Terug naar het overzicht

Kwaliteitscontrole van elektrische aansluitingen

Mechanische bestendigheid - IEC 60947-7-1/-2

De mechanische bestendigheid van de aansluiting wordt tijdens een praktijkgerichte test gecontroleerd. Hiertoe worden de aansluitingen van de aansluitklemmen zonder kwaliteitsverlies meerdere malen aangesloten. Eén klem wordt met massieve aders met nominale aderdoorsnede vijfmaal met het aandraaimoment volgens instructies van de fabrikant aangesloten en losgenomen. De test vindt plaats bij de middelste klem van een blok van vijf. Voor en na de test dient de klem een spanningsvaltest te doorstaan. De aansluiting dient het opnieuw aansluiten zonder merkbare beschadiging te doorstaan. De spanningsval mag voor en na de test niet hoger zijn dan 3,2 mV resp. het 1,5-voudige van de aanvangswaarde. De aansluitklemmen van Phoenix Contact kunnen meerdere malen worden aangesloten zonder merkbaar kwaliteitsverlies. Het aantal cycli bedraagt, afhankelijk van de aansluittechniek, maximaal 5000.

Terug naar boven

Buigtest: flexietest - IEC 60947-7-1/-2

Testinstallatie volgens norm  

Testinstallatie volgens norm

Vakkundig aangesloten aansluitklemmen dienen een hoge mate van mechanische veiligheid te bieden. Hiertoe behoort de betrouwbare aansluiting van de ader. Voor dit doel worden tests uitgevoerd met massieve en soepele aders met de kleinste doorsnede, de nominale aderdoorsnede en de maximale doorsnede. Op een verticaal bevestigde klem wordt een ader aangesloten. Aan het uiteinde van de ader wordt een met de doorsnede overeenkomend testgewicht bevestigd. De ader wordt door een 37,5 mm uit het midden aangebrachte opening van een roterende schijf gevoerd en 135 keer om de eigen as bewogen. Daarbij mogen geen beschadigingen optreden op de plek waar de ader de klem binnengaat. Aansluitend dient het contact een aderuittrektest te ondergaan. De aansluitklemmen van Phoenix Contact zijn zodanig geconstrueerd, dat de ader op de plaats waar deze de klem binnengaat contact maakt zonder beschadigd te raken. Hierdoor behouden ader en contactplaats, ook na meervoudig te zijn aangesloten, hun oorspronkelijke eigenschappen.

Terug naar boven

doorsnede

[mm2]

doorsnede

AWG

afstand H

[mm]

massa

[kg]

trekkracht

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

doorsnede

[mm2]

doorsnede

AWG

afstand H

[mm]

massa

[kg]

trekkracht

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Aderuittrektest - IEC 60947-7-1/-2

Opname van de trekkrachten bij een 10 mm2-veerdrukklem  

Opname van de trekkrachten bij een 10 mm2-veerdrukklem

Tijdens het aansluiten of tijdens bedrijf kunnen trekkrachten op de aansluiting worden uitgeoefend. Daarom dienen vakkundig aangesloten aansluitklemmen een hoge mate van mechanische veiligheid te bieden. Om een aansluiting op trekbelasting te testen, dient deze langer dan 60 seconden een bepaalde, doorsnede-afhankelijke trekkracht te doorstaan. Deze test wordt aansluitend op de buigtest uitgevoerd. Het directe testresultaat dient daarbij te worden gezien als een aanscherping van de eisen. De trekkracht belast de ader in de aansluiting. De ader dient vrij van beschadigingen in de aansluiting te blijven. De resultaten van de test bij aansluitklemmen van Phoenix Contact liggen tot 150 % boven de vereiste minimum waarden.

