Співробітники під час енергоаудиту за допомогою програмного забезпечення

Моніторинг енергії — це основа для цільового керування енергоспоживанням

Енергоефективність — це дієвий чинник економічного успіху. Зрештою, захист клімату став зараз як ніколи раніше глобальною проблемою, яку компанії мають активно вирішувати.

Постійна реєстрація параметрів енергії — це основа ефективного керування енергоспоживанням у промисловому середовищі. Завдяки цілеспрямованій реєстрації енергетичних параметрів установок можна визначати потенціал енергоефективності та вживати заходів для ефективного керування енергоспоживанням відповідно до стандарту DIN EN ISO 50001.

Переваги енергомоніторингу

  • Завжди повний контроль важливих параметрів завдяки надійному та безперервному збору результатів вимірювання
  • Швидка та проста сертифікація відповідності вимогам стандарту DIN EN ISO 50001 і переваги державної підтримки
  • Екологічно чисте виробництво — безпосереднє втілення заходів для економії дефіцитних ресурсів
  • Оптимізація процесів за рахунок паралельного збору експлуатаційних даних і даних обладнання
  • Заощадження коштів завдяки інтелектуальному керуванню енергоспоживанням
Схема циклу PDCA над рукою

Стандарт керування енергоспоживанням ISO 50001

Впровадження комплексної системи керування енергоспоживанням EnMS відповідно до стандарту ISO 50001 сприяє систематичному підходу до ітеративного процесу покращення енергетичних показників за допомогою циклу PDCA. PDCA позначає окремі фази ітеративного систематичного підходу: Plan, Do, Check, Act (планування, виконання, перевірка, заходи).

Комплексний моніторинг витрат енергії допомагає командам з керування енергоспоживанням на етапі перевірки завдяки надійному й безперервному збиранню результатів вимірювань.

Інтерфейс користувача Proficloud.io для керування енергоспоживанням на основі IoT на екрані ноутбука

Керування енергоспоживанням на основі Інтернету речей — шлях у майбутнє

Керування енергоспоживанням на основі Інтернету речей поєднує переваги промислового Інтернету речей, передових технологій вимірювання та інтелектуальних сервісів, які постійно розвиваються. 
За допомогою інтерфейсу Ethernet і протоколу MQTT вимірювальні прилади з підтримкою Інтернету речей (розумні пристрої) можна під’єднувати безпосередньо до хмарної платформи за принципом Plug-and-Play. У межах хмарного середовища вимірювальні прилади можна легко та швидко інтегрувати в нову чи наявну систему за допомогою служби керування пристроями. Починаючи з цього моменту, здійснюється автоматизоване перенесення та збереження вибраних виміряних значень. Менеджери з організації ефективного використання енергії одразу мають доступ до цих даних через смарт-сервіс і можуть їх безпосередньо використовувати.

Руки на клавіатурі ноутбука

Інтерфейс програмування ​REST

Інтерфейс програмування REST у польових пристроях підтримує зручний доступ до даних як важливу умову для формування наскрізних прикладних структур. REST або REpresentional State Transfer (передача репрезентативного стану) — це архітектура, поширена в комунікаційній архітектурі середовища інформаційних технологій. Це проста у використанні архітектура інтерфейсу, що використовує загальновідомий інтернет-протокол. Передача даних здійснюється за допомогою протоколу передачі гіпертекстових документів (HTTP). Завдяки застосуванню HTTP, REST і JSON у польових пристроях не потрібні спеціальні знання про промислові протоколи зв’язку й впровадження відповідних реєстраційних таблиць.

Лічильник енергії з відповідністю Директиві Європейського Парламенту та Ради про вимірювальні прилади на DIN-рейці у шафі керування

Директива Європейського Парламенту та Ради про вимірювальні прилади

Директива Європейського Парламенту та Ради про вимірювальні прилади визначає загальні приписи щодо продажу та введення в експлуатацію вимірювальних приладів на всій території ЄС. До важливих вимог, окрім іншого, належать вимоги до стабільності, точності відтворення й маркування пристроїв. Директива Європейського Парламенту та Ради про вимірювальні прилади визначає загальні стандарти розрахунків. Загальні стандарти стосуються вихідного калібрування під час виробництва, введення в оборот і першого введення в експлуатацію. Далі термін дії калібрування й розмір внесків за повторне калібрування встановлюють національні правові норми. Лічильники енергії, які відповідають Директиві Європейського Парламенту та Ради про вимірювальні прилади, допомагають під час розрахунку споживання активної потужності у приватних господарствах, на комерційних підприємствах і підприємствах легкої промисловості.