SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - Programová / konfigurační paměť
1624092

Programová a konfigurační paměť pro uložení aplikačních programů a jiných souborů v systému souborů PLC, zásuvná, 2 GB s licenčním klíčem pro knihovny funkčních bloků elektromobility


Detaily výrobku