Lasermærkning

Modstandsdygtig mærkning til højre krav

Moderne laserteknologi bruges til at skabe mærkningsmaterialer til høje krav i industrielle miljøer. På grund af sin enorme modstandsdygtighed er lasermærkning også imponerende, når den udsættes for forskellige miljømæssige og mekaniske påvirkninger. TOPMARK NEO-lasermarkøren behandler et alsidigt sortiment af materialer til mærkning af forskellige applikationer.

Til lasermarkøren
Lasermarkør
Lasermærkning af plader i rustfrit stål til apparatmærkning

Lasermærkning Teknologien

Lasermærkning er processen med at mærke mærkningsmaterialer ved hjælp af laserteknologi. Her føres en fokuseret laserstråle over delen, som skal mærkes. Energien fra laserstrålen, der rammer komponenten, udløser en reaktion og efterlader en modstandsdygtig og permanent mærkning. Afhængigt af materiale findes der forskellige muligheder for at oprette den nødvendige kontrast til grundmaterialet. Det er afgørende at vælge den rigtige mærkningsproces til den pågældende anvendelse.

Dine fordele

  • Bredt udvalg af materialer til forskellige anvendelser af aluminium, rustfrit stål, kunststof og folier
  • Processen hjælper med at spare på forbrugsstoffer, da der ikke kræves blæk, farvebånd eller toner
  • Modstandsdygtig mærkning, da lasermærkningen påføres direkte på grundmaterialet
  • Printbillede i høj kvalitet takket være en opløsning på 500 dpi
  • Høj grad af servicevenlighed takket være den vedligeholdelsesfrie drift med fiberlaser
Brochure
MARKING system
I brochuren kan du finde omfattende information om vores produktprogram inden for mærkning, teknologierne i vores mærkningssystemer og kvalitetssikringen af vores mærkningsmaterialer.
Åbn brochure
To personer udveksler oplysninger om mærkningsmaterialer
Bølgelængder for lasere

Laser

Lasere kategoriseres efter de termodynamiske aggregattilstande i deres lasermedium. Et lasermedium er et materiale, der er egnet til at generere laserstråler gennem stimuleret emission. Ud over pumpekilden og resonatoren har lasermediet en afgørende indflydelse på laserens bølgelængde, effekt og pulsegenskaber. Et laseraktivt medium kan være et fast stof, en væske eller en gas. Afhængigt af egenskaberne ved det materiale, der skal mærkes, er valget af bølgelængde og dermed lasertype afgørende.

Der skelnes også mellem lasere efter deres driftstype. Mens lasere med kontinuerlig bølge udsender en konstant lysbølge med samme intensitet, genererer pulserende lasere pulserende stråling, der opnår højere energitoppe med den samme lasereffekt. Materialer af metal mærkes derfor hovedsageligt med pulserende lasere, fordi de kræver en højere energitæthed. Organiske materialer behandles derimod med kontinuerlige laserstråler.

Oversigt over lasertyper Bestemmelse af den korrekte lasertype under hensyntagen til det materiale, der skal mærkes

Mærkningsmaterialer er sammensat forskelligt og absorberer derfor kun bestemte bølgelængder. Mærkning af et metallisk materiale kræver derfor en anden bølgelængde end et træmateriale. En laser genererer en enkelt bølgelængde, så lasertypen skal vælges ud fra det materiale, der skal mærkes.

