Vissza az Áttekintéshez

Elektromos összeköttetések minőségellenőrzése

Mechanikai szilárdság - IEC 60947-7-1/-2

A csatlakozási hely mechanikus szilárdságát a gyakorlatot modellező kísérlettel vizsgáljuk. Ehhez a sorkapcsok csatlakozási pontjait a kapcsos összeköttetés minőségi romlása nélkül többször be kell kötni. A kapcsot a méretezési keresztmetszetnek megfelelő, tömör vezetővel a gyártó által megadott forgatónyomatékkal ötször bekötjük és kioldjuk. Ezt egy ötös blokk középső kapcsán végezzük el. A teszt előtt és után egy-egy feszültségesés-vizsgálatnak kell a sorkapcsot alávetni. A csatlakozási pontnak az ismételt bekötést felismerhető károsodás nélkül el kell viselnie. A feszültségesés a vizsgálat előtt és után nem lehet 3,2 mV-nál több, ill. nem emelkedhet a kezdeti mért érték 1,5-szerese fölé. A Phoenix ‍Contact sorkapcsai felismerhető minőségromlás nélkül alkalmasak többszöri bekötésre. A lehetséges bekötések és kioldások száma a csatlakozástechnikától függően elérheti az 5000 ciklust.

Vissza az oldal tetejére

Hajlításvizsgálat: Flexion Test − IEC 60947-7-1/-2

Szabvány szerinti vizsgálóberendezés  

Szabvány szerinti vizsgálóberendezés

A szakszerűen huzalozott sorkapcsoknak nagy mechanikus biztonságot kell kínálniuk. Ehhez tartozik a vezetékek megbízható befogása is. Ennek tesztelésére a legkisebb keresztmetszetű, a méretezési keresztmetszetű és a legnagyobb keresztmetszetű tömör és hajlékony vezetékekkel végzünk vizsgálatokat. Egy függőlegesen rögzített sorkapocsba csatlakoztatunk egy vezetőt. A vezető végére egy, a keresztmetszetnek megfelelő vizsgáló súlyt akasztunk. A vezetőt egy forgó tárcsa közepétől 37,5 mm távolságra levő nyíláson keresztül vezetjük és 135-ször megforgatjuk a saját tengelye körül. Ennek során a kapocstérben nem károsodhat a vezető. Ezután a csatlakozásnak ki kell állnia a vezetőkihúzási vizsgálatot. A Phoenix Contact sorkapcsait úgy terveztük meg, hogy a kapocstérben a vezeték kíméletes módon érintkezzen. Ezáltal a vezető és a csatlakozási pont sértetlen marad, és többszöri csatlakoztatás után is ugyanazokkal a tulajdonságokkal bírnak.

Vissza az oldal tetejére

Keresztmetszet

[mm2]

Keresztmetszet

AWG

H távolság

[mm]

Tömeg

[kg]

Húzóerő

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Keresztmetszet

[mm2]

Keresztmetszet

AWG

H távolság

[mm]

Tömeg

[kg]

Húzóerő

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Vezetőkihúzási vizsgálat − IEC 60947-7-1/-2

A húzóerő felvétele egy 10 mm2-es rugós kapocs esetében  

A húzóerő felvétele egy 10 mm2-es rugós kapocs esetében

A vezetékezés vagy az üzemeltetés során a csatlakozási pontok húzóerők hatása alá kerülhetnek. Ezért a szakszerűen huzalozott sorkapcsoknak nagy mechanikus biztonságot kell kínálniuk. A húzó terhelhetőség vizsgálatakor a csatlakozási pontnak 60 másodpercen keresztül előre megadott, a keresztmetszettől függő húzóerőt kell kibírnia. Ezt a vizsgálatot a hajlításvizsgálat után kell elvégezni. A közvetlen egymás utáni vizsgálat ebben az esetben a követelmények szigorításaként tekinthető. A húzóerő a csatlakozási pontban levő vezetéket terheli. A vezetéknek károsodás nélkül meg kell maradnia a csatlakozási pontban. A Phoenix Contact sorkapcsok vizsgálati eredményei jóval (akár 150%-kal) meghaladják az előírt minimális értékeket.

