Faldklaprelæer

Faldklaprelæ til visning af fare- og driftstilstande

Faldklap- og melderelæer anvendes til statusvisning i kontrolrum, på styrepulte og i tavlediagrammer. De foruddefinerede kontaktbelægninger muliggør hurtig idriftsættelse. De halv- og fuldautomatiserede varianter er her karakteriserede ved deres overskuelige visningsflader. Den robuste opbygning tillader pålidelig drift selv i barske omgivelser.

Mere information
Melderelæer monteret i styreskabsfronten

Dine fordele Registrér anlæggets status på et øjeblik

✔ Tidsbesparende idriftsættelse takket være prækonfigurerede meldinger
✔ Pålidelig drift, der varer ved på lang sigt, takket være en robust opbygning
✔ Fordefinerede kontaktbelægninger til talrige anvendelser

Faldklaprelæernes funktionsmåde Halv- og fuldautomatiserede versioner

Interaktivt Image Map: Halv- og fuldautomatiserede faldklaprelæer
Halvautomatiseret funktionsmåde
Manuel meldingskvittering med automatisk nulstilling af visuelle indikatorer efter afhjælpning af fejl
Halvautomatiseret funktionsmåde
Fuldautomatiseret funktionsmåde
Automatisk nulstilling af visuelle indikatorer efter afhjælpning af fejl uden manuel kvittering
Fuldautomatiseret funktionsmåde
Indbygningsvariant af melderelæet mauell MR 11

Melderelæ med manuel meldingskvittering

Halvautomatisk melderelæ

Det halvautomatiske melderelæ MR 11 bruges til visning af anlæggets tilstand.
Meldingskvitteringen gennemføres i denne version manuelt ved at aktivere en nulstillingsknap, der er bygget ind i apparatets front. Dette muliggør en tydelig oversigt over allerede kendte (kvitterede) eller ændrede (endnu ikke kvitterede) meldinger.
Serviceteknikere på stedet kan således registrere, om anlæggets tilstande allerede er kendt, og om der evt. allerede er iværksat passende foranstaltninger, eller om der stadig er behov for handling. Efter kvittering og fejlafhjælpning vender melderelæet automatisk tilbage til sin oprindelige position.
Det specielle ved den halvautomatiske version er, at fejlmeddelelsen på forsiden af ​​enheden bevares efter fejlafhjælpning uden forudgående meldingskvittering. På denne måde kan serviceteknikeren, selv efter en automatisk fejlfinding, registrere, om uafbrudt drift af anlægget var mulig.

Indbygningsvariant melderelæet mauell MR 21

Melderelæ med automatisk meldingskvittering

Fuldautomatisk melderelæ

Det fuldautomatiske melderelæ MR 21 anvendes ligeledes til visning af fare- og driftstilstande.
Meldingskvitteringen foregår i denne version automatisk uden manuelt indgreb. Således viser enhedens front altid den aktuelle status for anlægget.
Den fuldautomatiske version egner sig dermed til anlægsdrift uden personer.

Fleksible visuelle indikationer til melderelæer

Mærkeskilte Fleksible meldinger til dit anlæg

Meldingerne eller de visuelle indikationer på mærkeskiltene kan sammensættes individuelt efter dine funktionskrav. Brug af prækonfigurerede meldinger muliggør en endnu hurtigere idriftsættelse.
De standardiserede plader giver dig her mulighed for en- eller todelt mærkning med op til 15 tegn hver.

Den gennemtænkte konstruktion muliggør også en efterfølgende udskiftning af påtrykte mærkningsplader. Således forbliver de maksimalt fleksible også ved flere års anvendelse.

Monteringstyper Enkel montering foran på styretavlen eller på bæreskinnen

Interaktivt Image Map: Oversigt over monteringstyper for faldklaprelæer
Bæreskinnemontering
Det er nødvendigt med en konnektorplade og klemme til montering af relæet på DIN-skinnefastgørelsen (35 mm). Komponenterne fremgår af tilbehøret.
Bæreskinnemontering
Frontmontering
Til montering af relæet foran på styreskabet eller styretavlen skal der bruges en spændramme og en berøringsbeskyttelseskappe. Beskyttelseskappen er inkluderet i tilbehøret.
Frontmontering
Kombinationshus melderelæ

Kombinationshus til indbygning i front

Nem kombination af melderelæer Optimal oversigt ved indbygning i front

Med vores kombinationshuse har du mulighed for nemt at montere op til ni melderelæer i styreskabsfronten. Den fælles holder gør ikke kun montagen lettere, men giver også et bedre overblik over meddelelserne.
Alt efter kombinationshus kan der monteres op til fire eller op til ni melderelæer. Selvfølgelig har du også mulighed for at installere færre relæer. I det tilfælde forsynes de resterende frie pladser blot med blændplader. På den måde har du også stadig muligheden for at udvide dit anlæg efterfølgende.