Tankfarme

Tankfarme

Gennemgående overvågning

Udnyt vores omfattende løsningsknowhow og det brede produktprogram til tank- og ventilovervågning.

Tankfarme består ofte af tanke af forskellig størrelse med over 100.000 m3 kapacitet for nogles vedkommende. Den kontinuerlige påfyldning og tømning af tanke skal overvåges og en pålidelig overløbsbeskyttelse installeres. Til dette er det ikke til at komme uden om en automatiseret overvågning af ventilpositionen.

Phoenix Contact tilbyder med sine sikre, modulære kontroller- og I/O-systemer, fjernkontrol- og fjernvedligeholdelseteknik samt skilleforstærkere til Ex-området et bredt grundlag for en gennemgående automatisering af lagringstanke.

Dine fordele

  • Testet sikkerhed med SIL-certificeret teknik til overløbsbeskyttelse
  • Standardiseret sensorkommunikation med I/O­-teknik iht. NAMUR
  • En leverandør til tank- og ventilovervågning takket være det brede produktprogram samt løsnings- og branche know how

Overvågning af ventilposition

Løsning til overvågning af ventilposition  

Løsning til overvågning af ventilposition

Nedsæt hyppigheden af udfald for dit pipeline- og transportsystem og dermed omkostningerne.

Den modulært opbyggede overvågningsløsning til NAMUR-ventilpositionssensorer tillader en kontinuerlig bekræftelse og evaluering af alle processer i felten.

Overløbsbeskyttelse

Kontrolteknologi og Safety-komponenter til overløbsbeskyttelse  

Kontrolteknologi og Safety-komponenter til overløbsbeskyttelse

Automatisering tankpåfyldning giver talrige fordele. For at opnå en absolut pålidelig overløbsbeskyttelse skal der installeres et uafhængigt sikkerhedssystem iht. SIL 2.

Kun på den måde kan det garanteres i nødstilfælde, at ventilerne til tilførslen kobles på pålidelig vis. Phoenix Contact tilbyder her med sin redundante kontrolteknologi og sine Safety-komponenter de passende løsninger.

Niveauovervågning

Medarbejder kontrollerer en tanks påfyldningsniveau  

Overvågning af påfyldningsniveauer og hurtig reaktion

For at opnå effektiv tankfarm-management skal du hele tiden have øje på påfyldningsniveauer samt temperatur og tryk. Et system af forskellige sensorer, delvis i Ex-området, optager de tilsvarende måleværdier.

Vi tilbyder dig en passende pakke fra kontroller- og kommunikationsteknikken til overførsel af disse signaler, til bearbejdning af dem og til at sikre, at der hurtigt kan reageres.

Totalløsninger til automatiseret tankfarm-management

Med et bredt produktprogram inden for SIL-certificeret teknik til funktionel sikkerhed, Ex-i skilleforstærkere
samt modulære kontrollersystemer kan du designe en effektiv niveauregulering.

Parallelt med regulering af niveaustand installeres der også en overløbsbeskyttelse, som i nødstilfælde skal styre en sikkerhedsventil, som straks stopper strømmen af det transporterede materiale.

Totalløsninger til automatiseret tankfarm-management  

Med totalløsninger fra Phoenix Contact kan du effektivt og sikkert automatisere dit tankfarm-management

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11