Vissza az oldal tetejére

Vezetőkihúzási erők a DIN EN 60947-1 / VDE 0660-100 / EN 60947-1:2007 + A1:2011 szabványok szerint

5. táblázat - Körkeresztmetszetű réz vezetők hajlítás- és kihúzásvizsgálati értékei.

Vezeték-keresztmetszet

[mm2]

Vezeték-keresztmetszet

AWG / kcmil

Húzóerő

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578

Vezeték-keresztmetszet

[mm2]

Vezeték-keresztmetszet

AWG / kcmil

Húzóerő

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578
Vissza az oldal tetejére

A sorkapocs szilárd rögzítettsége − IEC 60947-7-1/-2

Sorkapocs szilárd rögzítettségének vizsgálata  

Sorkapocs szilárd rögzítettségének vizsgálata

A vezető megbízható érintkezése mellett a sorkapocsnak magának is képesnek kell lennie erők felvételére anélkül, hogy leválna a rögzítő tartójáról. Ezenfelül nem keletkezhetnek meg nem engedett sérülések. A szilárd rögzítettség vizsgálatához egy sorkapcsot a gyártói adatok alapján egy szabványos kalapsínre szerelünk. Ezután 150 mm hosszú acélpálcákat feszítünk a csatlakozási pontokba. 100 mm-es emelési úton a keresztmetszettől függő húzó- és nyomóerőket fejtünk ki a csatlakozási pontokra és a kapcsok reteszeléseire. Eközben a sorkapocsnak nem szabad a sínről leválnia vagy letörnie. A Phoenix Contact sorkapcsainak szerkezeti kialakítása garantálja a megbízható, szilárd rögzítettséget a különböző kalapsínrendszereken.

Vissza az oldal tetejére

Keresztmetszet

[mm2]

Keresztmetszet

AWG

Erő

[N]

Az acélpálca átmérője

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Keresztmetszet

[mm2]

Keresztmetszet

AWG

Erő

[N]

Az acélpálca átmérője

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Szigetelésvizsgálat − IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Ezt az elektromos vizsgálatot a kúszóutak megfelelőségének igazolására használjuk. A két szomszédos sorkapocs potenciáljai közötti, valamint a sorkapocs és a kalapsín közötti elegendő szakaszhosszt megfelelő vizsgálófeszültséget ráadva teszteljük. A névleges szigetelési feszültség (Ui) az az effektív vagy egyenfeszültség-érték, amely tartósan felléphet a rendeltetésszerű használat során. A vizsgálófeszültséget 60 másodpercnél hosszabban fenn kell tartani. Alapul az ábrázolt táblázat szerinti hozzárendelés szolgál.

Névleges szigetelési feszültség
Ui

[V]

Vizsgálófeszültség

(effektív)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

Névleges szigetelési feszültség
Ui

[V]

Vizsgálófeszültség

(effektív)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

IEC 60947-7-1/-2
A vizsgálat során átívelés vagy átütés nem jöhet létre. A kúszóáramoknak 100 mA alatt kell maradniuk.
UL 1059
Vizsgálófeszültség = 1000 V + 2 x Ui névleges szigetelési feszültség. A Phoenix Contact 800 V-os névleges
szigetelési feszültségű sorkapcsai általánosan kibírják a 2000 V ~ feszültséggel végzett szigetelésvizsgálatot.

Vissza az oldal tetejére

Lökőfeszültség-vizsgálat − IEC 60947-7-1/-2

Az oszcilloszkóp egy lökőfeszültség-impulzus időbeli lefutását mutatja.  

