Dijitalleşme ve Denizcilik 4.0

Dijital geleceğin temeli olarak akıllı veri

Gemiler, dijitalleşme yoluyla sürekli olarak daha verimli hale getirilmektedir. Akıllı veri, akıllı denizcilik otomasyonunun temelini teşkil eder. Burada, “Denizcilik 4.0” anahtar ifadedir.

Gelecekte rekabetçi kalmak için, geminin dijitalleştirilmesi, gemi ömrünün tüm aşamalarında yeni teknolojiler ve çözümler ister. Denizcilik uygulamanızı geleceğe hazırlayabilmek için, uzun zamandır geleceğin teknolojileriyle güçlendirdiğimiz network ve otomasyon teknolojisi uzmanlığımıza güvenin.

Bizimle hemen irtibata geçin
Denizcilik 4.0 bağlamında dijitalleştirilmiş gemi

Denizcilik 4.0 – denizcilik sektörünün dijital dönüşümü

Veri toplama, kontrol ve görüntüleme – denizcilik sektöründe artan network oluşturma ve dijitalleşmenin avantajlarından yararlanın. Tek kaynaktan network teknolojisi ve otomasyon çözümleri sunmanın yanında siber suça ve modern korsanlığa karşı verilerinizin korunmasını sağlıyoruz. Filonuzu daha verimli bir şekilde işletmek veya münferit ticareti deniz işlemlerinizi daha modüler hale getirip kontrol sistemine daha hızlı bir şekilde bağlanmak istiyorsanız yanınızdayız. Dijital denizcilik dünyamızla tanışın.

Özet: Siyah artalana karşı dijitalleştirilmiş gemi

Veri, veri, veri – verilerinizden en iyi şekilde yararlanın

Avantajlarınız

  • Gemideki tüm ticari hizmet verilerinin toplanması, kontrolü, tanzimi ve network'e bağlanması, denizcilik uygulamanızın veriminde artış sağlar
  • IEC 62443'e göre onaylanmış ürünler köprüden kıyıya güvenli haberleşme sağlar
  • Modüler kontrol çözümleri, ihtiyaçlarınıza esnek şekilde uyum sağlar
Şema: MTP – Petek tasarımlı Modül Tipi Paket

MTP – Modül Tip Paketleme

Modül Tip Paketlemeli akıllı gemi mühendisliği Denizcilik sektöründe MTP

Phoenix Contact, modüler tip paketleme modellerinin denizcilik sektörüne entegrasyonu için bir standardizasyon süreci geliştirmek amacıyla VDMA ve denizcilik sektörünün önde gelen tedarikçileri ile çalışan bir çalışma grubunun üyesidir.

İster bir sistem entegratörü, makine yapımcısı veya tersane olun, Modül Tip Paketleme (kısaca MTP) gemilerin inşasında ve işletmeye alınmasında tüm değer zincirini güçlendirir. Modül Tipi Paketler, denizcilik otomasyonunda arayüzlerde karmaşık ayarlamalar yapmak zorunda kalmadan gemiye farklı sistemler entegre etmek için kullanılır.

MTP, denizcilik sistemlerinin uçtan uca network iletişimine izin verir.

Uyumlu modül mühendisliği Modül planlama konseptinizin esnek şekilde gerçekleştirilmesi için yazılım çözümümüz. Modül planlaması, mühendislikte yalınlıkla başlamalıdır. Bu nedenle size esnek bir modül mühendislik aracı olan MTP Designer'ı temin ediyoruz. Küçük bir mühendislik çalışmasıyla VDE 2658'e uygun MTP-uyumlu modülleri fare tıklamasıyla kendiniz yaratın. İlave olarak, MTP dosyaları proses mühendisliği araçlarından otomatik olarak alınabilir.

Modüllerin, MTP Designer yazılım çözümü yoluyla bir bilgisayarda tasarlanması
Modüllerin, MTP Designer yazılım çözümü ile bir bilgisayarda modellenmesi
MTP fonksiyon bloğu kütüphanesi logosu
Kontrol sistemindeki ekranlar
Modüllerin, MTP Designer yazılım çözümü yoluyla bir bilgisayarda tasarlanması

Modül mühendisliği, bir proses tesisinin parçalarını tanımlar ve daha küçük fonksiyon birimlerine ayrılır.

Modül otomasyonunuz için program gövdesini otomatik olarak üreten MTP Designer ile hızlı işletmeye alma ve konfigürasyon avantajından yararlanın. Bu süreçte, tüm hizmetler ve aynı zamanda otomasyon nesneleri, VDE 2658-4'e göre oluşturulur.

Modüllerin, MTP Designer yazılım çözümü ile bir bilgisayarda modellenmesi

Modül ve sistem mühendisliğine ilave olarak, kolay kullanımı güçlendirmek için P ve I şeması temelinde yerel görselleştirme kontrolör üzerinde otomatik olarak üretilir.

Görüntünün üretilmesiyle aynı zamanda tüm arayüzler (OPC UA imleri) daha sonraki veri iletimi için tanımlanır.

MTP fonksiyon bloğu kütüphanesi logosu

MTP fonksiyon bloğu kütüphanesi VDI/VDE/NAMUR 2658 MTP standardına uygundur. Kütüphane; saha cihazları, yerel görüntüleme sistemleri ve modüler sistemin üst seviye Process Orchestration Layer'a (kısaca POL). entegrasyonu için arayüzler içerir.

Size, modüler sistemlerin programlanmasını mümkün olduğu kadar kolay ve maliyet etkin biçimde uygulamanızı mümkün kılan önceden konfigüre edilmiş fonksiyon blokları sağlıyoruz.

