Logo 100 let společnosti Phoenix Contact

V roce 2023 se společnost Phoenix Contact dožívá 100 let. To, co nás činí silnými, je naše úspěšné spojení zaměstnanců, zákazníků a partnerů.

Historii naší společnosti a toto výročí slavíme po celém světě velmi rozličnými způsoby. Nechte se nadchnout těmito inspirativními vazbami, jednotlivými projekty a našimi inovativními produkty a řešeními.

Dojmy z našeho jubilejního roku Prostřednictvím četných pořádaných akcí celosvětově posilujeme své vzájemné spojení.

Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
100 let společnosti Phoenix Contact
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví

Spojujeme lidi a technologie

Při vzájemné spolupráci vznikají inovace, řešení a také přátelství. Cílů dosáhneme jen tehdy, pokud na nich budeme pracovat společně. Pokrok nastává, když nápady realizujeme společně. Vazby se upevňují, když sdílíme společné zájmy.

O všech těchto vazbách a spojeních informujeme zde. Odkudkoli, kde jsme doma. S rozprostřením po celém světě a v různých konstelacích mezi kolegy, zákazníky a partnery. Pestře a rozmanitě. Všestranně. A inspirativně v tom nejlepším slova smyslu. Nechejte se inspirovat i vy a zjistěte více o našich silných vzájemných vazbách.

Shahd Mansour a Melissa Sommer

Síť pro inženýrky Navazovat kontakty a inspirovat další generace

Stále více dívek se rozhoduje pro profesní kariéru v matematických a technických oborech, avšak z výsledků studií vyplývá, že počet žen, které v těchto profesních oborech zůstávají, je velmi nízký a že pouze menší podíl inženýrek zastává pozice na úrovni středního a vyššího managementu. Melissa Sommer a Shahd Mansour jsou členkami vnitropodnikové sítě pro inženýrky. V této síti si vyměňují nápady mezi podobně smýšlejícími osobami a sdílejí své zkušenosti a úspěchy, a to jak na místní, tak na celosvětové úrovni.

Shahd, Melissa a další členové dobrovolně působí na místních školách a akcích s cílem povzbudit dívky k uvažování o kariéře v oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky. Sdílejí své nadšení pro technické obory a podporují další generace.

Tým SchaltschrankGESTALTER s komponentami rozvaděčů

Společně pro úspěch při výrobě rozvaděčů Posílení odvětví propojením výrobců a uživatelů

Digitalizace a Průmysl 4.0 poskytují německému odvětví výroby rozváděčů širokou řadu příležitostí, současně s velkými výzvami. Aby bylo možné tento vývoj cíleně prosazovat, spojilo své síly pět společností do iniciativy SchaltschrankGESTALTER: EPLAN, Phoenix Contact, Rittal, Siemens a Wago. V podnětném konkurenčním a inovativním prostředí vznikla znalostní síť, která spojuje odbornou i lidskou stránku. Společným cílem iniciativy SchaltschrankGESTALTER je posílit odvětví a zajistit, aby bylo připravené na budoucnost.

Platforma umožňuje výměnu znalostí a nápadů, propojení odborníků prostřednictvím sítí a podporu inovací. V rámci této iniciativy se výrobci a konstruktéři rozvaděčů společně zabývají regulačními požadavky, technologickým vývojem a globálními trendy a v návaznosti na to vyvíjejí řešení.

PlusEnergyHouse OWP12
PlusEnergyHouse OWP12 MovingImage

Ruku v ruce k udržitelné budově Cílem je v budoucnu stavět a provozovat budovy jinak

Plánovací a poradenská společnost Drees & Sommer a Phoenix Contact již několik let úspěšně spolupracují na budoucnosti výstavby a provozu budov. Pokud se dnes plánuje výstavba nových budov nebo přestavba stávajících, vyžaduje to integrální přístup; jinými slovy, již v rané fázi musí spolupracovat všechny subjekty zapojené do výstavby. Cílem je zvýšit energetickou účinnost a vzít v úvahu maximální flexibilitu využití budov.

OWP12 PlusEnergyHouse ve Stuttgartu-Vaihingenu je udržitelný a digitální plán pro kancelářské budovy budoucnosti. Od samého počátku si odborníci vyměňovali názory na to, jak vypadá ideální interakce mezi lidmi a budovami. Christof Göbel (Drees & Sommer) a Sebastian Palmer (Phoenix Contact) se s hrdostí dívají na výsledek svého promylšeného spojenectví – budovu, která je flexibilně orientovaná na potřeby lidí a životního prostředí.

Noah Greene a Barry Carter

Učení a praktické zkušenosti Vzdělání spojuje

Vzdělávací program společnosti Phoenix Contact v oboru mechatroniky byl jako první svého druhu certifikován státem Pensylvánie v USA. Noah Greene nastoupil do učení v roce 2016. Ještě v době, kdy byli spolužáky na místní střední škole, vyprávěl Noah Barrymu Carterovi o svých učňovských zkušenostech a Barryho to inspirovalo k tomu, aby se také vyučil.

Po Noahovi absolvoval tento vzdělávací program také Barry a oba pracují v různých oblastech ve společnosti Phoenix Contact. Shodují se na tom, že kombinace výuky v učebně a praktického vyučování, stejně jako mentoring poskytovaný inženýry, techniky a konstruktéry, se osvědčily jako ideální základ pro zahájení jejich technické kariéry.

Toshihiro Kimoto a Alexander Haneke

Nadšení pro technologie a inovace přesahující hranice států Napájení určené speciálně pro strojírenství

Navzdory rostoucí oblibě technologie push-in bylo šroubové připojení dlouho standardem pro oblast napájení ve strojírenství. V souvislosti s dalším vývojem systémů napájení podpořil Toshihiro Kimoto, produktový manažer z Japonska, svého německého kolegu Alexandra Hanekeho důležitými požadavky, které mají původ na japonském trhu. Výsledkem je produkt v menším provedení, který je vybaven technologií push-in a integrovanou pojistkou.

Spolupráce mezi nimi, která se uskutečňuje na základě vzájemné důvěry, umožnila uvést na trh napájecí zdroj přizpůsobený potřebám zákazníků z oboru strojírenství, a přispět tak svými zkušenostmi k realizaci projektu.

Jubilejní vydání časopisu UPDATE – 100 roků společnosti Phoenix Contact

100 roků vzájemného spojení uplatňovaného v praxi Jubilejní vydání časopisu UPDATE

Odjakživa nás posilovaly živé vazby, například k našemu sídlu v Blombergu, k našim zákazníkům, v mezinárodním prostředí nebo také mezi kolegy.

Přečtěte si tyto napínavé příběhy, které se odehrály během 100 roků existence společnosti Phoenix Contact a které prožili její zaměstnanci, v posledním vydání našeho zákaznického časopisu UPDATE.

Včera, dnes, zítra

Naší největší starostí o budoucnost, kterou stojí za to žít, je jednat zodpovědně. Abychom našli správná řešení, vycházíme ze zkušeností z minulosti a začleňujeme je mimo jiné do mezinárodních projektů udržitelnosti a naší vize lepšího světa: All Electric Society Park v Blombergu. Tam se All Electric Society stává hmatatelnou realitou.

Ruka drží chytrý telefon s ikonami sociálních médií

Zůstaňme ve spojení

Kdykoli na těchto kanálech: