We moeten onze hele waardeketen door een duurzaamheidsbril bekijken, stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid uitbannen en alternatieven vinden.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, President Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors bij Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, President Business Area Device Connectors bij Phoenix Contact

RoHS-logo

Een schone zaak voor meer duurzaamheid

Lood is schadelijk voor mens en milieu. Voor Phoenix Contact is zoveel mogelijk loodvrij handelen een onderdeel van duurzaam handelen. Het doel hierachter is een belangrijke bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van het leven. Als metaalverwerkend bedrijf hebben wij bij Phoenix  Contact een bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en de gezondheid. Daarom zijn wij al vroeg begonnen met het ontwikkelen van processen die ons in staat stellen elektromechanische producten loodvrij¹ te produceren met dezelfde technische eigenschappen en de gebruikelijke kwaliteit.

¹ De aanduiding loodvrij verwijst naar de toekomstige grenswaarde van 0,1 procent in de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances) van het Europees Parlement.

Man houdt loodvrije ronde connector M5-M58 in zijn hand

Baanbrekend werk voor gebruikelijke kwaliteit

De technische eigenschappen van lood brengen met zich mee dat het gebruik ervan in de industriële productie tot geheel nieuwe uitdagingen leidt. Lood in koperlegeringen bijvoorbeeld, maakt ze gemakkelijker te bewerken en koud te vormen. Lood werkt ook als een doeltreffend smeermiddel. Als je het zonder deze eigenschappen wilt doen, moet je het grondwerk in productie doen.
Phoenix Contact heeft de taak om loodvrij te produceren eerder op zich genomen dan andere bedrijven. De omschakeling wordt beschouwd als een van de belangrijkste projecten in de metaalverwerkende industrie van de afgelopen 50 jaar. De ingenieurs van Phoenix Contact hebben ongetwijfeld baanbrekend werk verricht in dit lange en moeilijke proces.

Loodvrije ronde connectoren M5-M58

Nieuwe technische uitdagingen

De overschakeling op loodvrije productieprocessen is een bijzondere uitdaging voor alle fabrikanten van elektronische onderdelen. Het gaat gepaard met complexe conversies en hoge investeringen en heeft uiteindelijk ook gevolgen voor de internationale toeleveringsketens.
Dit wordt vooral duidelijk aan de hand van het voorbeeld van krimpcontacten. De gebruikte legeringen moeten enerzijds de stroom goed geleiden en anderzijds over de juiste bewerkings- en koudvervormingseigenschappen beschikken. Deze spagaat ontwikkelde zich tot een topdiscipline voor productontwikkelaars. Het vereiste ook een nauwe samenwerking met leveranciers, technologielaboratoria en de serieproductie.

M17-connectoren

Voorsprong door het vroege gebruik van loodvrije producten

U hebt de keuze: met loodvrij heeft u een voorsprong. Bij Phoenix Contact zien wij het als een duidelijke verantwoordelijkheid als bedrijf om onze waardeketen zo duurzaam mogelijk te maken. Die betrokkenheid is de moeite waard - voor het milieu, de gezondheid en voor een leefbare toekomst.

FAQ's over loodvrije producten en de RoHS-richtlijn

Dobbelsteen met vraagteken
Dobbelsteen met vraagteken
Dobbelsteen met vraagteken
Dobbelsteen met vraagteken
Dobbelsteen met vraagteken
Dobbelsteen met vraagteken

RoHS-conform en loodvrij worden vaak aan elkaar gelijkgesteld. Er is een essentieel verschil: RoHS-conforme onderdelen zijn onderdelen die voldoen aan de grenswaarden die zijn vastgesteld in de RoHS-richtlijn van het Europees Parlement.

Voor lood is de grenswaarde in de richtlijn 0,1 procent. De thans geldende limiet op basis van de vrijstelling 6c bedraagt 4 procent. De aanduiding 'loodvrij' verwijst nu al naar de toekomstige grenswaarde van 0,1 procent.

Dobbelsteen met vraagteken

Alle loodvrije artikelen van Phoenix Contact staan onder de filterselectie 'Volgens RoHS 6c (Pb < 0,1 %)' en zijn te vinden in de hieronder gekoppelde productlijst.

Naar de productlijst
Dobbelsteen met vraagteken

Al onze loodvrije en RoHS-conforme artikelen zijn grondig getest op hun elektrische eigenschappen.

Dobbelsteen met vraagteken

Officiële informatie van de Europese Commissie is te vinden op de volgende link.

Nu meer informatie
Dobbelsteen met vraagteken

Het gebruik van lood in het productieproces is problematisch omdat lood giftig is. Het hoopt zich op in organismen langs de voedselketen en wordt daar nauwelijks meer afgebroken. Het ontsnapt gedeeltelijk ook vanuit stortplaatsen naar de natuur, is slecht afbreekbaar en hoopt zich dus op in de natuurlijke kringloop.