Egy lökőfeszültség-impulzus időbeli lefolyása

A lökőfeszültség-vizsgálat a két szomszédos potenciál közötti, elégséges átütési távolság igazolására szolgál. A vizsgálatot lökőfeszültséggel legalább 1 s időközönként ötször kell elvégezni. A vizsgálatot minden polaritásnál végrehajtják, a névleges szigetelési feszültség függvényében. A vizsgálat tárgya a szomszédos sorkapcsok közötti, ill. a sorkapocs és a sín közötti szakasz. A vizsgálat során véletlen átívelések nem jöhetnek létre. A Phoenix Contact sorkapcsainak méretezési lökőfeszültsége 6 ... 8 kV nagyságú. Gyakorlatban igazolható tehát, hogy a sorkapcsok dokumentált üzemi feszültségei üzembiztosan alkalmazhatók.

Vissza az oldal tetejére

Feszültségesés-vizsgálat − IEC 60947-7-1/-2

Feszültségesés-vizsgálat csatlakozási pontokon  

Feszültségesés-vizsgálat csatlakozási pontokon

A sorkapcsok csatlakozási pontjain a csatlakozástechnikától függően egy vagy több vezető érintkezhet. Az áramátvitelt erősen befolyásolja a vezető és az áramátvezető közötti elektromos ellenállás. A kiváló minőségű érintkezések gáztömör összeköttetést hoznak létre. Csak ez garantálja a tartósan megbízható csatlakozást. Ez az elektromos vizsgálat tehát a feszültségesést méri egy sorkapcson (két csatlakozási ponton). Így vissza lehet következtetni az átmeneti ellenállásra és az érintkezés minőségére. A sorkapcsokat a méretezési keresztmetszettel kötik be. A mérésekhez a sorkapcsokat a méretezési keresztmetszet áramterhelhetősége 0,1-szeresének megfelelő vizsgáló egyenárammal terhelik. A feszültségesést a csatlakozási pont közepétől ≤ 10 mm távolságra tapogatják le (lásd a vázlatot). ~ 20 °C szobahőmérsékleten a feszültségesés a vizsgálat előtt és után nem lehet sorkapcsonként 3,2 mV-nál nagyobb, és a vizsgálat után nem emelkedhet az előtte mért érték 1,5-szerese fölé. A Phoenix Contact sorkapcsainak mért értékei akár 60%-kal kisebbek a szabvány által előírt határértékeknél.

Vissza az oldal tetejére

Méretezési keresztmetszet

[mm2]

Áramterhelhetőség

[A]

Méretezési keresztmetszet

AWG

Áramterhelhetőség

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Méretezési keresztmetszet

[mm2]

Áramterhelhetőség

[A]

Méretezési keresztmetszet

AWG

Áramterhelhetőség

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Melegedésvizsgálat − IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

A sorkapocs melegedését a lehető legkisebb értéken kell tartani. Ehhez az átmeneti ellenállásnak a lehető legkisebbnek kell lennie. Ennél az ellenőrzésnél a melegedést szobahőmérsékleten, vizsgálóárammal történő terheléskor dokumentáljuk.

IEC 60947-7-1/-2

Öt sorkapcsot szerelünk vízszintesen egy sínre, és 1 ill. 2 m hosszúságú, méretezési keresztmetszetű vezetőhurkokat kötünk rájuk sorba. A sorkapcsokat a méretezési keresztmetszet áramterhelhetőségének megfelelő vizsgálóárammal terheljük. A középső sorkapocs melegedését dokumentáljuk. A ~20 °C szobahőmérséklethez képest a sorkapcson max. 45  K melegedés megengedett. Ezután a sorkapcson még a feszültségesést is meg kell vizsgálni.

UL 1059

A mérés alapvetően az IEC-vizsgálattal megegyező módon megy végbe, de a vezetékek hosszai eltérnek. Három kapcsot szerelünk vízszintesen egymás mellé. A mérés 25 °C környezeti hőmérsékleten történik, max. 30 K felmelegedés van megengedve (a csatlakozási ponthoz a lehető legközelebb mérve). A Phoenix Contact sorkapcsaiban felhasznált kiváló minőségű érintkező-alapanyagoknak köszönhetően az összes csatlakozástechnika az említett szabványokban előírtnál kisebb melegedést kínál.

