft på forskellige grundmaterialer. Til dette formål påføres en etiketstrimmel (25 mm x 175 mm) med defineret kraft på grundmaterialet.

Efter en defineret lagringstid trækkes strimlen af grundmaterialet med en hastighed på 300 mm/min i en vinkel på 90°. Klæbekraften angives i N/25 mm. Testen gør det dermed muligt at vælge den etiket, der egner sig bedst til applikationen.