Proses danışmanlığı Birlikte tüm değer zinciri boyunca kontrol panosu imalat süreçlerinizi tasarlayıp optimize ediyoruz. Ortağınız olarak sizi daha fazla verimlilik için uygulamaya yönelik yöntemler ve özel olarak geliştirilmiş çözümlerle destekliyoruz.

Üretim sahasında duran iki çalışan tablete bakıyor

Değer zinciri boyunca süreç optimizasyonu

Projenin planlanması ve mühendisliğinden lojistiğe, klemens dizilerinin montajı ve etiketlenmesinden
kontrol panosunun kablolanması ve devreye alınmasına kadar
kontrol panosu yapımına yönelik değer zincirindeki her bir süreç adımı optimizasyon potansiyeline sahiptir.

Ortaklığa dayalı, uzun vadeli optimizasyon stratejimizle bireysel eylem ihtiyacınızı inceliyor ve vasıflı işçi eksikliğinden maliyetlerin azaltılmasına, verimlilik ve üretkenlik iyileştirmelerine kadar çeşitli zorlukları ele alıyoruz.

Avantajlarınız

  • Hızlı, sürdürülebilir ve ölçülebilir başarı için ortaklığa dayalı konsept geliştirme ve uygulama
  • Bireysel iş istasyonundan tüm üretim sürecine kadar optimizasyon projeleri için deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekip
  • (Dijital) süreçleri ve üretim kaynaklarını kullanılan ürüne kadar incelemek için ölçeklenebilir yaklaşımlar
  • Şirket içinde sürdürülebilir metodolojik uzmanlığın sağlanması için çalışanların eğitim yoluyla güçlendirilmesi
Sunum tahtasının başında duran iki çalışan diğerlerine malzeme akışı konusunu açıklıyor

Ortaklığa dayalı yaklaşım ve metodik danışmanlık konsepti

Ortaklığa dayalı yaklaşımımız, uygulamaya yönelik yalın üretim yöntemlerini kullanarak kontrol panosu imalatında süreç zincirinizi optimize etmek için size özel danışmanlık hizmetleri sağlar. Bu, çok az maliyetle hızlı bir şekilde uygulanabilen süreçler sayesinde önemli tasarruflara olanak sağlar.

Danışmanlık hizmetleri, yöntemlerle ilgili uzun yılların deneyimine dayanır ve çalışanlara yönelik kapsamlı danışmanlık faaliyetleri ve eğitim programları içerir. Metodolojik uzmanlığımızı çalışanlarınızın süreç uzmanlığıyla birleştirmek amacıyla faaliyetleri sizinle ve çalışanlarınızla birlikte yürütmek bizim için çok önemlidir. Böylece hem birlikte yeni bir ivme yaratırız, hem de uzun vadede sürdürülebilir ve kalıcı sonuçlara ulaşırız.

Süreç optimizasyonu yöntemleri

Değer akışı analizi şeması
5S atölyesinde iki çalışan
visTABLE® yazılımıyla fabrika planlama örneği
Modelleme mühendisliği yöntemine uygun bir iş istasyonu inşa eden çalışanlar
Üretim bölümü yönetiminde çalışan bir adam
Çalışan destek yazılımında sağlanan talimatlara göre klemens dizisini monte eden kişi
Değer akışı analizi şeması

Kontrol panosunun planlanmasından teslimatına kadar malzeme ve veri akışını sizinle birlikte ayrıntılı olarak analiz eder ve optimizasyon potansiyelini görselleştiriz.

5S atölyesinde iki çalışan

Çalışanlarınızla birlikte atölyeyi 5S prensiplerine uygun olarak tasarlayıp, şeffaflığı ve yapıyı artıracak bir süreç geliştiririz.

visTABLE® yazılımıyla fabrika planlama örneği

Fabrika planlaması, verimliliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği artırmak için ayrı bir malzeme akışı optimize edilmiş üretim düzeninin ortaklaşa geliştirilmesini içerir.

Modelleme mühendisliği yöntemine uygun bir iş istasyonu inşa eden çalışanlar

Tüm üretim adımlarının analizine dayanarak ve modelleme mühendisliği yöntemi doğrultusunda, eğitimimiz sayesinde çalışanlarınız iş istasyonlarını prototip olarak tasarlar ve üretim sürecini simüle eder. Daha sonra bu yenilikçi ve özelleştirilmiş iş istasyonlarının gerçekleştirilmesinde sizi destekleriz.