Vissza az oldal tetejére

Áramterhelhetőség

Az IEC 60947-7-1 / EN 60947-7-1 / DIN VDE 0611-1 szabvány az ebben a táblázatban megadott vizsgálóáramokat írja elő az egyes vezeték-keresztmetszetekhez. A megfelelő áramokat az egyes kapcsok csatlakozási adatainál tüntettük fel. Ezek az alapjai a sorkapcsok típusvizsgálatának.

Az IEC 60947-7-1 / EN 60947-7-1 szabvány szerinti vizsgálóáramok

5. táblázat           
Méretezési keresztmetszet[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Vizsgálóáram[A]46913,517,52432415776
Méretezési keresztmetszet[mm2]2535507095120150185240300
Vizsgálóáram[A]101125150192232269309353415520
5. táblázat           
Méretezési keresztmetszet[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Vizsgálóáram[A]46913,517,52432415776
Méretezési keresztmetszet[mm2]2535507095120150185240300
Vizsgálóáram[A]101125150192232269309353415520
Vissza az oldal tetejére

Alap- és derating görbe, vizsgálati elrendezés, környezeti hőmérséklet

A dugaszolható sorkapcsok derating görbéi  

A dugaszolható sorkapcsok derating görbéi

A dugaszolható sorkapcsok áramterhelhetőségének meghatározásához különböző pólusszámú elrendezéseket választanak ki, amelyeket azonos keresztmetszetű vezetőkkel villamosan sorba kapcsolnak. A derating görbék gyakorlatnak megfelelő meghatározása érdekében a dugaszolható sorkapcsok áramterhelhetőségének megállapítása a DIN EN 60512‑5‑1 szabvány szerint történik. A különböző áramerősségekkel (pl. 10 A, 17,5 A, 24 A és 32 A) történő terhelés mellett és a hőmérsékleti egyensúly beállása után meg kell mérni a próbadarabokon fellépő maximális hőmérséklet-emelkedést. A szigetelőanyag felső határhőmérsékletét tekintve – itt mindig 100 °C-t figyelembe véve – ezekből az értékekből adódik egy, a környezeti hőmérséklettől függő áramterhelhetőségi görbe, az „alapgörbe”.

A DIN EN 60512-5-2 szabvány szerint létrehozunk egy korrigált terhelhetőségi görbét, a „derating-görbét”. Ezzel a szabvánnyal összhangban itt a megengedett terhelőáram a mindenkori alapáram 0,8-szorosa. A csökkentési tényező „figyelembe veszi a dugaszolható csatlakozók érintkezőrendszerének mintaszórásait. Tekintettel van a hőmérsékletmérés és a mérési elrendezés bizonytalanságaira is.” A katalógus ezen részében szereplő cikkek többségére a 2, 5, 10 és 15 pólusú elrendezések derating görbéit adjuk meg.

Vissza az oldal tetejére

SCCR – Short Circuit Current Rating (Zárlati áram szerinti besorolás)

2006 áprilisától a NEC (National Electrical Code) előírja az ipari vezérlők rövidzárlati áramának besorolását. Ez a zárlati áram szerinti besorolás (SCCR) az UL 508A szabvány segítségével számítható. A számítást az USA-ban összefoglalóan az összes főáramkörre, valamint a táp- és a vezérlőfeszültség-ellátásra vonatkozóan is minden ipari kapcsolóberendezés adattábláján meg kell adni. Az UL 508A szabvány SB 4.1 táblázata tartalmazza a nem specifikált komponensek szabványos értékeit. Itt a sorkapcsokra 10 kA értéket fogadnak el. A Phoenix Contact számos, lényegesen magasabb SCCR értékkel jellemezhető terméket kínál. A CLIPLINE complete rendszer sorkapcsainak sok egységét 100 kA-es SCCR értékkel dokumentálták. A Phoenix Contact sorkapcsainak SCCR értékeit részletesen az E60425 számú UL dokumentum tartalmazza. Ez az úgynevezett UL dokumentum az UL adatbázisban a következő helyen található és onnan tölthető le:

Vissza az oldal tetejére

Rövid idejű áramállóság − IEC 60947-7-1/-2

A lehető legnagyobb érintkezési biztonság egy dugaszolható rugós kapcson bemutatva  

A lehető legnagyobb érintkezési biztonság rendkívüli túlterhelésnél is

A sorkapcsoknak a gyakorlatban a zárlati áramokat is károsodás nélkül ki kell bírniuk, amíg a védőberendezés le nem kapcsolja az áramot. Ez néhány tizedmásodpercig tarthat. A vizsgálathoz egy sorkapcsot a rögzítő tartóra szerelünk, és a méretezési keresztmetszetű vezetővel behuzalozzuk. A védővezetős sorkapcsokat három átmenetben, egy másodpercig a méretezési keresztmetszeten 120 A/mm2 áramsűrűséggel megterheljük. A követelmények akkor teljesülnek, ha vizsgálat után az alkatrészek nem károsodnak, és továbbra is használhatók. A vizsgálat előtt és után egy-egy feszültségesés-vizsgálatnak kell a vizsgált darabot alávetni. Ennek során a feszültségesés a vizsgálat előtt és után nem lehet nagyobb 3,2 mV-nál sorkapcsonként, és a vizsgálat után nem emelkedhet az előtte mért érték 1,5-szerese fölé. A Phoenix Contact 240 mm2-es nagyáramú sorkapcsának esetében egy-egy másodpercig egy 28 800 A-es vizsgáló áramlökést vezetünk a sorkapcson keresztül, ami nem okozhat minőségromlást.

Vissza az oldal tetejére

Korrózióvizsgálat − DIN 50018

Fémalkatrészek korrózióvizsgálat után  

Fémalkatrészek korrózióvizsgálat után

Az elektromos összeköttetések fémalkatrészeinek kulcsszerepe különösen agresszív környezetben mutatkozik meg. A kis átmeneti ellenállású és ezért nagy terhelhetőségű összeköttetések előfeltétele az érintkezési felületek korróziómentessége. Ez a vizsgálati eljárás egy kén-dioxid tartalmú, kondenzvízes klímában végzett korrózióvizsgálatot ír le. Ennek során < 7 pH-értékű savas kötések jönnek létre, amelyek megtámadják a fémfelületeket. Egy vizsgálókamrába két liter desztillált vizet és egy liter SO2 gázt vezetünk be. 40 °C vizsgálati hőmérsékleten az ellenőrzés során kénessav képződik. Nyolc órás tesztelés után a mintadarabok 16 órát száradnak nyitott ajtóknál. A vizsgálat végén a próbadarabok szemrevételezéses vizsgálatán túlmenően meg kell mérni az átmeneti ellenállást, hogy pontosabban ki lehessen mutatni a korrózió hatását az érintkezési helyre. A Phoenix Contact sorkapcsai minden csatlakozástechnikánál kiváló minőségű, gáztömör összeköttetéseket hoznak létre. Az agresszív közegek sem befolyásolják hátrányosan ezeket az összeköttetéseket.