Terug naar boven

Aderuittrekkracht volgens DIN EN 60947-1 / VDE 0660-100 / EN 60947-1:2007 + A1:2011

Tabel 5 - Testwaarden voor de buig- en uittrekproef van ronde koperkabels.

aderdoorsnede

[mm2]

aderdoorsnede

AWG / kcmil

trekkracht

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578

aderdoorsnede

[mm2]

aderdoorsnede

AWG / kcmil

trekkracht

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578
Terug naar boven

Stevige bevestiging van de aansluitklem - IEC 60947-7-1/-2

Stevigheidstest van de bevestiging van een aansluitklem  

Stevigheidstest van de bevestiging van een aansluitklem

Naast een betrouwbare aansluiting van de ader dient de aansluitklem zelf ook krachten te kunnen opnemen zonder dat de klem van de bevestigingsplaats losraakt. Verder mogen er geen ontoelaatbare beschadigingen optreden. Om de bevestiging te testen, wordt een aansluitklem volgens instructies van de fabrikant op een genormeerde montagerail bevestigd. Vervolgens worden er 150 mm lange stalen pennen in de aansluitingen aangebracht. Via een hefboom van 100 mm worden doorsnede-afhankelijke trek- en drukkrachten op de aansluitingen en de vergrendeling van de klem uitgeoefend. Daarbij mag de aansluitklem niet van de rail losraken of afbreken. Dankzij de constructie van de aansluitklemmen van Phoenix Contact is bij verschillende railsystemen een betrouwbare bevestiging gegarandeerd.

Terug naar boven

doorsnede

[mm2]

doorsnede

AWG

kracht

[N]

diameter van de stalen pen

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

doorsnede

[mm2]

doorsnede

AWG

kracht

[N]

diameter van de stalen pen

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Isolatietest - IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Deze elektrische test wordt gebruikt voor het aantonen van voldoende lange kruipwegen. Door het aansluiten van een isolatiespanning wordt getest of de afstand tussen de potentialen van twee naast elkaar liggende aansluitklemmen alsmede tussen aansluitklem en montagerail voldoende is. Nominale isolatiespanning (Ui) Is de maximale effectieve of gelijkspanningswaarde, die alleen bij gebruik volgens voorschrift continu mag worden aangesloten. De isolatiespanning dient meer dan 60 seconden te zijn aangesloten. Als basis geldt de indeling volgens de afgebeelde tabel.

nominale isolatiespanning
Ui

[V]

isolatiespanning

(effectief)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

nominale isolatiespanning
Ui

[V]

isolatiespanning

(effectief)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

IEC 60947-7-1/-2
Daarbij mogen er tijdens de test geen vonken of doorslag optreden. Kruipstromen dienen onder 100 mA te blijven.
UL 1059
Isolatiespanning = 1000 V + 2 x nominale isolatiespanning Ui. De aansluitklemmen van Phoenix Contact met
een nominale isolatiespanning van 800 V doorstaan de isolatietest met 2000 V ~.

Terug naar boven

Stootspanningstest - IEC 60947-7-1/-2

De oscilloscoop toont het tijdsverloop van een stootspanningsimpuls  

Tijdsverloop van een stootspanningsimpuls

De stootspanningstest toont aan of de luchtwegen tussen twee naast elkaar liggende potentialen voldoende lang zijn. Deze test wordt vijfmaal uitgevoerd, met intervallen van ten minste 1 seconde. De test wordt bij elke polariteit uitgevoerd, afhankelijk van de nominale isolatiespanning. Bekeken wordt de afstand tussen naast elkaar liggende aansluitklemmen resp. tussen aansluitklem en rail. Tijdens de test mag er geen overslag optreden. De test-stootspanningen voor aansluitklemmen van Phoenix Contact liggen bij 6 resp. 8 kV. Hierdoor wordt de bedrijfszekere toepassing van de vastgelegde bedrijfsspanningen van de klemmen effectief bevestigd.

Terug naar boven

Spanningsvaltest - IEC 60947-7-1/-2

Spanningsvaltest bij aansluitpunten  

Spanningsvaltest bij aansluitpunten

Afhankelijk van de aansluittechniek worden in elke aansluiting van een aansluitklem één of meerdere aders aangesloten. De stroomoverdracht wordt sterk beïnvloed door de elektrische weerstand tussen ader en stroomrail. Hoogwaardige contacten zorgen voor een gasdichte aansluiting. Alleen zo wordt een duurzaam betrouwbare aansluiting gegarandeerd. Deze elektrische test bepaalt daarom de spanningsval voor één aansluitklem (twee aansluitingen). Aan de hand hiervan kunnen conclusies worden getrokken met betrekking tot de overgangsweerstand en de contactkwaliteit. De aansluitklemmen worden met de nominale aansluitdoorsnede aangesloten. Ten behoeve van de metingen worden de klemmen belast met een testgelijkstroom die overeenkomt met het 0,1-voudige van de stroombelastbaarheid van de nominale aderdoorsnede. De spanningsval wordt bij een afstand van ≤ 10 mm vanaf het middelpunt van de aansluiting gemeten. Bij een omgevingstemperatuur van ~ 20 °C mag de spanningsval voor en na de test niet hoger zijn dan 3,2 mV per aansluitklem en de 1,5-voudige waarde die aan het begin van de test is gemeten. De aansluitklemmen van Phoenix Contact hebben grenswaarden die 60% lager liggen dan de in de norm vereiste waarden.

Terug naar boven

nominale aansluitdoorsnede

[mm2]

stroombelastbaarheid

[A]

nominale aansluitdoorsnede

AWG

stroombelastbaarheid

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

nominale aansluitdoorsnede

[mm2]

stroombelastbaarheid

[A]

nominale aansluitdoorsnede

AWG

stroombelastbaarheid

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Opwarmingstest - IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

De verwarming van een aansluitklem dient zo gering mogelijk te zijn. Hiertoe dient de overgangsweerstand zo laag mogelijk te zijn. In deze test wordt de verwarming bij omgevingstemperatuur en onder belasting met teststroom gedocumenteerd.

IEC 60947-7-1/-2

Er worden vijf klemmen horizontaal op een rail bevestigd en met 1 m resp. 2 m lange aderlussen met nominale aansluitdoorsnede in serie geschakeld. De aansluitklemmen worden belast met een teststroom, die ongeveer net zo hoog is als de stroombelastbaarheid van de nominale aansluitdoorsnede. De verwarming bij de middelste klem wordt vastgelegd. Uitgaande van een omgevingstemperatuur van ~20 °C, is een verwarming in de klem van max. 45 K toelaatbaar. Aansluitend dient bij de klem een spanningsvaltest te worden uitgevoerd.

UL 1059

Het verloop komt in principe overeen met de IEC-test, echter de aderlengten zijn afwijkend. Er worden drie klemmen horizontaal naast elkaar bevestigd. De meting vindt plaats bij een omgevingstemperatuur van 25 °C waarbij een maximale verwarming van 30 K (zo dicht mogelijk bij de aansluiting gemeten) toelaatbaar is. Vanwege de hoogwaardige contactmaterialen in de aansluitklemmen van Phoenix ‍Contact bieden alle aansluittechnieken geringere verwarmingswaarden dan in de genoemde normen is vereist.

Terug naar boven

Stroombelastbaarheid

De norm IEC 60947-7-1/ EN 60947-7-1/DIN VDE 0611-1 legt de in de tabel hiernaast weergegeven teststromen voor de individuele aderdoorsneden vast. De betreffende stromen zijn bij de aansluitgegevens van de individuele klemmen vermeld. De stroomsterktes vormen de basis voor een typeproef van aansluitklemmen.

Teststromen volgens IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1

Tabel 5           
nominale aansluitdoorsnede[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
teststroom[A]46913,517,52432415776
nominale aansluitdoorsnede[mm2]2535507095120150185240300
teststroom[A]101125150192232269309353415520
Tabel 5           
nominale aansluitdoorsnede[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
teststroom[A]46913,517,52432415776
nominale aansluitdoorsnede[mm2]2535507095120150185240300
teststroom[A]101125150192232269309353415520
Terug naar boven

Basis- en deratingcurve, testopbouw, omgevingstemperatuur

Deratingcurve voor de steekbare aansluitklemmen  

Deratingcurve voor de steekbare aansluitklemmen

Voor het bepalen van de stroombelastbaarheid van steekbare aansluitklemmen worden er aansluitingen met een verschillend aantal polen gekozen, die met aders met dezelfde doorsnede elektrisch in serie zijn geschakeld. Voor een praktische bepaling van de deratingcurven wordt de stroombelastbaarheid van de steekbare aansluitklemmen overeenkomstig DIN EN 60512-5-1 bepaald. Hierbij wordt bij belasting met verschillende stroomsterkten (bijv. 10 A, 17,5 A, 24 A en 32 A) en na het bereiken van het thermische evenwicht, de maximaal bij de testexemplaren optredende temperatuurverhoging gemeten. Rekening houdend met de max. temperatuur van de kunststof, hier steeds verondersteld op 100 °C, kan uit deze waarden een van de omgevingstemperatuur afhankelijke stroombelastbaarheidscurve worden samengesteld: de „basiscurve“.