PLCnext Store'un MTP fonksiyon bloğu kütüphanesini şimdi indirin:

PLCnext Store'a git: Modül Tipi Paket FB
Kontrol sistemindeki ekranlar

MTP Designer yoluyla üretilen açıklama dosyasında, arayüzler aynı zamanda VDI/NAMUR standardı VDE 2658-3 uyarınca şeklen de açıklanır.

Dolayısıyla proses kontrol sistemi programlayıcıları gereken tüm bilgilere erken bir aşamada erişebilir: Bu görselleştirmenin, P ve I şemasının bir türevi olarak temsili ve aynı zamanda gerekli verilerin transferi için ihtiyaç duyulan tüm arayüzler.

Ürünler

Yılların deneyimi ve sektöre özgü uzmanlık sizin için olağanüstü çözümler sağlar.

Teknolojiler

Sürdürülebilir bir gelecek için açık ve güvenilir teknolojilerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Rüzgâr türbini jeneratörleri ve network'e bağlı haberleşme teknolojisi simgeleriyle birlikte güneş tarlası
Siber güvenlik simgeleri
Bir üretim hattında fonksiyonel emniyet
Patlama koruması logosu
Rüzgâr türbini jeneratörleri ve network'e bağlı haberleşme teknolojisi simgeleriyle birlikte güneş tarlası

Yeni 5G, APL, TSN ve OPC UA teknolojileri birlikte geleceğin haberleşme altyapısını oluşturuyor. Çünkü veri noktalarının güvenli, basit ve hızlı şekilde network'e bağlanmasını sağlamanın tek yolu budur.

Tüm önemli standardizasyon komitelerinde aktif olarak yer alıyoruz. Bu komitelerde, sizin için otomasyonla ilgili üreticiler arası yeni bir haberleşme standardı şekillendiriyoruz.

Haberleşme ve iletim teknolojileri hakkında daha fazla bilgi
Siber güvenlik simgeleri

IT güvenliği konusundaki yüksek talepleri karşılamak üzere altyapıda kritik bazı noktalara güvenlik duvarlarının kurulması yeterli değildir. Tüm siber güvenlik risklerini asgariye indirmek için, koruma amaçlarını tanımlamak önemlidir. Bu koruma hedefleri, yerleşik IEC 62443 standardı “Endüstriyel Otomasyon Çözümlerinde IT Güvenliği”ne dayanır.

Sertifikalı bir ICS güvenlik hizmeti sağlayıcısı olarak size sürdürülebilir destek veririz. Bütünsel yaklaşım, güvenlik odaklı ürün geliştirmeyi de içerir.

Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi
Bir üretim hattında fonksiyonel emniyet

Riskleri yönetmek sadece çevreyi ve insanları korumak bakımından gerekli değildir. Sistemlerin bakımı ve dolayısıyla yatırımın güvence altına alınması için de önemlidir. Emniyet bütünlük seviyesi (SIL) ile birlikte performans seviyesi (PL) de otomatik emniyet sistemlerinin kullanımında önemli bir rol oynar. SafetyBridge teknolojisi gibi merkezi olmayan, esnek şekilde yapılandırılabilen çözümler, günümüzde farklı SIL3 uygulamalarında kullanılmaktadır. Kontrolöre kolayca entegre edilebilirler.

Profisafe ve Profinet network'lerine entegrasyon sağlayan karmaşık uygulamalara yönelik emniyet kontrolörlerimizden yararlanın. Dolayısıyla, üreticiden bağımsız olarak güvenli kapatma, güvenli gaz algılama ve diğer fonksiyonel emniyet işlevlerini uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda bileşenlerimiz aşırı gerilim koruması sağlar. Kameralar, merkezi olmayan altyapıyı ve güvenliği izler. Ayrıca kapsamlı eğitim programlarıyla da size destek oluyoruz.

Fonksiyonel emniyet hakkında daha fazla bilgi
Patlama koruması logosu

Power-to-X uygulamalarının bir parçası olarak üretilen, taşınan ve depolanan yanıcı gazlar önemli bir emniyet sorununu beraberinde getirir. Fark edilmeyen sızıntı durumunda patlayıcı veya zehirli bir atmosfer oluşabilir. Bu gibi durumlarda personeli uyarmak için uygun sensör teknolojisi ve gaz uyarı cihazları gereklidir. Ayrıca sızıntı alanlarından fabrika trafiğinin geçişine izin verilmemelidir. Trafiği kontrol etmek için trafik ışığı sistemlerinizi uygun iletim teknolojisi ile gaz dedektörlerine bağlıyoruz.

Phoenix Contact, patlama riskli bölgelerin gereksinimleri için size kapsamlı bir ürün ve çözüm yelpazesi sunar. Ürünlerimiz, PCB klemensleri ve PCB konnektörlerinden Ex klemenslere, Ex sinyal koşullayıcılara ve ölçüm dönüştürücülerine, aşırı gerilim koruma ve I/O sistemlerine kadar çeşitlilik gösterir.

Patlama koruması hakkında daha fazla bilgi
Sizin için oradayız
Birlikte bir çözüm bulalım
Denizcilik uygulamanızı dijitalleştirmek ve daha verimli hale getirmek için modernizasyon veya genişletme projeniz hakkında size tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacağız. Uzun yıllara dayanan tecrübemizden ve çok kapsamlı hizmetlerimizden yararlanın.
Bizimle irtibata geçin
Denizcilik uygulama danışmanlığı