Інженер перевіряє сильнострумову прохідну клему

Лабораторні випробування з’єднувачів та корпусів електронного обладнання Перевірена якість для найвищої безпеки

Технології з’єднання для виробників пристроїв найвищої якості — високоякісні, надійні, довговічні та безпечні: такі вимоги Phoenix Contact висуває до клем для друкованих плат, з’єднувачів і корпусів електронного обладнання, що є ключовими елементами у приладобудуванні. Крім того, ми гарантуємо це своїм клієнтам. При цьому ми перевіряємо якість не на готових виробах, а застосовуємо розширену процедуру керування якості вже на етапі розробки. Адже усі технології з’єднання провідників мають відповідати певним нормам, сертифікаційним стандартам і місцевим вимогам.

Запорукою перевіреної якості є лабораторні випробування. Перед початком серійного виробництва у наших технологічних лабораторіях, акредитованих згідно з DIN EN ISO 17025 DAkkS відбуваються поглиблені випробування якості й перевірки усіх важливих параметрів виробничих процесів. Орієнтована на процес, інтегрована система керування якістю на базі міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 14001 гарантує виконання побажань клієнтів, законів та норм під час розробки й виробництва нашої продукції.

Тримірне моделювання сильнострумової прохідної клеми у кольорі

Попередні перевірки Якість вже на етапі розробки

Щоб із самого початку оптимізувати переваги для клієнта та якість, ми використовуємо у лабораторіях Phoenix Contact сучасні інструменти для моделювання. Оскільки під час комп’ютерного моделювання можна задати будь-які умови навколишнього середовища, попередні випробування створюють оптимальні умови для перевірки довговічності продукції вже на етапі розробки. Окрім іншого, вони охоплюють таке:

 • Перспективне планування якості продукції (QVP): згідно з ISO 9001, TS 16949 та VDA відбувається узгодження характеристик продукції та процесів для розробки, планування концепцій перевірки з урахуванням методів тестування та контрольного маркування, а також визначення потрібних параметрів виробу у вигляді необхідної технічної документації.

 • Аналіз відмов та їхніх наслідків (FMEA): необхідно виявити й усунути потенційні слабкі місці, а також визначити базові подальші заходи.

 • Комп’ютерне моделювання (FEM): за допомогою обчислень FEM (метод кінцевих елементів) можна вже на етапі розробки визначити, чи відповідають обрані матеріали та геометрії вимогам промислового застосування.

 • Ухвалення продукції та процесів (PPF): процедура PPF підтверджує виконання вимог клієнта, а також відповідних законів та норм для серійного виробництва.

До клеми для друкованої плати Phoenix Contact притискають розпечений дріт

Випробування матеріалів Контрольна партія A: висока якість завдяки випробуванням матеріалів для забезпечення оптимальних характеристик протягом тривалого часу

Для оцінювання їхньої придатності до застосування й довгострокових характеристик компанія Phoenix Contact, окрім комп’ютерного моделювання, здійснює інші розширені перевірки використовуваних матеріалів. Чи змінюється матеріал за певних умов? Як довго він витримує екстремальні температури? Такі запитання ставлять інженери наших випробувальних лабораторій, щоб забезпечити використання лише тих матеріалів, що відповідають найвищим вимогам щодо надійності та міцності. Контрольна партія А як перший ключовий елемент процесу ухвалення продукції, окрім іншого, проходить такі перевірки:

 • випробування розпеченим дротом
 • термографічні зображення
 • електронна растрова мікроскопія
 • радіографічна КТ
Під’єднаний до штекера провідник веде шайба, що обертається. Провід обертається навколо власної осі й при цьому зазнає навантаження осьового натягу.