Volgens DIN EN 60512-5-2 wordt een gecorrigeerde belastbaarheidscurve opgesteld: de „deratingcurve“. In overeenstemming met deze norm bedraagt de toelaatbare belastingsstroom hierbij het 0,8-voudige van de betreffende basisstroom. De reductiefactor „houdt rekening met mogelijke verstrooiingen in het contactsysteem van connectoren en met onzekerheden bij de temperatuurmeting en in de meetopstelling“. Bij de meeste artikelen in deze deelcatalogus worden deratingcurven voor 2-, 5-, 10- en 15-polige opstellingen vermeld.

Terug naar boven

SCCR – Short Circuit Current Rating

In de NEC (National Electrical Code) zijn sinds april 2006 voor industriële besturingen gegevens m.b.t. de kortsluitvastheid vereist. De berekening van deze SCCR-waarden (Short Circuit Current Rating) kan met behulp van de UL 508A plaatsvinden. In de Verenigde Staten moet deze berekening zowel voor alle hoofdstroomcircuits als voor de voeding van de stuurspanningsvoorziening op de typeplaat van elke industriële schakelkast worden vermeld. In UL 508A – tabel SB 4.1 worden standaardwaarden voor niet-gespecificeerde componenten vermeld. Voor aansluitklemmen wordt hier een waarde van 10 kA aangenomen. Phoenix Contact produceert talrijke producten met aanzienlijk hogere SCCR-waarden. De meeste aansluitklemmen van het CLIPLINE complete-systeem zijn gedocumenteerd met SCCR-waarden van 100 kA. De SCCR-waarden van de aansluitklemmen van Phoenix Contact worden uitgebreid vermeld in de UL-File met nummer E60425. Deze UL-file is onder de volgende link in de UL-databank opgeslagen en op te roepen:

Terug naar boven

Kortsluitstroomvastheid - IEC 60947-7-1/-2

Maximale contactzekerheid, getoond bij een steekbare veerdrukklem  

Maximale contactzekerheid, ook bij extreme overbelasting

Aansluitklemmen dienen in de praktijk ook kortsluitstromen onbeschadigd te doorstaan, tot het bijbehorende beveiligingssysteem de stroom uitschakelt. Dit kan tot wel enkele tientallen seconden duren. Ten behoeve van de test wordt één aansluitklem op de bevestigingsplaats gemonteerd en met een ader met nominale aansluitdoorsnede aangesloten. Aardklemmen worden in drie series gedurende één seconde belast met een stroomdichtheid van 120 A/mm2 van de nominale aansluitdoorsnede. Wanneer er na de test geen beschadiging aan de afzonderlijke delen is opgetreden en verder gebruik is gewaarborgd, is aan de eisen voldaan. Voor en na de test dient de aansluitklem de spanningsvaltest te ondergaan. Daarbij mag de spanningsval voor en na de test niet hoger zijn dan 3,2 mV per aansluitklem en de 1,5-voudige waarde die aan het begin van de test is gemeten. In geval van een 240-mm2-klem voor hoge stromen van Phoenix Contact wordt gedurende een seconde een teststroomstoot van 28800 A door de klem gevoerd, zonder dat dit kwaliteitsverlies mag opleveren.

Terug naar boven

Corrosietest - DIN 50018

Metalen delen na corrosietest  

Metalen delen na corrosietest

De sleutelrol die de metaaldelen van de elektrische aansluitingen spelen, wordt vooral duidelijk in agressieve omgevingen. Corrosievrije contactvlakken zijn een voorwaarde voor laagohmige en daardoor duurzame verbindingen. Deze test beschrijft een corrosietest in omgevingen met condenswater en zwaveldioxidehoudende atmosferen. Daarbij worden zure verbindingen gevormd van < Ph 7, die inwerken op metalen oppervlakken. In de testkamer worden twee liter gedestilleerd water en één liter SO2-gas samengevoegd. Bij een temperatuur van 40 °C worden tijdens de test zwavelzuren gevormd. Na een testtijd van acht uur worden de testexemplaren gedurende 16 uur bij geopende deur gedroogd. Om de invloed van deze corrosietest op de aansluiting nader weer te geven, vinden er na het beëindigen van de test naast de visuele controle nog metingen van de overgangsweerstand plaats. De aansluitklemmen van Phoenix Contact zorgen voor gasdichte aansluitingen. Zelfs agressieve media kunnen de aansluiting niet beïnvloeden.

Terug naar boven

Verouderingstest - IEC 60947-7-1/-2

stroom en temperatuur in een bepaald tijdsbestek  

stroom en temperatuur in een bepaald tijdsbestek

Met het oog op een lange levensduur van aansluitklemmen speelt ook het verouderingsgedrag een belangrijke rol. In deze test wordt tijdens een gesimuleerde veroudering de contactkwaliteit aangetoond. Om een meerjarige toepassing te simuleren, worden vijf aansluitklemmen horizontaal op een rail bevestigd en met aders met nominale aansluitdoorsnede in serie geschakeld. De spanningsval wordt bij elke aansluitklem gemeten. Deze klemmen zijn via een ader met een lengte van ten minste 300 mm aangesloten. De laagste temperatuur in de klimaatkast wordt ingesteld op 20 °C en de hoogste temperatuur op 85 °C. Tijdens de opwarmfase en de 10 minuten durende fase met maximale temperatuur loopt de nominale stroom. Hierdoor wordt de maximaal toelaatbare bedrijfstemperatuur van het testexemplaar (max. 130 °C) bereikt. Daarna volgt de afkoelingsfase. De spanningsval wordt steeds na 24 cycli in afgekoelde toestand (ca. 20 °C) gemeten. De test omvat in totaal 192 cycli. De spanningsval mag bij aanvang van de test niet hoger zijn dan 3,2 mV en tijdens resp. na de test niet hoger dan 4,8 mV resp. het 1,5-voudige van de na de 24e cyclus gemeten waarde. De aansluitklemmen van Phoenix Contact zijn ontworpen voor een zeer lange levensduur, ook onder zware temperatuuromstandigheden. Kunststoffen bieden, net als metaaldelen, voldoende veiligheidsreserves.

Terug naar boven

Milieutests - IEC 60068-2-42/43

De mechanische en elektrische levensduur van aansluitklemmen is rechtstreeks afhankelijk van de toegepaste metaaldelen en isolatiematerialen. Om de klimatologische effecten op elektrische aansluitingen te beoordelen, worden de aansluitklemmen aan verschillende omgevingssimulatietests onderworpen. Zowel de aderaansluitingen als de messcheidingen en testaansluitingen worden in deze test betrokken. Beoordelingscriteria zijn de doorgangsweerstanden, de aderbevestiging en de optische kwaliteit van de aansluitingen volgens de betreffende tests.

  • 10-daagse opslag in agressieve industriële SO2-atmosferen bij 25 °C en 75 % luchtvochtigheid
  • 4-daagse opslag in agressieve industriële H2S-atmosferen bij 25 °C en 75 % luchtvochtigheid.

Na beëindiging van de test mag de doorgangsweerstand niet hoger zijn dan de 1,5-voudige beginwaarde. De functie van de klem dient zonder beperkingen te zijn gewaarborgd. Door toepassing van corrosiebestendige en hoogwaardige koperlegeringen bereiken de aansluitklemmen van Phoenix Contact de hoge kwaliteitsstandaard.

Terug naar boven

Zoutsproeineveltest - IEC 60068-2-11/-52

Push-in Technology zoutneveltest  

Push-in Technology zoutneveltest

Met name in de scheepsbouw dienen technische componenten permanent in corrosieve atmosferen te functioneren. Het zoutgehalte van de lucht, in combinatie met de verhoogde vochtigheid stellen hoge eisen aan de gebruikte metaaldelen. Op basis van de hierboven genoemde norm wordt de belasting bij zeeklimaat gesimuleerd.

Het weerstandsvermogen van de materialen wordt getest met een zoutsproeinevel in corrosieve atmosferen. Hiertoe worden de testexemplaren in de testkamer geplaatst en bij een temperatuur van 35 °C gedurende 96 uur gedoseerd besproeid met een 5 %-natriumchlorideoplossing (NaCl: pH-waarde 6,5 - 7,2).

Om de invloed van deze corrosietest op de aansluiting nader weer te geven, wordt na het beëindigen van de test behalve een visuele controle van de testexemplaren ook een elektrische test uitgevoerd.

De aansluitklemmen van alle aansluittechnieken van Phoenix Contact zorgen voor gasdichte aansluitingen. Dit betekent dat de aansluiting ook onder extreme klimatologische omstandigheden tegen corrosie wordt beschermd.

Terug naar boven

Temperatuurschoktest - DIN EN 60352 T4

Diagram bij spanningsvaltest bij meer dan 200 testexemplaren na de test  

Spanningsvaltest bij meer dan 200 testexemplaren na de test

In de procestechniek ontstaan vaak snelle temperatuurwisselingen in warmte- en koudebronnen die zich in de buurt van het proces bevinden. Aan de hand van deze test wordt de gelijkblijvende hoogwaardige contactkwaliteit van de aansluitingen aangetoond, ook onder snel wisselende temperatuuromstandigheden. Ten behoeve van de test worden vijf aansluitklemmen op de bevestigingsplaats gemonteerd en met een ader met nominale aansluitdoorsnede aangesloten. De constructie wordt in een proces met twee kamers blootgesteld aan snelle temperatuurwisselingen. De temperaturen liggen rond de maximum en minimum grenstemperaturen van de aansluitklem. Dat is in de regel een temperatuurbereik van -60 °C tot +100 °C. De cyclustijd in de klimaatkamer bedraagt steeds 45 minuten, waarbij de temperatuurwisseling zich binnen enkele seconden voltrekt. Deze wisseling wordt gedurende 100 cycli uitgevoerd. Wanneer er na de test geen beschadiging aan de afzonderlijke delen is opgetreden en verder gebruik is gewaarborgd, is aan de eisen voldaan.

Terug naar boven

Trillingstest - DIN EN 61373

Trillingstest  

Trillingstest

Breedbandruis (niveau volgens DIN EN 50155)

In de verkeerstechniek staan aansluitklemmen continu bloot aan trillingen en schokken. Deze treden vooral op in de buurt van motoren, aandrijvingen en assen. Voor een praktijkgerichte simulatie van de trillingsbelasting worden testexemplaren blootgesteld aan ruisvormige trillingen met een grote bandbreedte. Hierdoor ontstaan met de realiteit overeenkomende versnellingen op de aansluitklem en de aangesloten ader. Voor de test van categorie 1 B wordt een frequentiebereik van 5 Hz tot 150 Hz doorlopen. De effectieve waarde van de versnelling bedraagt maximaal 5,72 m/s2. De testexemplaren worden gedurende 5 uur aan de drie assen (X, Y, Z) getest. Tijdens de test wordt het elektrische contact met betrekking tot trillingen bewaakt. Bij de aansluitklemmen mogen geen beschadigingen optreden die het verdere gebruik beïnvloeden. Bovendien zijn tijdens de test contactonderbrekingen van > 1 μs ontoelaatbaar. De aansluitklemmen van alle aansluittechnieken van Phoenix Contact voldoen aan deze hoge trillingseis.

Terug naar boven

Trillingstest - IEC 60068-2-6

Trillingstest  

Trillingstest

Deze test toont de trillingsbestendigheid van een klemverbinding onder invloed van langdurige trillingen aan. Daarbij worden harmonische, sinusvormige trillingen op het testexemplaar overgedragen om roterende, pulserende of oscillerende krachten te simuleren. De test wordt uitgevoerd aan alle drie de assen (X, Y, Z). De test doorloopt een frequentiebereik van 5 Hz tot 150 Hz. De snelheid bedraagt daarbij één octaaf per minuut. De effectieve waarde van de versnelling bedraagt maximaal 40 m/s2. De testexemplaren worden gedurende 2 uur aan de drie assen (X, Y, Z) getest.

Bij de aansluitklemmen mogen geen beschadigingen optreden die het verdere gebruik beïnvloeden. Bovendien zijn tijdens de test contactonderbrekingen van > 1 μs ontoelaatbaar. De overgangsweerstand voor aanvang en na afloop van de test gemeten.

