Pumpekraftværket i Waldshut

Kompakte rangerfordelere i pumpekraftværket Schluchseewerk

Schluchseewerk AG hører med sine fem pumpekraftværker blandt de vigtige aktører inden for vandkraftværk i Rhin-området mellem Bodensøen og Basel. Moderniseringen af koblingsanlæg skulle bl. a. indbefatte en optimering af håndteringen af rangerfordelersystemet. Valget faldt her på rangerfordelersystemet PTRV fra Phoenix Contact.

Vandkraftværk

Kundeprofil

Schluchseewerk AG blev grundlagt i 1928 og har i dag sit hovedsæde i Laufenburg. Værket er blandt de største pumpekraftværker i Europa. Sammen opnår de fem pumpekraftværker en effekt på 1862 MW. Den regenerative andel af naturlig tilstrømning udgør årligt op til 400 millioner kilowattimer.

Anvendelse

Fra Kühmoos, der ligger på en højderyg i Hotzenwald-regionen, styres de fem pumpekraftværkers aggregater og herfra sker reguleringen af alle bassiner og rumindhold af Rhin-reservoirerne. Her står 220-/380-kV-fordelingsanlægget fra 1966/67; via dette anlæg foregår forsyningen af strømmen fra kraftværkerne i Säckingen og Wehr ud i det europæiske samarbejdsnet.

Efter ca. 20 års drift begyndte fejlkvoten for styreteknikken i Kühmoos at stige. Endvidere var det blevet stadig vanskeligere at få defekte komponenter erstattet af nye. Derfor besluttede man sig for at indbygge en ny styreteknik. Ansvarlig for den elektrotekniske del heraf var Dietmar Kastner, delområdeleder for elektroteknik i området Asset. Fra hans kontor på hovedkontoret i Laufenburg planlægges og koordineres foranstaltningerne i forbindelse med om- eller nybyggeri.

Målet med de moderniserende foranstaltninger var at undgå dilemmaet med reservedele og igen bringe anlæggene op på aktuelt teknisk niveau.

Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG, Delområdeleder for elektroteknik i området Asset
Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG
Rangerfordelersystem PTRV i styreskabet

Løsning

Tilslutning af signalerne til rangerfordeleren var meget besværlig på grund af TERMI-POINT®-teknikken. Uden et specialværktøj, som kun fungerede med trykluft, var tilslutning ikke mulig. Var der ikke nogen tryklufttilslutning til stede, måtte man først anskaffe en kompressor.

Dertil kom, at specialværktøjets udformning og vægt gjorde håndteringen på stedet besværlig og tidskrævende. Konsekvensen var da også ofte bøjede kontakter og deraf følgende kortslutninger mellem tilslutningspunkterne.

Efter at flere rangerfordelersystemer var blevet vurderet af teknikerne, besluttede man sig hos Schluchseewerk AG for rangerforbinderne PTRV fra Phoenix Contact. Sammenlignet med alternativerne var det særligt systemets kompakte konstruktion, der gjorde sig bemærket. Dertil kommer andre fordele: Ved hjælp af farvede indsatse kan brugeren tilpasse markeringerne til sine driftsprocesser eller afbilde standarderne for lederfarver, DIN VDE 0815, IEC EN 69100 på ranger­fordelersystemet. Klemmerne er forsynet med en 2,3 mm prøveåbning, så der kan anvendes standardmålespidser til kontrollen.

Montering af rangerfordelersystemet PRTV

PTRV-systemets kompakte konstruktion betyder, at pladsbehovet i styreskabet kunne reduceres med ca. 35 % i forhold til den tidligere løsning. Antallet af styreskabe forbliver ganske vist det samme, men der efterlades betydeligt mere plads for Schluchseewerk AG til fremtidige udvidelser. Hvad klemmerne angår, har den moderne Push-in tilslutningsteknik betydet, at tidsforbruget til monteringsarbejdet på stedet er blevet reduceret markant. Systemets opbygning udelukker risikoen for fejl såsom bøjede kontakter eller kortslutning mellem kontakterne. Klemmernes berøringsbeskyttelse har øget sikkerheden for personalet på stedet. Nu kan også signaler med et potentiale på op til 250 V sluttes til – hvilket tidligere ikke var muligt af sikkerhedsgrunde.

Kontakt (da)
Hovedkontor i København
PHOENIX CONTACT A/S
36 77 44 11
Rangerfordelere PTRV 8

Oplev endnu flere rangerfordelere

De kompakte rangerforbindere PTRV bruges til overskuelig rangering af signaler i automatiseringsomgivelser. Fortrådning af et stort antal ledere forenkles af etager, der farvemæssigt kan udformes individuelt. Sammen med frontfortrådningen undgås herved fejl ved tilslutningen.