Velocity Aachen: Ladestationer med særligt CO2-regnskab

Ladesystemer til E-Mobile med modulhusteknik af beton

Ladesystemer til E-Mobile med modulhusteknik af beton

Oversigt

  • Ladeinfrastrukturen for elektromobilitet skal ikke kun dække et område og være funktionel, den skal også imødekomme flere økologiske kriterier.
  • Velocity Aachen GmbH har sammen med Pion Technology AG udviklet en løsning, hvor der anvendes et hussystem med særligt øko-regnskab i en ladestation.
  • Herved udnyttes det finstøvsfiltrerende materiale beton samt talrige komponenter fra Phoenix Contact.
  • Meget snart skal der i Aachens byområde stå mere end 1000 e-bikes til rådighed.

Kundeprofil

I samarbejde med det store tekniske universitet RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) i Aachen og industripartnere fra regionen udvikler virksomheden Velocity Aachen GmbH et mobilitetssystem på lånebasis til byområder – hermed opstår der i Aachen kombinerede knudepunkter i en ladeinstruktur til e-bikes og elbiler. Bilister i elbiler kan også skifte til e-bikes og dermed aflaste trafikken i midtbyen yderligere.

Strømforsyninger fra Phoenix Contact i montagekassen

Strømforsyninger fra Phoenix Contact i montagekassen

Anvendelse

Elkøretøjer ligger i tidens trend – de udgør et værdifuldt bidrag i overgangen til vedvarende energikilder og beskyttelse af miljøet. Opbygningen af den nødvendige ladeinfrastruktur bevæger sig dog kun slæbende fremad: Store investeringer og lange tilbagebetalingstider afholder mange investorer fra at involvere sig. En geografisk mangelfuld ladeinfrastruktur har en negativ indvirkning på den daglige funktion af elkøretøjer – og holder mange købere tilbage. En mulig udvej ud af dette dilemma kan ses af projektet Velocity Aachen, som er et samarbejde med Pion Technology AG fra Hanau.

Forskellige betalingsmuligheder – fra enkel online standardbooking til årsabonnement til pendlere og bilister, der kører meget – skal fremover dække et differentieret og målgruppetilpasset tilbud. Dermed opfylder Velocity Aachen to succeskriterier for elektromobilitet på samme tid: En høj grad af tilgængelighed kombineret med en bæredygtig forretningsmodel. Til gengæld skal anlæggene hele tiden vedligeholdes grundigt og være driftsklare.

Ladepunkt af beton også til elbiler

Ladepunkt af beton også til elbiler

Løsning

"Vi giver vores kunder et løfte om mobilitet og lægger meget høj vægt på faktoren anlægsoppetid", udtaler Dennis Brinckmann, som er direktør for Velocity Aachen. "Da energieffektivitet har høj prioritet for os, skal hele teknikken spille med, også vores leverandørers teknologi."

Den innovative modulhusteknik bistår Pion Technology AG med – med beton som materiale til ladestationens kabinet. Med sine fotokatalytiske egenskaber filtrerer dette materiale fint støv fra den omgivende luft.

Stationerne bidrager også aktivt til en forbedring af klimaet i omgivelserne. Virkningen sker kontinuerligt – og forringes ikke over tid. Det finstøv, der sætter sig på betonen, vaskes af overfladen af regn. Her satser grundlæggerne af Velocity på endnu en Pion-innovation: "Især den selv-klimatiserende husenhed på området for ladeteknik giver en høj grad af processikkerhed", siger Brinckmann, "da der selv ved høje ladeeffekter kan ses bort fra brug af aktive køleelementer."

Ladestyring

Ladestyring CHARX control basic iht. IEC 61851 mode 3

Også for Pion fungerer Phoenix Contact som systemleverandør af ladeteknik. "Da vi søgte en producent med omfattende knowhow inden for elektromobilitet, henvendte vi os til Phoenix Contact", husker Edgar Klug, som er bestyrelsesmedlem hos Pion Technology AG. "Phoenix Contact støtter os både mht. styringer og ladestik."

Ud over den til Velocity Aachen specielt udviklede optagelse af e-bikes tilbyder firmaet fra Hanau også mode 3-ladestationer til elbiler i samme design. Her anvendes CHARX control basic, en kompakt mode 3-styring fra Phoenix Contact på basis af standarden IEC 61851. Styringen er placeret i ladestationens sokkel, hvorved der spares plads. Alt efter ladestationens udførelse – enten infrastruktur-ladedåse (iht. IEC 61851 tilslutningseksempel B) eller med fast monteret kabel (tilslutningseksempel C) – anvendes der en specielt til denne anvendelse optimeret printkortløsning. Til integrering af ladestationer i cloud-baserede computersystemer har Pion kommunikationskomponenterne fra Phoenix Contact at falde tilbage på.

Konklusion

Formlen for sammensætningen af betonen afslører Klug ikke, omkostningerne til sand, cement og vand er betydeligt lavere end ved sammenlignelige huskoncepter af metal eller kunststof. Projektpartnerne Brinckmann og Klug er overbeviste om deres mobilitetskoncepts succes, og den feedback, de har fået fra markedet indtil videre, giver dem ret. Kombinationen af de forskellige teknologier er afgørende. En bæredygtig forretningsmodel, skalerbar og betalbar ladeinfrastruktur samt øko-regnskabet for de anvendte materialer danner tilsammen et interessant koncept, som øger accepten af elektromobilitet og hvor attraktiv den er.

Gratis download
Brochure Elektromobilitet
I vores 20-siders brochure kan du læse meget mere om, hvad vi kan tilbyde inden for E-Mobility-ladeteknik. Få mere at vide om vores produkter og deres typiske anvendelse samt vores historie, kompetencer og services.
Download nu
Løsninger til elektromobilitet
Kontakt (da)
Hovedkontor i København
PHOENIX CONTACT A/S
36 77 44 11