Alle aansluittechnieken voldoen aan de norm zonder onderbreking van het elektrische contact. Ze zijn daarom bijzonder geschikt voor veeleisende applicaties, waarin het betrouwbaar functioneren van de klemverbinding ook tijdens trillingen en schokken dient te zijn gegarandeerd.

Terug naar boven

Schoktest - IEC 60068-2-27

Schokdiagram met 3 ms/350 g  

Schokdiagram met 3 ms/350 g

Deze test wordt gebruikt om de bestendigheid van een klemverbinding te testen met onregelmatig optredende schokken met verschillende intensiteit en de resultaten hiervan vast te leggen. Daarbij worden niveaus uit DIN EN 50155 resp. DIN EN 61373 (Europese norm voor spoorwegtoepassingen) gebruikt om de belasting te simuleren die tijdens het railverkeer optreedt. Om de schokken te definiëren zijn de versnelling en de duur hiervan voorgeschreven. Volgens IEC 60068-2-27 dienen alle drie de assen (X, Y, Z) elk driemaal aan positieve en negatieve schokken te worden blootgesteld. De gesimuleerde versnellingen bereiken 50 m/s2 bij een schokduur van 30 ms. Bij de klemverbinding mogen geen beschadigingen optreden die het verdere gebruik beïnvloeden. Tijdens de test wordt het contactgedrag bij de testexemplaren bewaakt. Bij toepassing van de spoorwegnorm zijn contactonderbrekingen van > 1 µs ontoelaatbaar. De aansluitklemmen van Phoenix Contact doorstaan deze schokbelasting en zijn geschikt voor applicaties met de meest extreme trillingen en schokken.

Terug naar boven

Lucht- en kruipwegen - IEC 60947-7-1 / UL 1059

De kwaliteitscontrole van de lucht- en kruipwegen waarborgt voldoende elektrische isolatie-eigenschappen met betrekking tot

  • Toepassing
  • te verwachten verontreiniging
  • Omgevingsomstandigheden

De minimumafstanden zijn vastgelegd in IEC 60947-1 resp. UL 1059. De afstanden worden aangetoond aan de hand van de kortste afstand tussen twee naast elkaar liggende aansluitklemmen en de bevestigingsplaats.

Voor de luchtweg betekent dat: de luchtweg is de kortste afstand door de lucht tussen twee geleidende delen. Maatgevend voor het berekenen van de minimale luchtweg zijn de teststootspanning en de overspanningscategorie van de aansluitklem.

voor de kruipwegen geldt: de kruipweg is de kortste afstand langs een aanwezig isolatielichaam tussen twee geleidende delen. Maatgevend voor het berekenen van de minimale kruipweg zijn de nominale spanning, de vervuilingsgraad en de isolatiegroep van de aansluitklem. De minimumwaarden staan vermeld in de tabellen van de betreffende norm.

IEC 60947-7-1
De aansluitklemmen van Phoenix Contact zijn in overspanningscategorie III en vervuilingsgraad 3 uitgevoerd met de vereiste afstanden.

UL 1059
De aansluitklemmen van Phoenix Contact zijn doorgaans ontworpen voor een nominale spanning van 600 V in groep C. Meer informatie vindt u in de databladen of de catalogi.

UL
gebruiksgroep
definitie

maximale spanning

[V]

Ao.a. bedieningselementen, consoles

150

300

600

Bo.a. standaardapparatuur, incl. kantoor- en elektronische dataverwerkingsapparatuur

150

300

600

Cindustriële toepassingen, zonder beperkingen

150

300

600

Dindustriële toepassingen, apparatuur met beperkte vermogensgegevens (limited rating)

300

600

UL
gebruiksgroep
definitie

maximale spanning

[V]

Ao.a. bedieningselementen, consoles

150

300

600

Bo.a. standaardapparatuur, incl. kantoor- en elektronische dataverwerkingsapparatuur

150

300

600

Cindustriële toepassingen, zonder beperkingen

150

300

600

Dindustriële toepassingen, apparatuur met beperkte vermogensgegevens (limited rating)

300

600

Terug naar boven

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11