Bezpečnostní modul - PSR-M-B1-SDI8-SDO2-DO2-SC
1104981

Konfigurovatelný bezpečnostní modul (základní modul), 8 zabezpečených vstupů, 2 zabezpečené výstupy, 2 resetovací vstupy, 2 signální výstupy, 4 výstupy taktu; rozšiřitelný pomocí TBUS, až do meze nároků SIL 3, kat. 4/PL e, výměnná šroubová svorkovnice, spojovací prvek TBUS není přiložen

Downloads

Detaily výrobku


Konfigurovatelný a individuálně škálovatelný bezpečnostní systém PSRmodular je flexibilním bezpečnostním řešením ke sledování vašeho stroje nebo zařízení.Volně konfigurovatelný základní modul slouží ke sledování různých bezpečnostních zařízení jako například  nouzového zastavení, ochranných dveří a světelných mříží.Základní modul disponuje zabezpečenými vstupy a výstupy a také signálními výstupy a výstupy taktu.aplikace Nouzové zastavení
Světelná závora
Ochranné dveře
Bezpečné odpojení
Izolační vlastnosti
Třída ochrany III (EN 50178)
Kategorie přepětí II
Doby
Reakční doba viz příručka uživatele
doba restartu min. 5 s (Doba bootování)
max. 10 s (Doba bootování)

Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 6,24 W (při max. přípustném zatížení)
Jmenovitý provozní režim 100 % ED
Rozhraní TBUS nosných lišt pro přípojku na mastermodul, není součástí dodávky
Napájení
Název A1/A2
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US 19,2 V DC ... 28,8 V DC
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US 24 V DC -20 % / +20 % (externe zajištěné, typicky 4 A)
Jmenovitý napájecí proud IS typ. 55 mA (Neaktivní výstupy)
typ. 70 mA (Výstupy aktivní, bez zátěže)
Příkon na US typ. 1,32 W (Neaktivní výstupy)
Zapínací proud 9,5 A (Δt = 1 ms při Us)
Doba filtrování typ. 5 ms (na A1 při poklesech napětí u Us)
Ochranné spínání Antiparalelní ochrana proti přepólování
Supresorová dioda
Zatěžovací izolační napětí 250 V AC
Zatěžovací rázové napětí / izolace Základní izolace 4 kV mezi všemi cestami proudu a pouzdrem

Digitální: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8
Popis vstupu Bezpečnostní digitální vstupy
EN 61131-2 typ 1
Počet vstupů 8
Rozsah vstupního napětí, signál "0" 0 V DC ... 5 V DC
Rozsah vstupního napětí, signál "1" 15 V DC ... 28,8 V DC
Rozsah vstupního proudu signál "0" < 1 mA
Doba filtrování min. 3 ms ±2 ms (možnost nastavení)
max. 250 ms ±2 ms (možnost nastavení)
Rychlost testovacího pulzu ≥ 2 x nastavený čas filtru, min. Rychlost testovacího pulzu = 10 ms
Délka vedení max. 100 m (na každý vstup)
Maximální přípustný celkový odpor vedení max. 1,2 kΩ (Vstupní obvod a obvod resetu u US)
Ochranné spínání Supresorová dioda
Příkon typ. 8 mA (typ. při US)
max. 10 mA (při spouštěcím napětí 28,8 V DC)
Digitální: Resetovací vstupy (FBK1, FBK2)
Popis vstupu IEC 61131-2 Typ 3
bez ohledu na bezpečnost (konfigurovatelné)
Počet vstupů 2
Rozsah vstupního napětí, signál "0" 0 V DC ... 5 V DC
Rozsah vstupního napětí, signál "1" 11 V DC ... 28,8 V DC
Rozsah vstupního proudu signál "0" < 1 mA
Doba filtrování 250 ms ±2 ms (Rychlost testovacího pulzu > 500 ms)
Délka vedení max. 100 m (na každý vstup)
Maximální přípustný celkový odpor vedení 1,2 kΩ (Vstupní obvod a obvod resetu u US)
Ochranné spínání Supresorová dioda
Příkon typ. 10 mA (typ. při US)
max. 13 mA (při spouštěcím napětí 28,8 V DC)
Digitální: Aktivační vstupy (EN1, EN2)
Počet vstupů 2
Rozsah vstupního napětí, signál "0" 0 V DC ... 5 V DC
Rozsah vstupního napětí, signál "1" 8 V DC ... 28,8 V DC
Rozsah vstupního proudu signál "0" < 0,2 mA
Doba filtrování 100 ms ±2 ms (Šířka testovacího pulzu)
> 1 s (Rychlost testovacího pulzu)
Délka vedení max. 100 m (na každý vstup)
Maximální přípustný celkový odpor vedení max. 12 kΩ
Ochranné spínání Supresorová dioda
Příkon typ. 0,7 mA (typ. při US)
max. 1 mA (při spouštěcím napětí 28,8 V DC)