Vissza az oldal tetejére

Öregedésvizsgálat − IEC 60947-7-1/-2

Áram és hőmérséklet az idő függvényében  

Áram és hőmérséklet az idő függvényében

A sorkapcsok hosszú életciklusait figyelembe véve az öregedési tulajdonságoknak is fontos szerepük van. Ebben a vizsgálatban az érintkezés minőségét az öregedés szimulálása mellett igazoljuk. A több éves alkalmazás szimulálására öt sorkapcsot szerelünk vízszintesen egy sínre, majd méretezési keresztmetszetű vezetőkkel sorba kötjük őket. Az összes sorkapcson megmérjük a feszültségesést. A sorkapcsokat legalább 300 mm hosszú vezetékek kötik össze. A klímaszekrény alsó hőmérsékletét 20 °C-ra, a felső hőmérsékletét 85 °C-ra állítjuk be. A felmelegítési fázis és a 10 perces maximális hőmérsékletű hőntartási fázis alatt folyik a méretezési áram. Ilyen módon érjük el a próbadarab max. megengedett üzemi hőmérsékletét (130 °C). Ezután következik a lehűtési fázis. A feszültségesést minden 24 ciklus után lehűlt állapotban (kb. 20 °C-on) mérjük. A vizsgálat összesen 192 ciklusból áll. A feszültségesés a vizsgálat előtt nem lehet több 3,2 mV-nál, alatta és utána pedig 4,8 mV-nál, illetve nem haladhatja meg a 24. ciklus után mért érték 1,5-szörösét. A Phoenix Contact sorkapcsainak szerkezete rendkívül hosszú élettartamot tesz lehetővé nehezebb hőmérsékleti feltételek mellett is. Az alkalmazott műanyag és fém alkatrészek elegendő biztonsági tartalékot kínálnak.

Vissza az oldal tetejére

Környezetállósági vizsgálatok − IEC 60068-2-42/43

A sorkapcsok mechanikus és elektromos élettartama közvetlenül függ az alkalmazott fémalkatrészektől és szigetelőanyagoktól. A klimatikus körülmények elektromos összeköttetésekre gyakorolt hatásainak megítélésére a sorkapcsokat különböző környezetszimulációs vizsgálatoknak vetjük alá. Mind a vezetők csatlakozási pontjait, mind a vizsgálóérintkezőket, mind a bontókéses érintkezőket bevizsgáljuk. Az egyes vizsgálatok után az átmeneti ellenállásokat, a vezetékek rögzítettségét és csatlakozási pontok szemrevételezését értékeljük ki.

  • 10 napos tárolás agresszív ipari SO2 légkörben 25 °C-on és 75% páratartalom mellett
  • 4 napos tárolás agresszív ipari H2S légkörben 25 °C-on és 75% páratartalom mellett.

Az átmeneti ellenállás a vizsgálat befejezése után nem haladhatja meg a kiinduló érték 1,5-szeresét. A sorkapocsnak teljesen működőképesnek kell maradnia. Az alkalmazott korrózióálló és kitűnő minőségű rézötvözeteknek köszönhetően a Phoenix Contact sorkapcsai a legkiválóbb minőségűek.

Vissza az oldal tetejére

Sópermetköd − IEC 60068-2-11/-52

Direkt rugós technológia, sópermetköd teszt  

Direkt rugós technológia, sópermetköd teszt

A hajózásban a műszaki komponenseknek korrozív légkörben kell folyamatosan működniük. A levegő sótartalma és a magas páratartalom együttesen magas követelményeket támasztanak a fém alkatrészekkel szemben. A tengeri környezet általi igénybevétel a fenti szabvány alapján szimulálható.

Az anyagok ellenálló képességét korrozív légkörben, sópermetköddel tesztelik. Ehhez a mintadarabokat vizsgálókamrába helyezzük, és 35 °C-os hőmérsékleten legalább 96 órán keresztül kis adagokban permetezzük 5 százalékos nátrium-klorid oldattal (NaCl pH-érték: 6,5 - 7,2).

A vizsgálat végén a mintadarabok szemrevételezése után meg kell mérni az átmeneti ellenállást is, hogy a korrózióvizsgálat hatását a csatlakozási pontra pontosabban ki lehessen mutatni.

A Phoenix Contact sorkapcsai minden csatlakozástechnikánál gáztömör összeköttetéseket hoznak létre. Ez azt jelenti, hogy a csatlakozási pontok szélsőséges klimatikus viszonyok között is korrózióállók.

Vissza az oldal tetejére

Hősokk-vizsgálat − DIN EN 60352 T4

Diagram a legalább 200 próbadarabon végzett feszültségesés-vizsgálathoz a teszt után  

Feszültségesés-vizsgálat legalább 200 vizsgált darabon a teszt után

A folyamattechnikában a folyamattól függő hő- és hidegforrások közelében gyakran fordul elő gyors hőmérséklet-változás. Ez a vizsgálat a csatlakozási pontok gyors hőmérséklet-változások utáni változatlanul kiváló minőségű érintkezését bizonyítja. A vizsgálathoz egy sorkapcsot a rögzítő tartóra szerelünk, és a méretezési keresztmetszetű vezetővel behuzalozzuk. Az összeállítást kétkamrás eljárással gyors hőmérséklet-változásoknak vetjük alá. A hőmérséklet-értékek a sorkapocs alsó és felső határhőmérsékletének felelnek meg. Ez általában a -60 °C és +100 °C közötti hőmérséklet-tartományt jelenti. A mintadarabok 45 percet töltenek mindkét klímakamrában, a váltás néhány másodperc alatt megtörténik. Ezt a váltogatást 100 cikluson keresztül folytatjuk. A követelmények akkor teljesülnek, ha a vizsgálat után az alkatrészeken nem lép fel károsodás, és továbbra is használhatók.

Vissza az oldal tetejére

Rezgésvizsgálat − DIN EN 61373

Rezgésteszt  

Rezgésteszt

Szélessávú zajok (DIN EN 50155 szerinti élességi fok)

A közlekedéstechnikában a sorkapcsok folyamatosan rezgéseknek és rázásnak vannak kitéve. Ezek különösen a motorok, forgó hajtások és tengelyek közelében lépnek fel. A rázó terhelés gyakorlatnak megfelelő modellezésére a próbadarabokat szélessávú, zaj jellegű rezgéseknek tesszük ki. Ennek során a sorkapcsokon és a csatlakoztatott vezetékeken a valóságnak megfelelő gyorsulások jönnek létre. Az 1 B kategória vizsgálata során az 5 Hz és 150 Hz közötti frekvenciatartományt pásztázzák végig. A gyorsulás maximális effektív értéke 5,72 m/s2. A próbadarabokat mindhárom (X, Y, Z) tengely irányában 5 - 5 órán keresztül vizsgálják. A rázás során folyamatosan figyelik az elektromos érintkezést. A sorkapcsokon nem jöhet létre olyan károsodás, amely a további használatot károsan befolyásolja. Ezenkívül az érintkezés a vizsgálat alatt nem szakadhat meg > 1 μs időtartamig. A Phoenix Contact sorkapcsai minden csatlakozástechnika esetén megfelelnek ezeknek a magas rezgési követelményeknek.

Vissza az oldal tetejére

Rezgésvizsgálat - IEC 60068-2-6

Rezgésvizsgálat  

Rezgésvizsgálat

Ez a vizsgálat a kapcsos összeköttetések tartós rezgések hatása alatti rezgésállóságát igazolja. A vizsgálat során a forgó, lüktető vagy oszcilláló erők szimulálására a mintadarabra harmonikus, szinuszos rezgéseket visznek át. A tesztet a tér mindhárom tengelyének (X, Y, Z) irányában elvégezzük. A vizsgálat az 5 Hz és 150 Hz közötti frekvenciatartomány percenkénti egy oktáv sebességgel történő végigpásztázásával történik. A gyorsulás maximális effektív értéke 40 m/s2. A próbadarabokat mindhárom (X, Y, Z) tengely irányában 2 - 2 órán keresztül vizsgálják.

A sorkapcsokon nem jöhet létre olyan károsodás, amely a további használatot károsan befolyásolja. Ezenfelül az érintkezés a vizsgálat alatt nem szakadhat meg > 1 μs időtartamig. Az átmeneti ellenállást a vizsgálat előtt és után is megmérjük.

A szabvány követelményeit az összes csatlakozástechnika az elektromos érintkezés megszakadása nélkül teljesíti. Ezért különösen olyan igényes alkalmazásokhoz ajánlhatók, ahol a kapcsos összeköttetéseknek rázás esetén is megbízhatóan kell működniük.

Vissza az oldal tetejére

Lökésvizsgálat − IEC 60068-2-27

Lökési diagram 3 ms/350 g értékkel  

Lökési diagram 3 ms/350 g értékkel

Ezt a vizsgálatot annak az ellenőrzésére és dokumentálására használjuk, hogy a kapcsos összeköttetések kiállják-e a rendszertelenül fellépő, különböző energiatartalmú mechanikus lökéseket A vizsgálat során az élességi fokot a vasúti közlekedés szimulálásához a DIN EN 50155 és a DIN EN 61373 szabvány szerint állítjuk be (utóbbi a vasúti alkalmazások európai szabványa). A lökések meghatározásához a gyorsulást és az időtartamot kell megadni. Az IEC 60068-2-27 három-három pozitív és negatív lökés alkalmazását írja elő a tér mindhárom tengelyének (X, Y, Z) irányában. A szimulált gyorsulások elérik az 50 m/s2 értéket, miközben a lökések időtartama 30 ms. A kapcsos összeköttetéseken nem jöhet létre olyan károsodás, amely a további használatot károsan befolyásolja. A próbadarabokon az érintkezések vizsgálat alatti viselkedését figyeljük. A vasúti szabvány szerint az érintkezés nem szakadhat meg > 1 μs időtartamig. A Phoenix Contact sorkapcsai kiállják ezeket a lökésterheléseket, ezért a legszélsőségesebb rázásokat okozó alkalmazásokhoz is megfelelnek.

Vissza az oldal tetejére

Átütési távolságok és kúszóutak - IEC 60947-7-1 / UL 1059

Az átütési távolságok és kúszóutak méreteinek ellenőrzése alátámasztja a megfelelő elektromos szigetelési tulajdonságokat a következők tekintetében:

  • alkalmazás,
  • várható szennyeződés,
  • környezeti feltételek.

A minimális távolságokat az IEC 60947-1, ill. az UL 1059 szabványok rögzítik. A tesztelés két szomszédos sorkapocs és a rögzítő tartó között a legrövidebb távolságok figyelembevételével megy végbe.

Az átütési távolságra vonatkozóan: Az átütési távolság a két vezető alkatrész közötti legrövidebb távolság a levegőben. A minimális levegőszakaszok méretezéséhez a méretezési feszültséglökés és a sorkapocs túlfeszültség-kategóriája az irányadó.

A kúszóutakra vonatkozóan: A kúszóút két vezető alkatrész között, meglevő szigetelő test mentén mért legrövidebb távolság. A minimális kúszóút méretezéséhez a méretezési feszültség, a szennyeződési fok és a sorkapocs szigetelőanyag-csoportja az irányadó. A minimális értékek a vonatkozó szabvány táblázataiban találhatók.

IEC 60947-7-1
A Phoenix Contact sorkapcsait az előírt szakaszokkal a III. túlfeszültség-kategóriában és a 3. szennyeződési fokkal gyártjuk.

UL 1059
A Phoenix Contact sorkapcsait általában 600 V névleges feszültségre a Use Group C alapján alakítjuk ki. Részletes információk az adatlapokban vagy a katalógusok dokumentációiban találhatók.

UL
Use group
definíció

Maximális feszültség

[V]

AKezelőelemek, konzolok stb.

150

300

600

BKereskedelemben kapható készülék, beleértve az irodai, elektronikus adatfeldolgozó és hasonló készülékeket

150

300

600

CIpari alkalmazások, korlátozás nélkül

150

300

600

DIpari alkalmazások, üzemi eszközök korlátozott teljesítményadatokkal (Limited rating)

300

600

UL
Use group
definíció

Maximális feszültség

[V]

AKezelőelemek, konzolok stb.

150

300

600

BKereskedelemben kapható készülék, beleértve az irodai, elektronikus adatfeldolgozó és hasonló készülékeket

150

300

600

CIpari alkalmazások, korlátozás nélkül

150

300

600

DIpari alkalmazások, üzemi eszközök korlátozott teljesítményadatokkal (Limited rating)

300

600

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk
Minőségi vizsgálatok
Csatlakozás és kalapsínek

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás