100 let zaujetí pro technologie a inovace

Slavíme kulaté jubileum! V roce 2023 jsme důstojným způsobem oslavili naše připojení a naši sounáležitost po celém světě.
Letecký snímek Festival na oslavu 100. výročí v Essenu
Logo 100 let společnosti Phoenix Contact

V roce 2023 se společnost Phoenix Contact dožívá 100 let. To, co nás činí silnými, je naše úspěšné spojení zaměstnanců, zákazníků a partnerů.

Historii naší společnosti a toto výročí slavíme po celém světě velmi rozličnými způsoby. Nechte se nadchnout těmito inspirativními vazbami, jednotlivými projekty a našimi inovativními produkty a řešeními.

Dojmy z našeho jubilejního roku Prostřednictvím četných pořádaných akcí celosvětově posilujeme své vzájemné spojení.

Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
100 let společnosti Phoenix Contact
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví
Zaměstnanci i zákazníci slaví

Spojujeme lidi a technologie

Při vzájemné spolupráci vznikají inovace, řešení a také přátelství. Cílů dosáhneme jen tehdy, pokud na nich budeme pracovat společně. Pokrok nastává, když nápady realizujeme společně. Vazby se upevňují, když sdílíme společné zájmy.

O všech těchto vazbách a spojeních informujeme zde. Odkudkoli, kde jsme doma. S rozprostřením po celém světě a v různých konstelacích mezi kolegy, zákazníky a partnery. Pestře a rozmanitě. Všestranně. A inspirativně v tom nejlepším slova smyslu. Nechejte se inspirovat i vy a zjistěte více o našich silných vzájemných vazbách.

Frank Stührenberg a Dr. Eberhard Veit

Dobře sehraný tým Poradní sbor a vedení společnosti ruku v ruce pracují pro budoucnost společnosti Phoenix Contact

V rodinných firmách byl vždy jednatel společnosti na nejvyšší řídicí úrovni. To se změnilo v roce 2015 přechodem na tým tvořený zaměstnanými manažery. Od té doby je vedení společnosti podporováno poradním sborem složeným z akcionářů a externích členů. Společnost Phoenix Contact otevřela novou kapitolu.

Od počátku stojí v čele grémia Dr. Eberhard Veit v úzké spolupráci s předsedou představenstva Frankem Stührenbergem. Společně překonali náročná období a nyní tvoří sehraný tým, který se osvědčil. Úzký dialog, konstruktivní podpora a rozhodnutí po vzájemné dohodě jsou základem jejich dobré spolupráce.

Dr. Eberhard Veit a Frank Stührenberg zastupují poradní sbor a vedení společnosti. Souhra všech členů je základem pro úspěšné vedení společnosti se všemi výzvami.

Zaměstnanci v zasedací místnosti

Zvyšování transparentnosti znalostí a zajišťování jejich účinnějšího předávání Učení se jeden od druhého a rychlé společné hledání řešení

Trvalé přizpůsobování rytmu současné doby, shromažďování a šíření informací, sestavování společného know-how, výměna zkušeností a inovací a společné nacházení řešení – zcela podle hesla „ten, kdo se o vědomosti dokáže podělit, se dozvídá více“ – ve všech těchto ohledech je síť Office Network společnosti Phoenix Contact ústředním místem pro témata, která tvoří pracovní náplň administrativních pracovníků, sekretářek a asistentů. Tým Orga sestává z pěti osob z rozdílných podnikových útvarů. Síť má zatím zhruba 200 členů, kteří se od roku 2004 pravidelně scházejí v neustále se zvyšujícím počtu. V závislosti na tématu existují pracovní skupiny, avšak členové se považují hlavně za multiplikátory.
Dobrá komunikace a spolupráce jsou tím, v čem spočívá skutečná týmová práce. Výměna probíhá především prostřednictvím týmového kanálu a schůzek, které jsou zatím organizovány hybridním způsobem a kterých se účastní členové z dceřiných společností v celém Německu. Při neustále rostoucím rozsahu informací a znalostí je samozřejmé, že síť Office Network se v podniku trvale rozšiřuje. Účinné a vzájemně výhodné spojení pro dnešek i budoucnost.

Společná záležitost v době energetického přechodu Spojení know-how, které vychází z tradice, a budoucí vize

Vytváření tepla, které vzniká z chladu, je spojovacím prvkem mezi společnostmi Viessmann, specialistou na klimatizační řešení, a Phoenix Contact. V rámci společného projektu realizovaného v sídle společnosti v Blombergu vytvářejí oba odborníci budovu, která je zcela neutrální z hlediska emisí CO2: ve společnosti Phoenix Contact je známá jako „Budova 60“, budoucí sídlo oddělení strojírenství.

Společnost Viessmann se osvědčila jako ideální partner při hledání systému vytápění a chlazení pro tuto budovu. Ve velmi krátké době vznikl systém ukládání energie v ledu, který byl navržen přesně na míru.

Oba partnery sbližuje zejména jejich srovnatelný původ a shodná vize budoucnosti: formováni tradicí rodinného podniku usilují o dosažení klimatické neutrality a společně přebírají zodpovědnost za životní prostor budoucích generací.

Matthias Unruhe, vedoucí technického oddělení společnosti Phoenix Contact, a Rainer Schmalenberg, který je u společnosti Viessmann zodpovědný za prodej systému ukládání energie v ledu, hovořili od samotného začátku stejnou řečí. Po odborné i lidské stránce. Oba potvrzují, že projekt byl harmonizován na všech úrovních – od plánování přes zadání zakázky až po realizaci – a proběhl hladce a příkladně.

Sinan Sezer a Tanja Claesová

Výroba jako akce Plánování je vše

Sinan Sezer plánuje v oddělení International Industrial Engineering optimální výrobní proces pro nové produkty. Aby přitom bylo dosahováno stále vyšší efektivity a flexibility dodavatelského řetězce, je možné vyrábět produkty v různých výrobních provozech po celém světě.

Tanja Claesová se věnuje plánování akcí. Mimo jiného jedenkrát ročně organizuje akci pro více než 60 účastníků z různých zemí, kteří se střídají v našich mezinárodních pobočkách, aby si mohli vyměnit informace o výrobních procesech přímo u strojů.

Tanja a Sinan pracují ve zcela odlišných oblastech. A právě tato rozmanitost vede k vzniku vysoce efektivní globální sítě společnosti Phoenix Contact při společném plánování akcí.

Shahd Mansour a Melissa Sommer

Síť pro inženýrky Navazovat kontakty a inspirovat další generace

Stále více dívek se rozhoduje pro profesní kariéru v matematických a technických oborech, avšak z výsledků studií vyplývá, že počet žen, které v těchto profesních oborech zůstávají, je velmi nízký a že pouze menší podíl inženýrek zastává pozice na úrovni středního a vyššího managementu. Melissa Sommer a Shahd Mansour jsou členkami vnitropodnikové sítě pro inženýrky. V této síti si vyměňují nápady mezi podobně smýšlejícími osobami a sdílejí své zkušenosti a úspěchy, a to jak na místní, tak na celosvětové úrovni.

Shahd, Melissa a další členové dobrovolně působí na místních školách a akcích s cílem povzbudit dívky k uvažování o kariéře v oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky. Sdílejí své nadšení pro technické obory a podporují další generace.

Jubilejní vydání časopisu UPDATE – 100 roků společnosti Phoenix Contact

100 roků vzájemného spojení uplatňovaného v praxi Jubilejní vydání časopisu UPDATE

Odjakživa nás posilovaly živé vazby, například k našemu sídlu v Blombergu, k našim zákazníkům, v mezinárodním prostředí nebo také mezi kolegy.

Přečtěte si tyto napínavé příběhy, které se odehrály během 100 roků existence společnosti Phoenix Contact a které prožili její zaměstnanci, v posledním vydání našeho zákaznického časopisu UPDATE.

Včera, dnes, zítra

Naší největší starostí o budoucnost, kterou stojí za to žít, je jednat zodpovědně. Abychom našli správná řešení, vycházíme ze zkušeností z minulosti a začleňujeme je mimo jiné do mezinárodních projektů udržitelnosti a naší vize lepšího světa: All Electric Society Park v Blombergu. Tam se All Electric Society stává hmatatelnou realitou.

Ruka drží chytrý telefon s ikonami sociálních médií

Zůstaňme ve spojení

Kdykoli na těchto kanálech: