Forebyggende vedligeholdelse med overspændingsbeskyttelse

Spørgsmål vedrørende beskyttelse af telekommunikationsanlæg i fast- og mobiltelefonnettet kan med denne kontaktformular rettes direkte til vores ekspert Marcus Denker.


Forebyggende vedligeholdelse

Forebyggende vedligeholdelse

Brugen af lyn- og overspændingsbeskyttelse alene er dog ikke nok for Telefónica Deutschland GmbH & OHG. Med realtidsovervågningen af beskyttelsesenhederne og anlægget går man endda et skridt videre for at øge anlægsoppetiden.

Assistentsystemet til overspændingsbeskyttelse – ImpulseCheck

Et statusvindue ved lyn- og overspændingsbeskyttelsesenheder til netbeskyttelsesområdet er i dag standard. Den faktiske belastning af de enkelte beskyttelsesgrene kan dog ikke afledes af en enkelt visning. I værste fald lyser visningen grønt i dag for så at skifte til rød (defekt) efter den næste overspændingshændelse. En udskiftning af beskyttelsesstikket er nu tvingende nødvendig, da der ikke længere er nogen beskyttelse, og anlægget vil være umiddelbart berørt, hvis endnu en overspænding indtræder.
ImpulseCheck måler transiente hændelser på de strømførende ledninger. Måleresultaterne overføres til Phoenix Contacts Proficloud, hvor de analyseres og evalueres. ImpulseCheck henter så resultaterne fra Proficloud og kan videresende dem til den respektive overvågningsindretning, f.eks. til bygningskontrolteknikken. Således er du hele tiden orienteret om de installerede SPD'ers øjeblikkelige tilstand. Tidligere skader opdages, og "State of health" synliggøres i clouden eller på enheden ved et gult signal. Gul betyder her, at SPD'ens normativt foreskrevne afledningsevne er nået. Beskyttelsesenheden er stadigvæk funktionsdygtig, udskiftning anbefales dog.

Ud over overvågningen af beskyttelsesenhederne tillader ImpulseCheck også et kig ind i anlægget. På baggrund af elektromagnetiske forstyrrelser, der måles på de strømførende ledninger ved hjælp af sensorer, kan der drages slutninger om anlæggets tilstand.

Overspændingsbeskyttelse med tilsluttet ImpulseCheck-måleapparat

ImpulseCheck med sensorer på de strømførende ledninger

Hvad er fordelen for Telefónica?

Overspændingsbeskyttelse er installeret på alle Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG's lokationer. Derudover overvåges SPD'erne i følsomme områder, som er nødvendige for en pålidelig drift, med ImpulseCheck. De samlede data for alle installerede ImpulseChecks sendes til bygningskontrolteknikken (GLT) i datacentret via Modbus/TCP.

Vi kan også docke ImpulseCheck på vores gamle systemer og på den måde registrere, langtidsanalysere og overvåge data over den samlede teknologi. Og den cloudbaserede tilgang gør, at vi kan drage nytte af de videre fremskridt, som Phoenix Contact gør på området.

Robert Krüger - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Senior Specialist IT Core Site
Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Assistentsystemet registrerer for det første belastningen af beskyttelsesenhederne og gør det således muligt at planlægge serviceaktiviteterne endnu bedre. For det andet bliver afvigelser i installationen synlige og kan afhjælpes, inden udfald indtræder.

Investering i fremtiden.

Uafhængigt af forsøg med "ImpulseChecks anvendelsesmuligheder til sikring af lange oppetider" har vi gang i et andet projekt på en klassisk lokation for mobiltelefoni. På en 60 meter høj mobilmast håber vi gennem brugen af ImpulseCheck at kunne indsamle yderligere data angående emnet lynnedslag. Hvor hyppigt optræder dette? Hvordan er strømfordelingen ud i systemet? Det var også grunden til ikke kun at anvende ImpulseCheck til sikring af lange oppetider, men også på området for klassisk mobiltelefoni.

Oliver Tananow - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Mobilmast med O2-logo

Mobilmast tilhørende Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG

Mobilmaster er særligt udsatte for atmosfæriske forstyrrelser, som f.eks. lynnedslag, på grund af deres højde og metalliske konstruktion. På udvalgte lokationer for mobiltelefoni forbindes derfor - ud over beskyttelsen af forsyningen til sikring af driften - også sendemasternes komponenter med ImpulseChecks sensorer.

Formålet med disse målinger er at opnå viden om lynstrømmenes fordeling i mobilmasterne. Med de indsamlede data kan der udarbejdes endnu bedre beskyttelseskoncepter til mobiltelefonisystemer.