Normer og standarder inden for industriel mærkning

Sikker og holdbar mærkning

Mærkningsmaterialer og deres påtryk er udsat for forskellige miljøpåvirkninger og mekaniske påvirkninger afhængigt af anvendelsesområdet. For at sikre en tydelig og permanent mærkning skal materialerne og mærkningen være særligt holdbare. For at overholde kravene i diverse standarder uden begrænsninger anvender Phoenix Contact udelukkende testede materialer.

Til mærkningsmaterialerne
Korrosionstest i kondensvand-vekselklima
Person tester materialers modstandsdygtighed over for UV-lys

Test af UV-lysbestandighed for kunststoffer

Vejrpåvirkning og bestråling iht. DIN EN ISO 4892-2

UV-B-andele medfører indskrænkninger af den mekaniske egenskabsprofil for kunststoffer. Det betyder, at mærkninger afhængigt af kunststoftypen kan beskadiges forskelligt. Mærkningsmaterialerne udsættes for cykliske krav ved hjælp af UV-stråling og fugt, så en mangeårig udendørs indsats simuleres. På den måde kan en kunstig vejrsituation etableres, som informerer om et materiales mekaniske egenskaber og optik. Mærkningsmaterialerne fra Phoenix Contact lagres både i tør og i fugtig atmosfære under UV-stråler og testes i henhold til standarden DIN EN ISO 4892-2.

En person fører mærkningsmateriale ind i en Erlenmeyer-kolbe fyldt med kemisk væske

Test af kemisk modstandsdygtighed

Olie- og kemikaliebestandighed iht. DIN EN ISO 175

Flydende olier og kemikalier kan medføre fysiske eller kemiske reaktioner, som kan have en negativ indflydelse på grundmaterialet. Dette kan påvirke både kunststofmaterialets mekaniske egenskaber og mærkningsmodstanden. For at undgå dette anvender Phoenix Contact kun kunststoffer og mærkningsmaterialer, som er testet iht. DIN EN ISO 175.

Test af gnidebestandighed

Test af gnidebestandighed

Gnidebestandighed iht. DIN EN ISO 61010-1 og DIN EN 62208

I industrimiljøet anvendes stærke rengøringsmidler, f. eks. i levnedsmiddelindustrien. Derfor skal en mærkning være meget holdbar, afhængigt af anvendelsesområdet. Mærkninger gennemgår en test med isopropanol, n-hexan og rensebenzin, så deres gnidebestandighed garanteres. Det gøres ved at væde en klud med det pågældende kemikalie og gnide over mærkningsmaterialet med en defineret kraft i 30 s. Bagefter skal mærkningen nemt kunne læses. Mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact opfylder disse høje krav om gnidebestandighed og kan anvendes i alle applikationer.

Afprøvning af korrosionsbestandighed ved hjælp af et klimakammer

Afprøvning af korrosionsbestandighed ved hjælp af et klimakammer

Korrosionstest iht. DIN 50018

Korrosion er et materiales reaktion med omgivelserne, som får materialet til at ændre sig eller forringes. Det kan f.eks. være rustskader, som kan medføre, at mærkning kan blive ulæselig eller gå tabt. Materialers resistens over for korrosionsskader testes ved at udsætte dem for et kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære ved +40 °C i otte timer. Under testforløbet dannes der en syreholdig atmosfære. Derefter følger en mikroskopisk visuel kontrol af materialerne. Alle mærkningsmaterialer, som Phoenix Contact anvender, opfylder standarden og holder sikkert stand over for aggressive medier.

Produkt testes ved hjælp af salttåge i korrosiv atmosfære

Prøvning af modstandsdygtighed over for ætsende, saltholdig atmosfære

Salttåge iht. IEC 60068-2-11/-52

Specielt inden for skibsbygning og ved offshoreapplikationer skal mærkninger holde stand over for korrosiv, saltholdig atmosfære. Dette garanteres ved at teste materialernes modstandsevne ved hjælp af salttåge i korrosiv atmosfære. Til dette formål doseres materialerne fint i et testkammer med en 5 % natriumkloridopløsning ved en temperatur på +35 °C i 96 timer. Når testen er slut, foretages der en visuel kontrol. Mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact opfylder disse høje krav og kan også anvendes under ekstreme klimatiske betingelser.

Ridsefasthed for mærkninger

Test af ridsefasthed

Ridsefasthed iht. DIN EN ISO 1518

Afhængigt af anvendelsesområdet er mærkningsmaterialer udsat for mekaniske påvirkninger. Erichsen-hårdhedstesteren bruges til at teste bogstavernes ridsefasthed under punktvis eller lineær belastning. En defineret kraft overføres over en fjederspænding til graveringsspidsen. Derefter undersøges testemnerne visuelt og mikroskopisk. Afgørende er fjederspændingen, hvor Erichsen-hårdhedstesteren efterlader et lige netop synligt spor. Mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact opfylder disse høje mekaniske krav.

Gittersnitprøvning af en mærkning ved hjælp af klæbefilmstest

Gittersnitprøvning ved hjælp af klæbefilmstest

Gittersnittest iht. DIN EN ISO 2409

Klæbefilmstesten bruges til at kontrollere klæbestyrken på en mærkning. Et gennemsigtigt klæbebånd med en klæbekraft på 10 ± 1 N påføres den mærkning, der skal afprøves. Derefter trækkes det af overfladen med en hastighed på ca. 1 cm/s i en vinkel på 60° i forhold til trækretningen. Efter testen må der ikke være noget af mærkningen at se på klæbebåndet. Mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact svarer til denne norm og er bestandige og skaller ikke af.

Prøvning af etiketternes klæbekraft

Klæbestyrkeprøvning med FINAT-testmetode 9

Test af klæbekraften i henhold til FINAT-testmetode 1, 2 og 9

FINAT-testen bruges til sammenligning af etiketters klæbekraft på forskellige grundmaterialer. For at etikettens klæbekraft på grundmaterialet kan konstateres, påføres en etiketstrimmel (25 mm x 175 mm) med en defineret kraft på et grundmateriale. Efter en ventetid på 20 min og 24 h trækkes testetiketterne af i en angivet vinkel med 300 mm/min. Klæbekraften angives i N/25 mm. Testene gør det muligt at vælge den mest velegnede etiket til applikationen.

  • FINAT 1: Vinkel på 180° og med en hastighed på 300 mm/min.
  • FINAT 2: Vinkel på 90° og med en hastighed på 300 mm/min.
  • FINAT 9: Prøvningsmetoden kontrollerer den indledende klæbning (loop-tack) af en etiket. Den kraft, hvormed en materialesløjfe løsnes fra en standardprøveflade ved en given hastighed, måles.
Afprøvning af kravet til IP-kapslingsklasser ved hjælp af vanddyser

Afprøvning af kravene til IP-kapslingsklasser

Kapslingsklasser iht. DIN EN 60529/ISO 20653

Forskellige omgivelsesbetingelser og krav kræver en klassificering af mærkninger i IP-kapslingsklasser. Disse udtrykkes under forkortelsen IP med to mærkecifre: Det første beskriver beskyttelsesomfanget over for indtrængning af fremmedlegemer, det andet tætheden over for fugt. Mærkningsmaterialet testes ved hjælp af vanddyser.

Test af vibrationsbelastning ved en vibrationstest

Test af vibrationsstyrke

Vibrationstest iht. DIN EN 50155

I mange applikationer og især inden for trafikteknik udsættes mærkningsmaterialer for vibrationer og rystelser. Vibrationsbelastningen efterlignes praksisorienteret (f. eks. i baneindustrien) ved at udsætte mærkningsmaterialerne for stigende og faldende frekvenser og amplituder. De testes hver især i fem timer i de tre akser (x, y, z), og de må ikke beskadiges, og deres fastsiddende position må ikke være påvirket. Samtlige mærkningsmaterialer fra Phoenix Contact opfylder disse høje vibrationskrav.