Faldklaprelæer

Faldklaprelæ til visning af fare- og driftstilstande

Faldklap- og melderelæer anvendes til statusvisning i kontrolrum, på styrepulte og i tavlediagrammer. De foruddefinerede kontaktbelægninger muliggør hurtig idriftsættelse. De halv- og fuldautomatiserede varianter er her karakteriserede ved deres overskuelige visningsflader. Den robuste opbygning tillader pålidelig drift selv i barske omgivelser.

Mere information
Faldklaprelæer monteret foran på styretavlen

Dine fordele Registrér anlæggets status på et øjeblik

  • Tidsbesparende idriftsættelse takket være prækonfigurerede meldinger
  • Pålidelig drift, der varer ved på lang sigt, takket være en robust opbygning
  • Fordefinerede kontaktbelægninger til talrige anvendelser
Indbygningsvariant af melderelæet mauell MR 11

Faldklaprelæ med manuel meldingskvittering

Halvautomatisk faldklaprelæ

Det halvautomatiske melderelæ MR 11 bruges til visning af anlæggets tilstand.
Meldingskvitteringen gennemføres i denne version manuelt ved at trykke på en nulstillingsknap, der er installeret foran på enheden. Dette muliggør en tydelig oversigt over allerede kendte (kvitterede) eller ændrede meldinger (endnu ikke kvitterede).
Serviceteknikere på stedet kan således registrere, om anlæggets tilstande i forvejen er kendt, og om der evt. allerede er iværksat passende foranstaltninger, eller om der stadig er behov for handling. Efter kvittering og fejlafhjælpning vender faldklaprelæet automatisk tilbage til sin oprindelige position.
Det specielle ved den halvautomatiske version er, at fejlmeddelelsen på forsiden af ​​enheden bevares efter fejlafhjælpning uden forudgående meldingskvittering. På denne måde kan serviceteknikeren, selv efter en automatisk fejlfinding, registrere, om uafbrudt drift af anlægget var mulig.

Faldklaprelæ med automatisk meldingskvittering

Faldklaprelæ med automatisk meldingskvittering

Fuldautomatisk faldklaprelæ

Det fuldautomatiske faldklap- eller melderelæ MR 21 anvendes ligeledes til visning af fare- og driftstilstande.
Meldingskvitteringen foregår i denne version automatisk uden manuelt indgreb. Således viser enhedens front altid den aktuelle status for anlægget.
Den fuldautomatiske version egner sig dermed til anlægsdrift uden personer.

Faldklaprelæer med mærkeskilt

Mærkeskilte Fleksible meldinger til dit anlæg

Meldingerne eller de visuelle indikatorer på mærkeskiltene kan sammensættes individuelt efter dine funktionskrav. Brug af prækonfigurerede meldinger muliggør en endnu hurtigere idriftsættelse.
De standardiserede plader giver dig her mulighed for en- eller todelt mærkning med op til 15 tegn hver.

Den gennemtænkte konstruktion muliggør også en efterfølgende udskiftning af påtrykte mærkningsplader. Således forbliver de maksimalt fleksible også efter flere års anvendelse.

Kombinationshus faldklaprelæ

Kombinationshus til frontmontering

Nem kombination af faldklaprelæer Optimal oversigt ved frontmontering

Med vores kombinationshuse har du mulighed for nemt at montere op til ni faldklaprelæer foran på styretavlen. Den fælles holder gør ikke kun monteringen lettere, men giver også et bedre overblik over meddelelserne.
Alt efter kombinationshus kan der monteres op til fire eller op til ni faldklaprelæer. Selvfølgelig har du også mulighed for at installere færre relæer. I det tilfælde forsynes de resterende frie pladser blot med blændplader. På den måde har du også stadig muligheden for at udvide dit anlæg efterfølgende.