Markeringsmateriaal voor industriële codering

Markeringsmateriaal voor industriële codering

Ons markeringsmateriaal is geschikt voor talloze toepassingen in het industriële bereik; van de markering van schakelkasten tot en met installaties in de buitenruimte. De bestendigheid van de bedrukte markeringsmaterialen, ook onder extreme omstandigheden, voldoet daarbij aan alle internationale normen en standaarden. Talloze varianten maken de codering mogelijk van klemmen, aders en kabels, apparaten en installaties.

Meer informatie

Productfamilie

Service, klemmenstrook machinebouw

Service, klemmenstrook machinebouw

Klemmenmarkering

Voor het snel en foutloos bekabelen van klemmenstroken is een royale en duidelijke markering van de aansluitpunten onontbeerlijk. Dat vergemakkelijkt met name de inbedrijfstelling en het onderhoud van schakelkasten en installaties. De klemmenstroken worden flexibel, met verschillende klemmen geplaatst, waarbij de geometrie onderling kan afwijken. De beslissende formaten voor de klemmenmarkering zijn de rastermaat en de schildjesgroef. Phoenix Contact biedt hier talrijke varianten aan, die allemaal stevig kunnen worden vastgezet op de klemmen.

Junction box toepassing WMS

Junction box toepassing WMS

Ader- en kabelmarkering

Een permanente ader- en kabelmarkering volgens de norm waarborgt de kwaliteitsstandaard. Daarbij vereisen verschillende ader- en kabeldoorsneden een precieze afstemming met het juiste markeringsmateriaal. Van doorslaggevend belang is hierbij de keuze van de passende montagemethode. Montage met kabelbinders lukt onafhankelijk van de ader- of kabeldoorsnede en kan ook na de bekabeling worden uitgevoerd. Markering naderhand maakt bovendien markers mogelijk voor vastclippen of lijmen. De codering met opsteek-markers vindt daarentegen vóór de bekabeling plaats.

Apparatenmarkering

Apparatenmarkering

Apparatenmarkering

In de schakelkast, aan productie-installaties, in het veld of in de buitenruimte: apparaatmarkeringen worden overal toegepast. Deze veelzijdigheid overtuigt talrijke vereisten aan de toegepaste markeringen die alleen door gespecialiseerde materialen en speciale lijmen kunnen worden gerealiseerd. Voor oneffen oppervlakken worden bijv. zeer flexibele PVC-etiketten aanbevolen, die zich optimaal aan de ondergrond aanpassen. Op ruwe en laagenergetische oppervlakken hechten daarentegen alleen markeringsmaterialen met speciale, zeer krachtige lijm.

Codering van installaties

Codering van installaties

Installatiemarkering

Een omvangrijke en duidelijke codering van installaties waarborgt niet alleen veiligheid, maar is zelfs wettelijk verplicht. Naast de waarschuwingsaanwijzingen, verboden en geboden verwijst de codering bijv. naar de NOODSTOP-knop en brandmeldinstallaties. Een codering met borden voor gevaarlijke stoffen in overeenstemming met de internationale standaard zorgt voor de noodzakelijke bescherming bij de omgang met gevaarlijke stoffen. Verder maken leidingcoderingen de indicatie van vloeistoffen resp. gassen en hun stromingsrichting mogelijk.

"Printed for you"-symbool

"Printed for you"-symbool

Klantspecifieke printservice

Wij markeren uw markeringsmateriaal volgens uw wensen. Klantspecifieke markeringen kunt u eenvoudig en snel met PROJECT complete genereren en online bestellen. Alle materialen voor markering volgens klantspecificaties zijn gemarkeerd met het "Printed for you"-symbool. Deze zijn op onze website voor de door u gewenste bedrukking beschikbaar. Voor materialen in het UniCard- en UniSheet-formaat alsmede voor metalen schildjes zijn ook kleurenprints mogelijk.