Oplossing voor de segmentregeling

Overzicht

Parkmanagement: bewaken en besturen  

Parkmanagement: bewaken en besturen

  • Een rendabel bedrijf van grote fotovoltaïsche installaties vereist een continue bewaking en besturing op segmentniveau.
  • Met Array Control van Phoenix Contact beschikken engineers en gebruikers van installaties over een geteste en betrouwbare oplossing om alle vrijkomende gegevens te registreren en beschikbaar te maken voor een efficiënt parkmanagement.
  • De oplossing is installatievriendelijk en kan eenvoudig in grote fotovoltaïsche installaties worden geïntegreerd.

Toepassing

Array Control  

Schakelmoduulcombinatie Array Control

Voor een efficiënt bedrijf van grote fotovoltaïsche installaties is een continue bewaking en besturing vereist.

Een zonne-energie-installatie in de orde van grootte van 10 MW bestaat uit ongeveer 2500 strings van elk 20 zonnepanelen. Daarmee omvat de installatie een groot aantal stringboxen, omvormers en bijbehorende bewakingscomponenten zoals referentiesensoren, weerstations of energiemeters.

Talloze meetgegevens moeten worden geregistreerd en verwerkt, omvormers moeten worden aangestuurd en de installatiestatus moet worden doorgegeven aan een hoger datamanagementsysteem.

De oplossing

Omdat de hoeveelheid te verwerken data heel groot is, wordt het PV-park onderverdeeld in afzonderlijke segmenten, die arrays worden genoemd. In de schakelmoduulcombinatie Array Control van Phoenix Contact bevindt zich een besturing. Deze registreert de meetgegevens van omvormers, dataloggers en energiemetingsmodulen van een array volgens een uniform datamodel en geeft deze door aan een hoger SCADA-systeem in de centrale controleruimte.

Voorgeprogrammeerde functieblokken vereenvoudigen de koppeling van de afzonderlijke componenten met de Array Control. Als er een netoverbelasting ontstaat, dan stuurt de Array Control de omvormer aan om het vermogen te reduceren. Bovendien neemt de Array Control een groot aantal diagnosefuncties op zich, bijv. bij vermogensverlies van een string. Statusmeldingen, bijv. voor diefstalbeveiliging of bij apparaatuitval, vullen de geregistreerde waarden aan. Alle gegevens worden gedurende een periode van maximaal 25 jaar gearchiveerd.

Als onderdeel van het parkmanagementsysteem van Phoenix Contact kan met Array Control een efficiënt management van grote fotovoltaïsche installaties worden gerealiseerd.

Bewaken en besturen van grote fotovoltaïsche installaties  

Array Control – voor een efficiënt bedrijf van grote fotovoltaïsche installaties

Uw voordelen

  • geringe engineerings- en bedrijfskosten dankzij intelligente automatiseringsoplossingen
  • basistoepassing voor de registratie van relevante data op segmentniveau met een uniform datamodel
  • eenvoudige integratie van verschillende omvormers, gelijkstroommeters en bewakingscomponenten op basis van voorgeprogrammeerde functieblokbibliotheken
  • schaalbaar bij groeiende eisen aan de dataverwerking en datahoeveelheid

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: