Terug naar het overzicht

E-learning PC WORX

Leer hier de basisprincipes van het programmeren met onze automatiseringssoftware PC WORX kennen aan de hand van korte video's.

Het eerste project

Bekijk bij de eerste stap hoe u een nieuw project aanmaakt en opslaat.

Configuratie

In de tweede video wordt getoond hoe u via de busconfigurator uw besturing benoemd.

Adressen toewijzen

Leer hoe de besturing een IP-adres wordt toegewezen.

Busopbouw

Zo leest u de informatie over het aangesloten INTERBUS-systeem uit.

Programma-ontwikkeling

Hier kunt u bekijken hoe u een applicatie stap voor stap met functiebouwstenen en variabelen programmeert.

Procesdata

Bij de zesde stap worden de procesdata van de in- en uitgangsmodulen aan de variabelen toegewezen.

Project overdragen

Nu wordt het project gecompileerd en met de busconfigurator aan de besturing doorgegeven.

Project debuggen

Bij de laatste stap controleert u het project in de debug-modus op correcte werking.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11