Düşme göstergesi rölesi

Tehlike ve çalışma durumu belirtme için düşme göstergesi rölesi

Düşme göstergesi veya anonsiyatör röleleri, kontrol odalarında, kontrol panellerinde ve mimik diyagramlarda durum göstergesi olarak kullanılır. Varsayılan kontak atamaları, hızlı ilk işletime almayı olanaklı kılar. Yarı otomatik veya tam otomatik tasarım varyantları, bu nedenle net biçimde düzenlenmiş ekran yüzeyleri ile donatılmıştır. Sahip oldukları sağlam tasarım, zorlu ortam koşullarında bile güvenilir işletimi olanaklı kılar.

Daha fazla bilgi
Kontrol panosunun önüne monte edilmiş düşme bildirim rölesi

Avantajlarınız Bir bakışta sistem durumları

✔ Önceden yapılandırılmış mesajlarla zaman kazandıran devreye alma
✔ Sağlam yapı ile güvenilir ve dayanıklı çalışma
✔ Çok sayıda uygulama için önceden tanımlanmış kontak atamaları

Düşme göstergesi rölelerinin çalışma şekli Yarı ve tam otomatik tasarım versiyonları

Yarı ve tam otomatik düşme göstergesi röleleri
Yarı otomatik çalıştırma yöntemi
Hata düzeltildikten sonra gösterge iminin otomatik sıfırlanmasıyla manüel mesaj onayı
Yarı otomatik çalıştırma yöntemi
Tam otomatik işletim modu
Hata düzeltildikten sonra elle onaylama gerekmeden gösterge imi otomatik olarak sıfırlanır
Tam otomatik işletim modu
MR 11 anonsiyatör rölesi ankastre versiyonu

Manüel mesaj onayı ile düşme bildirim rölesi

Yarı otomatik düşme bildirim röleleri

Sistem durumlarını görüntülemek için yarı otomatik düşme bildirim veya anonsiyatör rölesi MR 11 kullanılır.
Bu tasarım versiyonunda, cihazın ön kısmına monte edilmiş sıfırlama butonu ile manüel olarak mesaj onay işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu, önceden bilinen (onaylanmış) veya değiştirilmiş (henüz onaylanmamış) mesajlara net bir genel bakış sağlar.
Bu, sahadaki servis teknisyenlerinin, sistem durumlarının zaten bilinip bilinmediğini ve uygun önlemlerin alınıp alınmadığını veya hâlâ önlemlerin alınması gerekip gerekmediğini anlamalarını sağlar. Onay ve arıza giderme sonrası, düşme bildirim rölesi otomatik olarak orijinal konumuna geri döner.
Yarı otomatik tasarım versiyonunun özelliği, cihazın ön tarafındaki arıza mesajının, arıza giderildikten sonra önceden mesaj onayı olmaksızın saklanmasıdır. Bu, servis teknisyeninin arıza otomatik olarak giderildikten sonra bile sistemin kesintisiz çalışmasının mümkün olup olmadığını anlamasını sağlar.

MR 21 anonsiyatör rölesi ankastre versiyonu

Otomatik mesaj onaylı düşme bildirim rölesi

Tam otomatik düşme bildirim röleleri

Tam otomatik düşme bildirim veya anonsiyatör rölesi MR 21, tehlikeli durumları ve çalışma durumlarını bildirmek için de kullanılır.
Bu versiyon ile mesaj onayı, manüel müdahale olmaksızın otomatiktir. Bu nedenle cihazın ön tarafı her zaman gerçek sistem durumunu gösterir.
Bu nedenle tam otomatik versiyon, personel gerektirmeyen sistem operasyonları için idealdir.

Düşme bildirim röleleri için esnek bildirim bayrakları

Etiketler Sisteminiz için esnek mesajlar

Markalama etiketlerindeki mesajlar veya bildirim bayrakları, gereksinimlerinizi karşılamak için ayrı ayrı oluşturulabilir. Önceden yapılandırılmış mesajların kullanılması daha hızlı devreye almayı sağlar.
Standartlaştırılmış plakalar ayrıca her biri 15 karaktere kadar olan bir veya iki satırlı baskıya olanak tanır.

İyi tasarlanmış yapı ayrıca basılı markalama plakalarının sonradan değiştirilmesini sağlar. Bu nedenle uzun yıllar çalıştıktan sonra bile kullanımda esnek kalırlar.

Montaj yöntemleri Kontrol kabininin ön kısmına veya DIN rayına kolay montaj

Düşme göstergesi rölesi montaj yöntemlerine genel bakış
DIN rayına montaj
Röleyi DIN rayı montaj aparatına (35 mm) monte etmek için bir konnektör plakası ve kelepçe gereklidir. Bu komponentleri Aksesuarlar altında bulabilirsiniz.
DIN rayına montaj
Önden montaj
Röleyi kontrol kabininin veya kontrol panosunun ön kısmına monte etmek için bir sıkıştırma çerçevesi veya dokunmaya karşı koruma kapağı gereklidir. Koruyucu kapağı Aksesuarlar altında bulabilirsiniz.
Önden montaj
Düşme bildirim röle kombine muhafazası

Önden montaj için kombine muhafazası

Düşme bildirim rölelerini kolayca birleştirin Önden montaj ile ideal genel bakış

Kombine muhafazalarımız, kontrol panosunun önüne dokuz adede kadar düşme bildirim rölesini kolayca monte etmenizi sağlar. Ortak taşıyıcı yalnızca montajı basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda mevcut mesajların genel görünümünü de basitleştirir.
Kombine muhafazaya bağlı olarak, dört veya dokuz adede kadar düşme bildirim rölesi monte edilebilir. Doğal olarak, maksimumdan daha az röle de monte edebilirsiniz. Bu durumda, kalan boş yuvalar boş plakalarla kolayca kapatılır. Bu, sisteminizi sonraki bir tarihte genişletme seçeneğiniz olduğu anlamına gelir.