SMS relé - TC MOBILE I/O X200
2903805

SMS relé a signalizační modul, sledování analogových a digitálních hodnot prostřednictvím mobilní sítě, jakož i spínaní reléových výstupů na dálku, komunikace přes SMS nebo GPRS (odesílání e-mailů, aplikace), rozsah napájecího napětí 10 V–60 V DC.

Downloads

Detaily výrobku


Kompaktní systém hlášení TC MOBILE I/O X200 je nástupce SMS relé PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC - 2313520 a slouží k dohledu analogových a digitálních hodnot přes mobilní bezdrátovou síť i ke spínání reléových výstupů na dálku. Ke konfiguraci stačí USB spojení s počítačem a webový prohlížeč. Přístroj má mnoho pomocných softwarových funkcí, jako například mobilní bezdrátová diagnostika, zaslání provozního deníku e-mailem a různé uživatelské role.



Omezení užívání
Upozornění CCCex Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně.

Typ produktu Systém hlášení
MTTF 692 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %)
338 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %)
134 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %)

Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 3,85 W
Druh sítě Mobilní rádiové spojení
Napájení
Rozmezí napájecího napětí 10 V DC ... 60 V DC
Příkon typický 50 mA (24 V DC)
Maximální příkon 80 mA

Digitální
Popis vstupu Digitální vstup
Počet vstupů 4
Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN ≤ 0,3
Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN ≥ 0,7
Analogový
Popis vstupu Analogový vstup
Počet vstupů 2
Vstupní signál Proud nebo napětí
Rozlišení 15 Bit
Vstupní impedance 600 kΩ (Vstupy napětí)
50 Ω (Proudové vstupy)
Vstupní signál napětí 0 V DC ... 60 V DC
Vstupní signál proud 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA (konfigurovatelný)
Přesnost ± 0,1 %

Název výstupu reléový výstup
Počet výstupů 4
Provedení kontaktů Spínač
Spínací napětí minimální 5 V
Spínací napětí maximální 60 V DC
30 V AC
Mezní trvalý proud 6 A
Spínací výkon 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W)
Elektrická životnost 5000 sepnutí

Napájení
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,20 mm² ... 2,50 mm²
Průřez vodiče tuhý 0,20 mm² ... 2,50 mm²
Délka odstranění izolace 6,5 mm
Utahovací moment 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, šroubové svornice)

Webový server ano
Data: USB 2.0
Typ připojení Mini USB Typ B, 5pólové
Délka přenosu ≤ 3 m (pouze pro konfigurace a diagnostiku)
Rádio
Popis rozhraní GSM / GPRS
Frekvenční rozsah 850 MHz (2 W (EGSM))
900 MHz (2 W (EGSM))
1800 MHz (1 W (EGSM))
1900 MHz (1 W (EGSM))
GPRS Multislot Class 10

Šířka 72 mm
Výška 90 mm
Hloubka 62 mm

Materiál Polykarbonát (Pouzdro)

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 70 °C (Pouze režim SMS, při datovém připojení dbejte v technické dokumentaci na snížení výkonu.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
Výška 2000 m
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 0 % ... 95 %

CE
Certifikát CE shoda
CE
Označení  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
Upozornění Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci!
CE
Upozornění Part 15.107(a), 15.109(a)
CE
Označení ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
CE
Upozornění RED 2014/53/EU

Elektromagnetická slučitelnost Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
Rušivé vyzařování vedené sítí Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby
Vybíjení statické elektřiny
Normy/předpisy EN 61000-4-2
Vybíjení statické elektřiny
Kontaktní výboje ± 6 kV
Vzdušné výboje ± 8 kV
Nepřímé vybíjení ± 6 kV
Poznámka kritérium B
Elektromagnetické VF pole
Normy/předpisy EN 61000-4-3
Elektromagnetické VF pole
Frekvenční rozsah 26 MHz ... 6 GHz
Síla pole 10 V/m
Poznámka kritérium A
Rychlé tranzienty (Burst)
Normy/předpisy EN 61000-4-4
Rychlé tranzienty (Burst)
Vstup ± 2 kV (Nestíněné napájecí vedení)
Signál ± 2 kV (Stíněné signální vedení)
± 2 kV (Analogová V/V vedení, nestíněná)
Poznámka kritérium B
Zatížení rázovým proudem (surge)
Normy/předpisy EN 61000-4-5
Zatížení rázovým proudem (surge)
Vstup ± 0,5 kV (symetricky, nestíněné napájecí vedení)
± 0,5 kV (asymetricky, nestíněné napájecí vedení)
Signál ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické)
Poznámka kritérium B
Ovlivnění šířící se po vedení
Normy/předpisy EN 61000-4-6
Ovlivnění šířící se po vedení
Frekvenční rozsah 0,15 MHz ... 80 MHz
Poznámka kritérium A
Napětí 10 V
Rušivé vyzařování
Rádiové rušivé záření dle EN 55011 Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby
Kritérium A Běžný provoz v rámci stanovených limitů.
Kritérium B Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví.

Normy/předpisy EN 50360
Normy/předpisy EN 50121-4

Způsob montáže Montáž na nosnou lištu

Objednací číslo 2903805
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DNC
Kód výrobku DNC423
Strana katalogu Strana 402 (C-6-2019)
GTIN 4046356768832
Hmotnost/kus (včetně obalu) 247,5 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 247,5 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.0.1 27242608
ECLASS-11.0 27242608

ETIM

ETIM 8.0 EC001604

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

Oznámení přes SMS při změně stavu na vstupu
SMS dotaz na stav všech vstupů a výstupů
Relé SMS k dálkovému ovládání výstupů
Poplach při výpadku napětí přes SMS
Mobilní rádiová síť GSM: 850, 900, 1800 a 1900 MHz
Spínání výstupů v předem definovaný čas
Komunikace přes sms a e-mail
Dva analogové vstupy
Konfigurace přes USB a webový prohlížeč
Kompaktní provedení také pro domovní instalace (4TE, DIN 43880)
Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu