Draadloze technologie voor de industrie: grote afstanden eenvoudig en efficiënt overbruggen

Uw voordelen:

 • Lagere installatie- en onderhoudskosten doordat er geen kabels nodig zijn
 • Bewegingsvrijheid voor mobiele of verwisselbare automatiseringscomponenten dankzij draadloze I/O-communicatie
 • Geen vaste kosten voor overdrachtsmedia door slijtagevrije draadloze overdrachtstechniek
 • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling door gebruikersvriendelijke installatie
Logo Trusted Wireless

Kenmerken Trusted Wireless

Robuuste en storingvrije communicatie

Trusted Wireless gebruikt de zogenaamde FHSS-methode (Frequency Hopping Spread Spectrum). De technologie maakt hierbij gebruik van een selectie van maximaal 127 kanalen uit het totale spectrum van de frequentieband, waartussen op basis van een pseudo-toevallig patroon wordt gesprongen. Daardoor verhoogt de robuustheid van de communicatie.

Bovendien maakt Trusted Wireless een bijzonder goed co-existentiemanagement van verschillende draadloze systemen mogelijk. Door het gebruik van verschillende RF-banden (Radio Frequency) kunnen meerdere Trusted Wireless-systemen probleemloos parallel worden ingezet. Ook bestaat de mogelijkheid bepaalde kanalen gericht af te schermen (blacklisting) om bijv. WLAN-systemen zonder beperkingen parallel te kunnen gebruiken.

Betrouwbare overdracht

Bij een propriëtaire technologie, zoals Trusted Wireless, is het protocol niet openbaar toegankelijk, zodat de technologie per definitie uitstekend is beschermd tegen aanvallen. Daarnaast zijn er nog andere veiligheidsmechanismen geïmplementeerd: de 128 bit-datacodering zorgt ervoor dat theoretisch meegeluisterde datapakketten niet worden begrepen. De integriteitscontrole controleert de echtheid van de afzender en wijst berichten die veranderd zijn af.

Frequentiebanden

Wanneer radiogolven door wanden of andere obstakels worden verzonden, wordt het signaal zwakker. Hoe hoger de frequentie, des te groter is de demping, d.w.z. dat het 2,4 GHz-signaal sterker wordt gedempt dan een 868 MHz- of 900 MHz-signaal.

Vanwege het hogere zendvermogen op de 868/900 MHz-band kunnen aanzienlijk grotere afstanden worden bereikt dan op de 2,4 GHz-band. Op de 2,4 GHz-band is de overdrachtstijd korter en het datatransport hoger dan op de 868 MHz- of 900 MHz-band. Op de eerste plaats zijn er op de 2,4 GHz-band aanzienlijk meer frequenties beschikbaar, op de tweede plaats zijn er hogere dataoverdrachtssnelheden via de lucht mogelijk. Verder hoeft er op de 2,4 GHz-band geen wettelijk geregelde tijdelijke gebruiksduur (Duty Cycle) te worden aangehouden, wat bij de 868 MHz-band wel het geval is.

Het draadloze systeem Radioline van Phoenix Contact omvat draadloze modulen voor 868 MHz (Europa, Zuid-Afrika), 900 MHz (Noord-Amerika, Zuid-Amerika) alsmede 2,4 GHz (wereldwijd).

Decentraal netwerkmanagement

Technologieën zoals WirelessHART of ZigBee zijn gebaseerd op een gecentraliseerd netwerkmanagement. Dat betekent dat alle berichten via een centrale master verlopen en zodoende een aanzienlijk druk dataverkeer in het draadloze netwerk kunnen veroorzaken.

Trusted Wireless maakt daarentegen gebruik van een decentraal netwerkmanagement. Hiertoe worden in het draadloze netwerk zogenaamde parent-child-zones opgebouwd, waarbij een hoger in de hiërarchie geplaatst draadloze module als parent en de daaraan gekoppelde modulen als child worden gedefinieerd.

Het complete netwerkmanagement wordt binnen de parent-child-zone afgewikkeld en hoeft niet via de centrale manager te verlopen. Dit reduceert het berichtenverkeer in het gehele netwerk en versnelt de gegevensuitwisseling.

Flexibele aanpassingsmogelijkheden

Trusted Wireless biedt de mogelijkheid tot instelling van de overdrachtssnelheid van de draadloze interface om zo de ontvangersgevoeligheid te verhogen. Bij een lage overdrachtssnelheid kan een aanzienlijk grotere afstand worden overbrugd dan bij een hoge overdrachtssnelheid. Zo kunt u dus afhankelijk van de applicatie en het benodigde bereik een passende instelling uitvoeren.

Het draadloze systeem Radioline van Phoenix Contact maakt de eenvoudige en flexibele opbouw van point-to-point-verbindingen, stervormige of mesh-netwerken mogelijk en zorgt voor de overdracht van zowel I/O-signalen als seriële data. Via de geïntegreerde RS-232- en RS-485-interface kunnen de Radioline I/O-modulen ook via het Modbus-protocol aan de besturing worden gekoppeld.

Toepassingsvoorbeelden

Trusted Wireless resp. het draadloze systeem Radioline is speciaal ontwikkeld voor industriële toepassing om seriële besturingsdata of analoge resp. digitale I/O-signalen over te kunnen dragen. Deze combinatie is vooral geschikt voor toepassing in uitgestrekte installaties en netwerken, bijv. op het gebied van water/afvalwater of in de procestechniek.

Procesindustrie

Toepassingsmogelijkheden in de procestechniek

 • Vulpeilbewaking op tanks
 • Temperatuurbewaking
 • Doorstroommetingen
 • Pompstations en grondwaterbronnen
 • Pipeline-bewaking
 • Lekkagebewaking
 • Infrastructuur in chemisch park
Bovenaanzicht van een zuiveringsinstallatie

Toepassingsmogelijkheden op het gebied van water/afvalwater

 • Waterbehandelingsinstallaties
 • Koppeling van verafgelegen pompstations
 • Koppeling van verafgelegen bronnen
 • Roterende delen (bijv. bij een ruimerbrug)
 • Niveaubewaking