Digitální: O1A, O1B, O2A, O2B
Popis výstupu bezpečnostní digitální výstupy
PNP, OSSD
IEC 61131-2 typ 0,5 (dodržujte mezní trvalý proud)
Počet výstupů 4 (použitelné jako 2 dvoukanálové výstupy)
Ochranné spínání Supresorová dioda
Ochrana při zkratu Ano (automatické omezení při 1,1 A)
Svodový proud max. 500 µA
Délka vedení max. 100 m (na jeden výstup)
Ohmická zátěž min. 50 Ω (Dodržujte mezní trvalý proud)
Max. kapacitivní zatížení max. 680 nF
Max. induktivní zatížení max. 1,4 mH
Mezní trvalý proud 400 mA (na každý kanál)
1,6 A (Součtový proud všech bezpečných digitálních výstupů)
Zapínací proud max. 750 mA (Δt  1 s)
Jmenovité výstupní napětí 24 V DC (Napájení prostřednictvím A1)
Rozsah jmenovitého výstupního napětí 18 V DC ... 27,6 V DC (US - 1,2 V)
Spínací frekvence max. 1/4 x tcyklus [Hz]
Výstupní napětí ve vypnutém stavu < 1,5 V
Testovací impulzy < 80 µs (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz)
Rychlost nízkého testovacího pulzu > 2 x Tcyklus
< 20 µs (Šířka testovacího pulzu; vysoký testovací pulz)
≥ 1,5 s (Rychlost testovacího pulzu; vysoký testovací pulz)
Vybíjecí obvod Ano, interní
Hlášení: MO1, MO2
Popis výstupu PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1
bez ohledu na bezpečnost
Počet výstupů 2
Výstupní napětí ve vypnutém stavu max. 0,1 V
Napětí 24 V DC (prostřednictvím A1)
zapínací proud maximální 1,1 A (Δt = 3 s  při Us)
Mezní trvalý proud 100 mA (na každý kanál)
200 mA (Součtový proud všech digitálních signálních výstupů)
Svodový proud max. 100 µA
Spínací frekvence max. 1/4 x tcyklus [Hz]
Ochranné spínání Supresorová dioda
Ochrana při zkratu Ano (automatické omezení při 1,1 A)
Délka vedení max. 100 m (na jeden výstup)
Takt: T1, T2, T3, T4
Popis výstupu PNP, IEC 61131-2 typ 0,5
Počet výstupů 4
Napětí 24 V DC (prostřednictvím A1)
Výstupní napětí ve vypnutém stavu max. 0,1 V
zapínací proud maximální 1,1 A (Δt = 3 s  při Us)
Mezní trvalý proud 100 mA (na každý kanál)
400 mA (Součtový proud všech výstupů)
Svodový proud max. 100 µA
Testovací impulzy ≤ 220 µs (Šířka testovacího pulzu)
Rychlost testovacího pulzu = 8 x tcyklus [ms]
Ochranné spínání Supresorová dioda
Ochrana při zkratu Ano (automatické omezení při 1,1 A)
Délka vedení max. 100 m (na jeden výstup)
Max. kapacitivní zatížení max. 470 nF
Max. induktivní zatížení max. 2,4 mH
Vybíjecí obvod Ano, interní

Technologie připojení
zásuvný ano
Připojení vodiče
Typ připojení Šroubové připojení
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG 24 ... 12
Délka odstranění izolace 7 mm
Závit šroubu M3
Utahovací moment 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Ukazatel stavu 1x LED (zelená), 1x LED (oranžová), 1x LED (modrá)
2x LED (zelená, červená)
12× LED (žlutá)
Ukazatel provozního napětí 1 x LED zelená
Indikátor chyby 2 x LED (červená)

Šířka 22,61 mm
Výška 112,58 mm
Hloubka 113,6 mm

Materiál pouzdra polyamid PA bez zesílení
Barva pouzdra žlutá

Bezpečnostně technické údaje
Kategorie zastavení 0
Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849
Performance Level (PL) e (2kanálové zapojení)
d (1kanálové zapojení)
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 – High Demand u 2kanálového zapojení
Typ přístroje Typ B
Safety Integrity Level (SIL) 3
Pravděpodobnost nebezpečného výpadku na hodinu (PFHD) 6,86 x 10-9
Interval zkušebního testu 240 Měsíce
Životnost 240 Měsíce
Požadavek integrity IEC 61508 – High Demand u 1kanálového zapojení
Typ přístroje Typ B
Safety Integrity Level (SIL) 2
Pravděpodobnost nebezpečného výpadku na hodinu (PFHD) 6,86 x 10-9
Interval zkušebního testu 240 Měsíce
Životnost 240 Měsíce

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Krytí Místo vestavení minimální IP54
Teplota prostředí (provoz) -10 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -20 °C ... 85 °C
Výška nasazení ≤ 2000 m (přes NN)
Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) 95 % (bez kondenzace par)
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) 95 % (bez kondenzace par)
Šok 10 g pro Δt = 16 ms (trvalé nárazy, 1 000 nárazů v každém prostorovém směru)
Vibrace (provozní) 10 Hz ... 150 Hz, 2g

CE
Certifikát CE shoda

Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody
Normy/předpisy EN 50178

Způsob montáže Montáž na nosnou lištu
Montážní pokyny Respektujte snížení výkonu
Montážní poloha vertikálně nebo horizontálně

Objednací klíč 1104981
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DNA
Kód výrobku DNA361
GTIN 4055626971865
Hmotnost/kus (včetně obalu) 195 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 159 g
Číslo celní sazby 85371098
Země původu IT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371819
ECLASS-10.0.1 27371819
ECLASS-11.0 27371819

UL Listed

cUL Listed

EAC

cULus Listed


China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Vaše výhody

Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Flexibilně rozšířitelný o bezpečné vstupy a výstupy
Možnost připojení brány polní sběrnice k obousměrné komunikaci mezi základním modulem a nadřazenou řídicí jednotkou
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Vhodné pro aplikace výtahů podle EN 81-20