Üretim bölümü yönetiminde çalışan bir adam

Sürekli iyileştirme sürecinin bir yapı taşı olarak, hem atölyede hem de ofiste çalışanlarınızla günlük düzenli iletişim için bir sistem benimsemenizde size destek oluruz.

Çalışan destek yazılımında sağlanan talimatlara göre klemens dizisini monte eden kişi

Uzmanlarımız, üretime kadar veri tutarlılığı oluşturmak için size ürün ve arayüz yönetimi konusunda tavsiyelerde bulunur.

Elektronik üretiminde iki çalışan tablete bakıyor

Dijital proses tasarımı

Çalışanlarınız, tüm üretim adımlarının analizine dayanarak, uzmanlarımızla birlikte çalışarak üretim süreciyle yakın koordinasyon içinde dijital süreç akışlarını tasarlar. Daha sonra bu yenilikçi ve özelleştirilmiş dijital süreçlerin gerçekleştirilmesinde sizi destekleriz. Mevcut ve gelecekteki uygulamaların arayüzlerini entegre eder ve kalan boşlukları özel olarak geliştirdiğimiz çözümlerle kapatırız.

Çalışan bilgisi, pratik yalın yöntemler ve dışarıdan bir bakış açısının birleşimi, sürdürülebilir süreç optimizasyonunun anahtarıdır.

Christoph Marten - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Yalın metodoloji uzmanı
Christoph Marten

Hızlı kontrolden uygulamaya ve ötesine kadar ortağınız oluyoruz

Şirketinizin ilk incelemesinden itibaren, kontrol panosu binanızın optimizasyonu için mühendislik ve üretim operasyonlarınızın sunduğu potansiyele bakıyoruz. Hızlı bir kontrolle mevcut durumu birlikte kaydediyor ve analiz ediyoruz.

Danışmanlık hizmetimiz, optimizasyon için basit bir öneriden çok daha fazlasını sağlar; birlikte çözümler geliştirir, bunları uygular ve sonuçların yalnızca kısa vadede elde edilmemesini sağlarız. Amacımız süreçlerinizdeki optimizasyonun başarılı sonuçlarının sürdürülebilir olmasını sağlamaktır.

Sürdürülebilir süreç optimizasyonuna üç adım

İki çalışan kontrol panosu binasından geçiyor
Kontrol panosu binasında süreç optimizasyonu üzerinde çalışan çalışanlar
Süreç optimizasyonunda sürdürülebilirlik kontrolü
İki çalışan kontrol panosu binasından geçiyor

Siparişin alınmasından atölyedeki üretim sürecine ve teslimata kadar olan süreç zincirini değerlendirmek ve analiz etmek için sizinle birlikte çalışır ve dikkat edilmesi gereken kısımları belirleriz. Hızlı kontrole dayanarak sizinle birlikte proses optimizasyonu için uygun bir yaklaşım geliştiririz.

Kontrol panosu binasında süreç optimizasyonu üzerinde çalışan çalışanlar

Derinlemesine bir gerçek durum analizinde süreçlere ve ürün yapılarına bakıyoruz. Bu analize dayanarak yalın ilkeler ve dijital çözümler kullanılarak bir optimizasyon konsepti geliştirilir. Birlikte konsepti gerçek çözümlere dönüştürür ve şirketinizde uygularız.

Süreç optimizasyonunda sürdürülebilirlik kontrolü

Süreç optimizasyon önlemleri uygulamaya konduktan sonra, önlemlerin etkinliğinin daha uzun bir süre devam edip etmediğini kontrol etmek için sonraki adımları planlarız.

Kontrol panosu imalatı broşüründe proses optimizasyonu
Prosesleri birlikte şekillendirelim ve optimize edelim
Mühendislikten üretime – kontrol panosu imalatınızı verimli hale getirmenize yardımcı oluruz. Broşürümüzde, uzmanlarımızın müşterilerle kendi proseslerini aralıksız biçimde şekillendirmek ve optimize etmek için nasıl çalıştıklarını öğrenin.
Şimdi indirin
Atölyede birbirleriyle konuşan çalışanlar