Механічні випробування Контрольна партія В: висока якість завдяки оптимальній стійкості в умовах дії зовнішніх механічних навантажень

Під час цих перевірок якості в центрі уваги знаходиться стійкість виробу до зовнішніх механічних навантажень. Клеми для друкованих плат, з’єднувачі або корпуси електронного обладнання, окрім іншого, проходять випробування на міцність корпусу, виходів провідників й контактних поверхонь, а також перевірку поведінки під час деформації, згинання та ламання. В межах лабораторних випробувань контрольна партія В являє собою другий ключовий елемент процесу ухвалення нашої продукції:

 • випробування на вигин та згинання (IEC 60999-1)
 • перевірка витягування провідника (IEC 60998-2-1)
 • випробування падінням
 • ударне випробування (UL 746C)
 • випробування на розтріскування у разі різкого охолодження
 • перевірка займистості й пожежної безпеки (UL 30, UL 57, UL 1703)
 • з’єднувальна здатність провідників
 • фіксація електричних контактів
 • зусилля вставлення та витягання
 • кількість циклів під’єднання
 • багаторазове перемикання
 • захист від торкання пальцями (IEC 60529)
 • захист від переплутування та кодування
 • мікрозрізи
Послідовно під’єднані штекери у випробувальній лабораторії Phoenix Contact

Електричні випробування Контрольна партія С: висока якість завдяки оптимальному напрямку потоків струму й характеристикам напруги

Під час електричних перевірок якості відбувається дослідження характеристик струму та напруги клем для друкованих плат, з’єднувачів і корпусів електронного обладнання. У випробувальних лабораторіях наші інженери перевіряють, наприклад, ізоляцію й допустиме струмове навантаження матеріалів. Або вимірюють прохідний опір перед та після циклу випробувань. Контрольна партія як третій ключовий елемент, окрім іншого, складається з таких перевірок:

 • циклічне випробування на перевантаження (перевірка шляхом циклічного нагрівання згідно з UL 1059)
 • циклічне випробування на старіння
 • теплостійкість
 • опір ізоляції (UL 1703, UL 27)
 • крива погіршення характеристик допустимого струмового навантаження (IEC 60512-5-2)
 • вимірювання прохідного опору (ICE 6998-2-1)
 • високовольтне випробування
 • перевірка граничної імпульсної напруги ізоляції (IEC 60664-1)
 • повітряні проміжки і довжина шляхів витоку
 • перевірка опору
Декілька штекерів протягом певного часу знаходяться під дією сильних вібрацій

Перевірка навколишнього середовища й терміну служби Контрольна партія D: висока якість завдяки стійкості до дії екстремальних зовнішніх факторів

Для перевірки терміну служби наші клеми для друкованих плат, з’єднувачі та корпуси зазнають дії екстремальних кліматичних умов, наприклад перепадів температури. Після цього ми проводимо випробування стійкості до вібрацій або перевірку класів захисту IP. Мета та вимоги до контрольної партії D, четвертого ключового елемента перед ухваленням виробів: висока якість, довгий термін служби й надійність навіть у жорстких умовах навколишнього середовища. Обрані випробування у цій сфері:

Друкована плата зі встановленими клемами для друкованої плати та іншою електронікою

Випробування на відповідність й спеціальні перевірки Контрольна партія E: висока якість завдяки місцевим або галузевим нормам і сертифікаціям

У Phoenix Contact перевірена якість означає, що наші клеми для друкованих плат, з’єднувачі та корпуси також мають відповідати спеціальним нормам і допускам у відповідних галузях та країнах. До контрольної партії E як до останнього ключового елемента належить, окрім іншого, таке:

 • перевірка здатності до паяння; DIN EN 60068-2-69;
 • вільний хід точкових контактів; DIN EN IEC 60068-2-82
 • відповідність RoHS
 • відповідність до вимог галузевих і місцевих норм
Брошура
Перевірена якість і безпека
Клеми та роз’єми для друкованих плат належать до базових елементів приладобудування. Від них вимагається не лише надійність, але — з огляду на тенденцію до зменшення габаритів — все більші компактність і міцність. Дізнайтеся, які випробування й перевірки мають пройти технології підключення пристроїв компанії Phoenix Contact, щоб отримати схвалення для серійного виробництва.
Відкрити й завантажити PDF-документ
Розробник пристроїв перевіряє сильнострумову прохідну клему