Fullduplex-overdracht met NearFi

NearFi – communicatie in realtime

Fullduplex-overdracht van alle Ethernet-protocollen

De overdracht van realtime Ethernet-protocollen vereist een fullduplex-overdracht – dus een gelijktijdige overdracht in beide richtingen.

Om het fullduplexbedrijf mogelijk te maken, gebruikt NearFi op gescheiden frequentiebanden twee 60-GHz-verbindingen parallel (een uplink en een downlink).

Daardoor is de technologie ook geschikt voor toekomstige ontwikkelingen, zoals TSN, OPC UA, enz.

Bit-georiënteerde synchrone versus pakketgeoriënteerde asynchrone overdracht

Bitgeoriënteerde overdracht vindt latentievrij plaats

Bitgeoriënteerde overdracht

NearFi gebruikt een synchrone, bit-georiënteerde transmissiemethode. Dat maakt een contactloze, realtime communicatie mogelijk, waarbij elk Ethernet-protocol zonder vertraging wordt overgedragen.

Alle andere, huidig beschikbare draadloze overdrachtstechnologieën maken gebruik van pakketgeoriënteerde dataoverdracht. Dit leidt altijd tot een aanzienlijke latentie, aangezien de datapakketten eerst worden ontvangen, dan opnieuw worden verpakt en draadloos worden verzonden. Aan ontvangerzijde moet het ontvangen datapakket weer worden uitgepakt en worden doorgegeven. Dit proces bevat veel asynchrone en latentie-veroorzakende processen die bij de nieuwe overdrachtstechniek van Phoenix Contact volledig vervallen.

Schets van inductieve energieoverdracht

Inductieve energieoverdracht via magnetisch veld

Inductieve energieoverdracht

De energieoverdracht vindt inductief plaats. De base-koppeling genereert via een spoel een magnetisch veld dat in de spoel van de remote-koppeling wordt geïnduceerd.

De actieve regeling kiest altijd de optimale parameters die mogelijk zijn voor de overdracht. Over een werkbereik van enkele centimeters houdt dit het vermogen constant op 50 W.

Logo's van Bluetooth, WLAN en NearFi

Draadloze technieken voor elke toepassing

Co-existentie met WLAN en andere draadloze technologieën

NearFi is gebaseerd op een draadloze 60 GHz-communicatie over zeer korte afstand van enkele millimeters.

Daardoor kan een willekeurig aantal NearFi-systemen parallel worden geëxploiteerd en volledig storingsvrij naast bestaande draadloze technologieën, zoals WLAN of Bluetooth worden gebruikt.

Fabriekshal met robots

NearFi-technologie in de automobielproductie

Toepassing in de automobielsector

Aangezien NearFi energie en data via een luchtspleet overdraagt, is de overdracht efficiënt en zonder slijtage. Servicebeurten en onderhoudskosten worden gereduceerd en de beschikbaarheid van de installatie wordt verhoogd. Dalende kosten en geoptimaliseerde productieprocessen realiseren daardoor een significant kortere afschrijvingsduur van de installatie.

Een zeer typisch voorbeeld van slijtage van connectoren is te vinden bij de honderden steekcycli per dag tussen een robotarm en zijn grijpwerktuig in de automobielproductie. De gebruikslevensduur van connectoren is echter beperkt, omdat contacten kunnen vervuilen en verbuigen. Dat leidt tot ongeplande resp. onvoorziene productie-uitval en regelmatige onderhoudsintervallen, waarvan de kosten al snel in de miljoenen kunnen lopen. Met de nieuwe NearFi-technologie kunt u connectoren die gevoelig zijn voor slijtage, eenvoudig vervangen.