Markeringsmateriaal voor industriële codering

Markeringsmateriaal voor industriële codering

Ons markeringsmateriaal is geschikt voor talloze toepassingen in het industriële bereik; van de markering van schakelkasten tot en met installaties in de buitenruimte. De bestendigheid van de bedrukte markeringsmaterialen, ook onder extreme omstandigheden, voldoet daarbij aan alle internationale normen en standaarden. Talloze varianten maken de codering mogelijk van klemmen, aders en kabels, apparaten en installaties.

Meer informatie
Gecodeerde klemmenstrook

Gecodeerde klemmenstrook

Klemmenmarkering

Voor een snelle en foutloze aansluiting van klemmenstroken is een royale en duidelijke markering van de aansluitpunten onontbeerlijk. Dat vergemakkelijkt met name de inbedrijfstelling en het onderhoud van schakelkasten en installaties. De klemmenstroken worden flexibel, met verschillende klemmen geplaatst, waarbij de geometrie onderling kan afwijken. De beslissende formaten voor de klemmenmarkering zijn de rastermaat en de schildjesgroef. Phoenix Contact biedt hier talrijke varianten aan, die allemaal stevig kunnen worden vastgezet op de klemmen.

Materialen voor ader- en kabelmarkering

Materialen voor ader- en kabelmarkering

Ader- en kabelmarkering

Een permanente ader- en kabelmarkering volgens de norm waarborgt de kwaliteitsstandaard. Daarbij vereisen verschillende ader- en kabeldiameter een precieze afstemming met het juiste markeringsmateriaal. Van doorslaggevend belang is hierbij de keuze van de passende montagetechniek. Montage met kabelbinders lukt onafhankelijk van de ader- of kabeldiameter en kan ook na de bekabeling worden uitgevoerd. Markering naderhand maakt bovendien markers mogelijk voor vastclippen of lijmen. De codering met opsteek-markers vindt daarentegen vóór de bekabeling plaats.

Diverse op het apparaat aangebrachte coderingsmaterialen

Codering van apparatuur

Apparaatmarkering

In de schakelkast, aan productie-installaties, in het veld of in de buitenruimte: apparaatmarkeringen worden overal toegepast. Deze veelzijdigheid overtuigt talrijke vereisten aan de toegepaste markeringen die alleen door gespecialiseerde materialen en speciale lijmen kunnen worden gerealiseerd. Voor oneffen oppervlakken worden bijv. zeer flexibele PVC-etiketten aanbevolen, die zich optimaal aan de ondergrond aanpassen. Op ruwe en laagenergetische oppervlakken hechten daarentegen alleen coderingsmaterialen met speciale, zeer krachtige lijm.

Diverse waarschuwings-, gebods- en verbodsborden voor de codering van installaties

Waarschuwings-, gebods- en verbodsborden voor de codering van installaties

Installatiemarkering

Een uitgebreide en duidelijke codering van installaties waarborgt niet alleen veiligheid, maar is zelfs wettelijk verplicht. Naast de waarschuwingen, verboden en geboden verwijst de codering bijv. naar de nood-stop-knop en brandmelders. Een codering met borden voor gevaarlijke stoffen in overeenstemming met de internationale standaard zorgt voor de noodzakelijke bescherming bij de omgang met gevaarlijke stoffen. Verder maken leidingcoderingen de indicatie van vloeistoffen resp. gassen en hun stromingsrichting mogelijk.

Configureerbaar typeplaatje

Markering op maat

Heeft u markeringsmateriaal nodig, maar heeft u niet de juiste printer? Geen probleem, wij verzorgen dat voor u! Bestel kant-en-klare coderingsoplossingen die volledig individueel volgens uw wensen zijn gemaakt. Configureerbare artikelen zijn beschikbaar op onze website voor uw gewenste bedrukking.

E-paper
Industriële codering
Overzicht van ons gehele portfolio: de productbrochure bevat uitgebreide informatie evenals technische gegevens over markeringssystemen en -materialen, software en services.
E-paper openen
Markeringssystemen