Fordelerblokke, samleblokke og funktionsfordelerblokke monteret

FIX-fordelerblokke Pak ud, tilslut, færdig

Ved brug af FIX-fordelerblokkene sparer du tid og plads ved potentialfordelingen. FIX-familien består af produktfamilierne PTFIX, PTFIX-function og PTVFIX. De forskellige blokke leveres tilslutningsfærdige med forskellige poltal og monteringsmåder. De kan anvendes med det samme og kan udvides efter ønske. FIX-fordelerblokkene har forskellige adaptere til bæreskinnemontering og direkte montering, som sikrer en hurtig og fleksibel monteringsproces. Således sørger FIX-delen for en fleksibel og økonomisk fordeling af belastnings- og styrestrømmen.

Dine fordele

  • Tidsbesparelse takket være montagefærdige blokke uden manuel brokobling
  • Fleksibel anvendelse takket være adaptere til montering på bæreskinne, direkte montering eller klæbemontering
  • Stor pladsbesparelse takket være den ekstremt lille konstruktion
  • Tidsbesparende ledningstilslutning ved hjælp af vedligeholdelsesfri direkte Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
  • Hurtig og nem adskillelse af signaler og implementering af sikringer og komponenter

Fordelerblokke med Push-in Technology

Video: FIX-fordelerblokke med Push-in-tilslutningsteknik
FIX-fordelerblokke YouTube

FIX-fordelerblokfamilien PTFIX, PTFIX-function og PTVFIX

PTFIX-fordelerblokke i forskellige farver og tværsnit
Skilleblokke og sikringsblokke fra fordelerblokfamilien PTFIX-function
Fordelerblokfamilien PTVFIX i forskellige farver
Multiblokke PTVFIX monteret på langs og tværgående til bæreskinne NS35/7,5
PTFIX-fordelerblokke i forskellige farver og tværsnit

De tilslutningsfærdige fordeler- og samleblokke med 4, 6, 12 og 18 tilslutningspunkter samt enkeltplader med to tilslutningspunkter fås i elleve farver - for en intuitiv og sikker installation. PTFIX-blokkene fås med mærketværsnittene 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² og 10 mm². Push-in tilslutningsteknikkens reducerede indstikskræfter muliggør således nem og direkte tilslutning af massive og fleksible ledere med terminalrør fra 0,25 mm².

Til produktlisten
Skilleblokke og sikringsblokke fra fordelerblokfamilien PTFIX-function

Funktionsfordelerblokkene i produktfamilien PTFIX-function er sammensat af forskellige skille- og sikringsblokke. Fordelerblokkene fås med syv tilslutningssteder og et mærketværsnit på 2,5 mm². Ligesom PTFIX-blokkene har disse blokke Push-in tilslutning på forsiden. De adskiller sig dog mht. konstruktion og funktion. Funktionsfordelerblokkenes samletilslutning er forbundet med fordelertilslutningerne via de enkelte skillezoner eller sikringsindsatse. Således udgør funktionsindsatsene bindeleddene mellem de enkelte fordelertilslutninger og samletilslutningen. Denne udformning gør en hurtig og enkel opdeling eller sikring af de enkelte signalledninger mulig.

Til produktlisten
Fordelerblokfamilien PTVFIX i forskellige farver

PTVFIX-blokkene har en Push-in tilslutning i siden, i modsætning til PTFIX-blokkene. Ledningstilførsel i siden gør det muligt for dig at opnå en særligt overskuelig og flad fortrådning uden bøjningsradier. Ellers er der ingen tekniske forskelle mellem PTVFIX-blokkene og de velkendte PTFIX-fordelerblokke. PTVFIX-blokkene fås i første omgang med et tværsnit på 2,5 mm² med 6, 12 og 18 tilslutningspunkter. PTVFIX-blokkene fås i fem standardfarver. Med integreringen i online-konfiguratoren kan du bestille andre farvevarianter. Herved sikres en farvemæssig og overskuelig sammenkædning af ledningerne.

Til produktlisten
Multiblokke PTVFIX monteret på langs og tværgående til bæreskinne NS35/7,5

PTVFIX-multiblokkene er de første FIX-fordelerblokke, der kan bære mere end ét potentiale. I modsætning til de andre fordelerblokke har multiblokkene ikke en integreret bro. På denne måde bærer blokkene et potentiale pr. to forbindelsespunkter. Denne egenskab gør blokkene særligt velegnede til områder som f.eks. bygningsinstallation. Du kan hurtigt og nemt tilslutte fase, nullederen og beskyttelseslederen i én kompakt og pladsbesparende blok.

Til produktlisten

Funktionsfordelerblokke i detaljer PTFIX-function

Skillegrundblok med standardiseret skillezone
Funktionsfordelerblok MT med åben skillekniv
Sikringsblokke med drejesikringer
Skillegrundblok med standardiseret skillezone

TG-varianten er skillegrundblok med en standardiseret skillezone. Skillezonen muliggør implementering af forskellige funktionsstik.
Brug f. eks. skillestikket til nem adskillelse af signaler. Afsikring vha. passende sikringsstik eller implementering af komponenter er heller ikke noget problem med TG-blokkene. De forskellige funktionsstik opbevares sammen med artiklens tilbehør.

Til produktliste
Funktionsfordelerblok MT med åben skillekniv

MT-varianten er en skilleblok med integreret skillekniv. I stedet for de universelle skillezoner har denne blok en fast integreret, drejelig skillekniv. Den faste integrering giver både fordele og ulemper. De fast monterede knive begrænser MT-blokkens funktioner i forhold til TG-blokken, da MT-varianten kun er egnet til skillefunktionen. På den anden side er skilleknivene ekstra pladsbesparende og kan ikke gå tabt. En anden fordel er, at de drejelige skilleknive kun kan åbnes med en skruetrækker. For at åbne skillestedet skal der altså en bevidst handling til. Hvis du kun skal bruge en blok til bevidst adskillelse af signaler, kan denne blok anbefales.

Til produkt
Sikringsblokke med drejesikringer

Sikringsblokkene PTFIX 10/6X4-SI… har drejesikringer i stedet for skilleelementer. Med drejesikringerne kan de enkelte fordelertilslutninger nemt sikres. Ud over standardvarianten fås også blokke med signaliseringslamper til signalisering af defekte sikringer.

Til produkt

Tilbehør, der passer til flere systemer Kontrol, mærkning, fordeling

Fordelerblokke brokoblet med en standardstikbro
PTFIX-fordelerblokke med 2,3 mm-prøvestik
PTFIX og PTVFIX-function med mærkningsmateriale
Overblik over monteringsvarianter af PTFIX-fordelerblokke
Fordelerblokke brokoblet med en standardstikbro

Fordelerblokkene i FIX-familien har integreret brokobling. Takket være denne brokobling er alle fordelertilslutninger forbundet både indbyrdes og med samletilslutningen. Derved reduceres arbejdet med fortrådning ved potentialfordelingen. Blokkene kan anvendes straks efter udpakning. Har du brug for mere end en fordelingsblok med 18 tilslutningspunkter, kan Push-in fordelerblokkene og samleblokkene nemt udvides med de 2-polede standardstikbroer fra CLIPLINE complete-systemet. Klips blokkene sammen med fer-og-not-samlingen. Så snart blokkene er sat sammen, er det nemt at udvide blokkene med en indlægsbro over de ydre tilslutninger. Til de mere specielle brokoblingsopgaver er trådbroerne (FBSW...) fra Phoenix Contact velegnede. Trådbroerne kan også installeres i fordelerblokkenes tilslutningsrum. Broerne er kendetegnede ved en fleksibel og isoleret tråd mellem kontakterne. Det gør broen særligt fleksibel. Du kan anvende trådbroer der, hvor de standardiserede broer giver vanskeligheder.

PTFIX-fordelerblokke med 2,3 mm-prøvestik

For at kunne udføre test så hurtigt og nemt som muligt er Push-in fordelerblokkene forsynet med særlige prøvestikbøsninger. Med prøvestikbøsningerne kan blokke med tilsluttede ledninger testes meget nemt. Desuden giver grebene en høj grad af berøringssikkerhed under testforløbet. Fordeler- og samleblokkene er udstyret med en prøvestikbøsning pr. blok. Funktionsfordelerblokkene har til gengæld en prøvestikbøsning pr. tilslutning. Grunden til dette er, at de forskellige fordelertilslutninger kan adskilles med skillekniven og testes separat. Også ved sikringsblokken kan de enkelte tilslutninger måles separat. Det standardiserede testsystem har prøvestik i forskellige farver med en diameter på 2,3 mm til enkel test af fordelingsblokkene. Stikkets kontakt er splittet op i fire let bøjede kontaktstifter. Dette design resulterer i elastisk ændring af formen, når prøvestikket sættes i. Derved klemmes prøvestikket fast i prøvestikbøsningen og etablerer en sikker kontakt til strømbjælken. Desuden kan blokkene testes direkte med standardiserede 2,3 mm-prøvespidser.

PTFIX og PTVFIX-function med mærkningsmateriale

Med henblik på enkel mærkning af FIX-fordelerblokkene kan blokkene mærkes med det selvklæbende mærkningsmateriale (TML eller SK). Til lige og ren mærkning har blokkene en flad markeringsrille, der er specielt designet til de klæbende mærkninger.

Overblik over monteringsvarianter af PTFIX-fordelerblokke

Fordelerblokkene i FIX-produktfamilien kan integreres på forskellig måde i din løsning takket være forskellige montageadaptere og blokvarianter. Brug adapterne, og fastgør blokkene enten på bæreskinnen eller direkte på montagepladen vha. flanger. Til hurtig og enkel montering fås også klæbevarianter.

Monteringsmuligheder i detaljer Bæreskinnemontering, direkte montering og klæbemontering

PTFIX Block monteret på en bæreskinne med vandret bæreskinneadapter
PTFIX Block monteret på en bæreskinne med lodret bæreskinneadapter
PTFIX til direkte montering via flanges, der kan klipses på
Klæbemontering af PTFIX-fordelerblokke
PTFIX-fordelerblokke på dobbelt bæreskinneadapter
PTFIX Block monteret på en bæreskinne med vandret bæreskinneadapter

De horisontale bæreskinneadaptere fås til bæreskinnerne NS 15 og NS 35. Montering foregår ved at fordelerblokken sættes på de pågældende adapterfødder. Herefter kan blokken ganske enkelt klipses fast på bæreskinnen. Vi anbefaler brug af to montagefødder for hver særskilt blok. Dette antal kan reduceres ved sammensatte fordelerblokløsninger. Den rigtige montageadapter kan du finde i tilbehøret til den pågældende blok.

PTFIX Block monteret på en bæreskinne med lodret bæreskinneadapter

Til bæreskinnemontering på tværs af bæreskinnen fås der desuden en separat adapter. Den vertikale bæreskinneadapter kan monteres på NS 35- og NS15-bæreskinnen. Montering foregår helt enkelt ved at sætte fordelerblokkene på adapteren. Adapteren klipses så fast på bæreskinnen. For at undgå, at blokkene glider ned, skal du ved monteringen sørge for, at siden med snaplåsfoden peger nedad. Den rigtige montageadapter kan du finde i tilbehøret til den pågældende blok.

PTFIX til direkte montering via flanges, der kan klipses på

Ud over bæreskinnemontering kan blokkene også monteres direkte vha. flanger, der kan klipses på. Til det formål skal flangerne tilsluttes til enderne af fordelerblokkene. Ved længere fordelerblokrækker bør der også integreres flanger mellem fordelerblokkene. Så snart flangen er klipset på, er det nemt at skrue blokkene på montagepladen. Den rigtige flange kan du finde i tilbehøret til den pågældende blok.

Klæbemontering af PTFIX-fordelerblokke

Fordelerblokvarianterne til klæbemontering har en klæbepude på undersiden af blokken. Når disse blokke skal monteres, trækkes den beskyttende folie blot af klæbepuden. Nu kan du fastgøre blokken på forskellige overflader. Ved brug skal du være opmærksom på, at blokkene kun bliver klæbet på rene overflader. Slibning for at gøre overfladen ru eller brug af primer er ikke nødvendig. Du kan finde præcise monteringsvejledninger og information om klæbemidlet i onlineshoppen i downloadområdet for de respektive produkter.

PTFIX-fordelerblokke på dobbelt bæreskinneadapter

PTFIX-blokkene med det mindste tværsnit (1,5 mm²) har yderligere en bæreskinneadapter til vandret bæreskinnemontering. Adapteren klikkes på NS 35 og muliggør således pladsbesparende opbygning af flere fordelerblokke. Montering foregår ved, at fordelerblokkene sættes på de pågældende adapterfødder. Herefter kan blokkene ganske enkelt klipses fast på bæreskinnen. Vi anbefaler brug af to montagefødder for hver særskilt blok. Den rigtige montageadapter kan du finde i tilbehøret til 1,5 mm² varianterne.

Konfigurator til FIX-fordelerblokke, funktionsfordelerblokke og blokklemmer

Konfigurator til FIX-fordelerblokke, funktionsfordelerblokke og blokklemmer

Konfigurator til FIX-fordelerblokke og blokklemmer

Brug vores konfigurator, og sammensæt din individuelle løsning. Med konfiguratoren kan der nemt og intuitivt skabes individuelle løsninger med fordelerblokke, funktionsfordelerblokke og blokklemmer i forskellige farver.

Brug de kompakte fordelerblokke for en økonomisk fordeling af belastnings- og styrestrømmen
FIX-fordelerblokke
De tilslutningsfærdige blokke giver mulighed for hurtig montering uden manuel brokobling med en tidsbesparelse på op til 80 %. Fordeler- og tilslutningsblokke med 4, 6, 12 og 18 tilslutningspunkter samt enkeltplader med to tilslutningspunkter fås i flere farver - for en intuitiv og sikker installation.
Til brochuren
FIX-fordelerblokke