Mand med iPad i hånden ser på maskinparametre

Betydelig aflastning i vedligeholdelsessituationer ved hjælp af fjernvedligeholdelse Inden for maskinkonstruktion sørger Security-routere for en sikker kommunikation

Hermes Systeme GmbH har derfor i sit fjernvedligeholdelseskoncept valgt at satse på sikkerhedsrouteren mGuard og den tilhørende mGuard Secure Cloud som en fleksibel og økonomisk løsning, hvormed virksomheden på en sikker måde kan få adgang til kundeapplikationerne.

Anlæg uden fjernvedligeholdelsesteknik er i dag ikke mere konkurrencedygtige, da en høj oppetid er et krav, der forventes opfyldt af enhver driftsansvarlig. Dette er ensbetydende med, at forstyrrelser i driften skal kunne afhjælpes så hurtigt som overhovedet muligt.

Ingo Hermes - Hermes Systeme GmbH, Administrerende direktør
To medarbejdere hos Hermes Systeme i gang med at opbygge en styretavle

Hermes Systeme GmbH udvikler innovative løsninger til MSR- og automatiseringsteknik

Medarbejderne i Hermes Systeme GmbH, som har til huse i Wildeshausen ved Bremen, udvikler innovative løsninger inden for MSR- samt automatiseringsteknik. Udbudsspektret omfatter ud over anlægsmodernisering også vedligeholdelse og reparation af eksisterende tekniske systemer samt levering og installation af nye systemer. Hermes Systeme fokuserer her på industri- og bygningsautomation samt styreteknik i forbindelse med vandsystemer, svømmebade, rensningsanlæg, køle- og informationssystemer. Som systemintegrator har virksomheden i mere end 30 år serviceret industrielle og kommunale kunder, også i implementering af SCADA-systemer. Her anvendes en I/O-station, som Hermes Systeme selv har udviklet. Til fjernvedligeholdelse anvendes sikkerhedskomponenter fra Phoenix Contact, som giver serviceteknikeren en sikker adgang til det pågældende SCADA-netværk.

Ca. 80 % af alle problemer er vi i stand til fuldstændigt at afhjælpe via fjernadgangen.

Christian Nölker - Hermes Systeme GmbH, Elektroingeniør og programmør

Hurtig genopretning af maskinens tilgængelighed ved fejl

En serviceteknikers fjernadgang til en maskine i tilfælde af en fejl

Hermes Systems fokuserer på hurtig afhjælpning af fejl, men også en forståelig, kvalitativ sikkerhedsstandard, uden hvilken anlæggets driftsansvarlige ikke vil acceptere fjernvedligeholdelse.
I tilfælde af en servicesituation kan teknikeren fra Hermes Systeme straks blive orienteret om anlæggets driftstilstand på distancen. Til det formål kan teknikeren med et knaptryk analysere omfattende logfiler og andre historiske data, som kan give henvisninger om årsagen til fejlen. På grundlag af data fra anlæggets system af sensorer kan der drages slutninger om driftsforstyrrelser, ligesom dataene angiver muligheder for optimering. SCADA-systemer udgøres oftest af en eller flere styringer og en grafisk brugerflade. "Til dette formål henter vores serviceteknikere anlæggets brugerskærm ned på deres computer og arbejder så sammen med medarbejderen på stedet på at afhjælpe fejlen", fortæller Christian Nölker, elektroingeniør og programmør hos Hermes Systeme.

Vi søgte en udbyder, der kunne tilbyde en løsning med en enkel management af såvel anlæg som servicemedarbejdere. Lige så vigtigt for os var det, at der var tale om en renommeret producent, så fjernvedligeholdelseskonceptet ville blive accepteret af vores kunder.

Ingo Hermes - Hermes Systeme GmbH, Administrerende direktør
mGuard-Security-routere på montageplade

Enkel administration af anlæg og servicemedarbejdere

"For at vælge den rigtige fjernvedligeholdelsesteknologi er det ikke nok bare at se på de tekniske parametre og priser", understreger Christian Nölker. Ved et efterhånden stigende antal anlæg kan ressourceforbruget til administration af online-adgangene og konfiguration af de fjerntliggende router-stationer hurtigt ryge i vejret. Derudover vanskeliggøres beslutningstagningen af emner som f.eks. sikker autentificering, forvaltning af kundeindividuelle adgangs- og konfigurationsdata samt en konstant voksende anlægsparks forskellige softwaremiljøer.

På den baggrund overbeviste Phoenix Contact's totalløsning beslutningstagerne, da den ud over en høj IT-sikkerhedsstandard også omfatter management af anlæggene og servicemedarbejderne. Den nødvendige konfiguration af de perifere enheder genereres automatisk i cloud'en og indlæses på enhederne. Realiseringen af samtlige processer, såsom VPN-konfiguration, routing-indstillinger eller administration af certifikater, foregår med cloud'en. "Phoenix Contact-cloud'en administrerer som portal den stadig større varians i anlæggenes forskellige vedligeholdelsesmiljøer og leverer automatisk de rigtige omgivelser for servicemedarbejderen", konstaterer Christian Nölker med tilfredshed. Til hver serviceadgang startes en temporær virtuel maskine, som slettes igen bagefter. Den tillader også parallel drift af forskellige softwaregenerationer. For Hermes Systeme har denne form for fjernvedligeholdelse vist sig at være en effektiv løsning, som giver en højere oppetid hos virksomhedens kunder.

Indbygning af Security-routeren FL mGuard i styreskabet

Robust Security-router til barskt industrielt miljø

Vi søgte i sin tid en løsning, som gjorde os i stand til via internettet at få adgang til anlæggets SCADA-netværk, samtidig med at vi var sikrede mod uvedkommende adgang udefra", fortsætter Christian Nölker. Ideelt set skal denne løsning være skræddersyet til et industrielt miljø. "De fleste sikkerhedsapplikationer, der fås på markedet, er imidlertid udviklet til et Office-miljø", fortæller Nölker videre. Med produktfamilien FL mGuard fra Phoenix Contact har Hermes Systeme nu besluttet sig for sikkerhedskomponenter, der imødekommer alle de krav, der stilles af det industrielle miljø.

"Den variant af Security-routere, vi anvender - FL mGuard RS2000 - kan monteres på bæreskinnen og har en 24 V DC-strømforsyning. Alt efter forholdene på stedet benytter vi enten RJ45-versionen eller mobilvarianten til at forbinde anlægget med cloud'en med", uddyber programmøren. Da FL mGuard RS2000 agerer som sikker gateway, som sikrer systemet mod uautoriseret adgang, kan SCADA-netværket forbindes direkte med internettet og på den måde kobles på cloud'en. Serviceteknikerne anvender en VPN-software-client, som de ligeledes opretter en forbindelse til cloud'en med. VPN-funktionen sørger her for, at kun autoriserede personer med de krævede adgangsdata kan initiere kommunikationen. Når VPN-forbindelsen er indrettet, fungerer den desuden som en direkte opkobling til det lokale netværk. Det betyder, at styringens programmeringssoftware kan genkende security-enhederne og nemt kan tilslutte dem.

Kontakt (da)
Hovedkontor i København
PHOENIX CONTACT A/S
36 77 44 11
Produktoversigt for forskellige Security-routere

Sikring af dine industrielle netværk

Beskyt også anlægget mod menneskers eller skadelig softwares uautoriserede adgang og få mere at vide om vores Security-routere her.