Yb: YAG-laser

CO₂-laser

UV-laser

Lasertype
Lasermedium Fast form Gas Flydende
Laserens bølgelængde 1064 nm 10,6 µm 355 nm
Materiale, der skal mærkes Specielt til kontrastrige mærkninger på kunststof, stål og aluminium Ikke-metalliske materialer som træ, læder, glas eller sten Specielt til sarte materialer
Skematisk opbygning af en fiberlaser

Fiberlaseren

TOPMARK NEO-lasermarkøren fra vores produktprogram er en fiberlaser. Dette er en særlig form for faststoflaser. Det aktive medium i faststoflasere er doterede glas eller krystaller. Her er fremmede ioner integreret i krystallet i forskellige koncentrationer (dotering). Typiske doteringsmaterialer er neodym, ytterbium, titan og erbium. Det aktive medium i TOPMARK NEO er en glaslysleder med doteringsmaterialet ytterbium-ioner. Den pulserende ytterbiumfiberlaser sender stråling fra flere pumpelaserdioder ind i en enkeltkoblingsoptik. Efter at være kommet ud af den midterste del af glaslyslederen, der er doteret med ytterbium-ioner, går laserstrålen ind i en optisk fiber. Et særligt optisk system fokuserer derefter strålingen. Laserstrålingen, som ledes gennem den laseraktive fiber, oplever en meget høj forstærkning på grund af dens lange længde. Fiberlasere giver desuden en høj elektrisk-optisk effektivitet og en enestående strålekvalitet. På grund af den korte bølgelængde kan denne laser fokuseres på et mindre område og opnår dermed en højere opløsning end en CO₂-laser.

Mærkningsprincip med laserteknologi Afhængigt af materiale findes der forskellige muligheder for at oprette den nødvendige kontrast til grundmaterialet.

Gravering med fjernelse i massivt materiale
Gravering med bearbejdning af dæklag
Mærkning gennem bearbejdningsmærkning
Mærkninger ved karbonisering eller opskumning
Udskæring af et emne
Gravering med fjernelse i massivt materiale

Lasergravering er baseret på kraftige laserimpulser. Laserimpulsernes effekttæthed er så høj, at det materiale, der skal behandles, smelter og fordamper. Når man graverer i fast materiale, rammer laserstrålen overfladen af det massive materiale og skaber en fordybning, kendt som en gravering, ved at fjerne materialet.

Gravering med bearbejdning af dæklag

Ved gravering med fjernelse af det øverste lag skabes inskriptionen af kontrasten mellem det øverste lag og grundmaterialet, som bliver synlig ved hjælp af laserstrålen. Denne proces bruges typisk til anodiseret aluminium, lakbelægninger eller specielle lasermærkningsfolier.

Mærkning gennem bearbejdningsmærkning

Under bearbejdningsmærkning påfører laseren et oxidlag på emnet. Farven på laget afhænger af temperaturen. Der fjernes intet materiale, så emnets overflade forbliver glat og jævn.

Mærkninger ved karbonisering eller opskumning

Denne proces skaber en mærkning ved at smelte materialet. Karbonisering er velegnet til lyse kunststoffer, da det gør materialet mørkere. I modsætning hertil danner opskumning små gasbobler i kunststoffet, som reflekterer lyset og dermed skaber lyse mærkninger på mørkt kunststof.

Udskæring af et emne

Efter lasermærkningen kan forskellige konturformer skæres ud ved hjælp af laserstrålen. Laseren fjerner materialet fortløbende langs en ønsket kontur og adskiller emnet helt.

Anordning til udsugning af støv og gasser

Udsugning

Der kan dannes støv og gasser under lasermærkning. Disse skal fjernes fra bearbejdningsrummet, så en ensartet høj kvalitet kan garanteres. En udsugning, som er tilpasset den pågældende opgave, er også nødvendig af arbejdsbeskyttelsesgrunde. En kombination af filtre i forskellige filterklasser giver mening, så en helst høj udsugningsgrad kan garanteres.

Der skelnes mellem filtres partikelstørrelse:

  • Grovstøvfilter (partikel > 10 µm)
  • Finstøvfilter (partikel 1 til 10 µm)
  • HEPA-filter (partikel < 1 µm)

Ideelt filtreres luften fra bearbejdningsrummet først ved hjælp af forskellige finstøvfiltre. Derefter filtreres også de små partikler fra luften i et andet trin med et HEPA-filter. På den måde kan samlede udskilningsgrader på over 99,9 % opnås.