Teststekersystemen voor beveiligingstechniek en besturingstechniek

Teststekersystemen voor beveiligingstechniek en besturingstechniek

FAME is het innovatieve, modulaire teststekersysteem voor meet- en testtaken op het gebied van beveiligingstechniek t.b.v. schakelinstallaties voor hoge en middelhoge spanningen. De teststekersystemen combineren complexe schakelhandelingen voor functietests van stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers alsmede activerings- en meldcontacten. Voer handmatige testprocessen nu geautomatiseerd, veilig en tijdbesparend uit.

Meer informatie

Voordelen

 • Eenvoudig en tijdbesparend door functionele combinatie van schakelhandelingen
 • Maximale veiligheid door voortijlende en automatische transformatorkortsluiting
 • Rendabel door op de behoeften afgestemde modulaire opbouw en gebruik van gestandaardiseerd toebehoren
 • Ruimtebesparend door compacte testinsteekstroken en verspringend gerangschikte testbussen
 • Flexibel door vrije keuze tussen wand- en railmontage bij gebruik van het gestandaardiseerd CLIPLINE complete-systeemtoebehoren
 • Veiligheid voor gebruikers dankzij een geïntegreerde aanrakingsbeveiliging
 • Overzichtelijk door royale markeringsmogelijkheden en uniform herkenbare schakeltoestanden
Test beveiligingsmodulen

Test beveiligingsmodulen

Teststekersystemen – voor elke opgave de juiste oplossing

Steeds meer schakelinstallaties en interfaces moeten periodiek worden gecontroleerd. Om deze extra testwerkzaamheden zonder extra tijd of kosten uit te kunnen voeren, is er nu het FAME-teststekersysteem.

De teststekersystemen vatten complexe processen van schakelhandelingen functioneel samen. Door de automatisch voortijlende transformatorkortsluiting en de geïntegreerde aanrakingsveiligheid zorgen de systemen op betrouwbare wijze voor uw veiligheid. De FAME-teststekersystemen kunnen modulair worden opgebouwd, waardoor u de systemen optimaal op uw toepassing kunt afstemmen. Bovendien maken de systemen gebruik van het gestandaardiseerde CLIPLINE complete-brugtoebehoren. Zo kan, afhankelijk van het systeem, de automatische transformatorkortsluitfunctie in de testinsteekstrook of in de teststeker worden gegarandeerd.
De testinsteekstroken zijn door de verspringend gerangschikte testbussen ruimtebesparend uitgevoerd. Bovendien beschikken alle teststekersystemen over royale coderingsmogelijkheden.

Teststekersystemen, een vergelijking

Teststekersystemen, een vergelijking
 • FAME 1
  Teststekersysteem met bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de testinsteekstrook.

 • FAME 2
  Teststekersysteem zonder bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de teststeker.

 • FAME 3 en FAME 3 SL
  Teststekersysteem zonder bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de testinsteekstrook.

 • FAME 3 RACK
  Teststekersysteem zonder bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de testinsteekstrook.

Gedwongen schakelvolgorde van de teststekersystemen FAME 2 en FAME 3 RACK

Eenvoudig testen door gedwongen schakelvolgorde

Gedwongen schakelvolgorde van de teststekersystemen FAME 2 en FAME 3 RACK in slechts één blok

Om ervoor te zorgen dat verschillende schakelingen in de juiste gedwongen volgorde kunnen worden uitgevoerd, maken de teststekersystemen gebruik van twee verschillende benaderingen.

De teststekers van het FAME-2-systeem beschikken over drie verschillende contactlengten, waardoor u de schakelvolgorde tijdelijk veilig gescheiden met een steekbeweging kunt uitvoeren.

Het teststekersysteem FAME 3 RACK maakt daarentegen de gedwongen schakelvolgorde in de testinsteekstrook mogelijk, waardoor de testen tijdbesparend met slechts één steker kunnen worden uitgevoerd. Om de gedwongen schakelvolgorde in de testinsteekstroken te realiseren, wordt de strook uit afzonderlijke schijven opgebouwd. Bij de montage van de strook kunt u daarom kiezen tussen verschillende schijfsoorten met verschillende schakelpunten. De S-schijf bijv. heeft een laat schakelpunt en een korte afstand tot het aansluitcontact. Hierdoor wordt bij het insteken met grote vertraging als laatste geschakeld. Naast de S-schijf beschikt het systeem over M- en L-schijven. M-schijven hebben een vertraagd en de L-schijven een vroeg schakelpunt.

De teststekersystemen FAME 1, FAME 3 en FAME 3 SL vatten de schakelhandelingen in verschillende blokken samen, waardoor een gedwongen schakelvolgorde niet nodig is.

 FAME 3-functies

FAME 3-functies

Automatisch voortijlende transformatorkortsluiting

De FAME-teststekersystemen kunnen in geval van een relaistest of voor het vervangen van een beveiligingsmodule snel en eenvoudig kortgesloten worden. Hiervoor kortsluit u, afhankelijk van het systeem, de stroomtransformator met standaard steekbruggen in de testinsteekstrook of in de teststeker. Daardoor vindt er een gedwongen vroegtijdige signaalscheiding plaats.

Draaigreepmechanisme van de teststekersystemen FAME 2, FAME 3 en FAME 3 RACK

Draaigreepmechanisme

Draaigreepmechanisme van de teststekersystemen FAME 2, FAME 3 en FAME 3 RACK

Het gepatenteerde draaigreepmechanisme van de teststekersystemen ondersteunt u bij het gelijkmatig eruit trekken van de teststeker uit het testblok. Door de gedwongen vergrendeling en de daaropvolgende kortstondige stilstand in de verschillende schakelstanden waarborgt het teststekersysteem een hoge veiligheid voor installatie en operator.

Zodra u de teststeker volledig hebt ingestoken, vergrendelt deze veilig in de testinsteekstrook. Alle testcontacten maken volgens de testopbouw contact. Door de greep 45° tot de aanslag te draaien, kunt u de teststeker ontgrendelen. Zo kunt u de steker tot het tussenniveau eruit trekken. De stroomtransformatorcontacten van het teststekersysteem zijn weer met de beveiligingsmodule verbonden. Pas na het terugveren van de draaigreep in de uitgangsstand wordt de steker ontgrendeld en kan de teststeker van het teststekersysteem er volledig worden uitgetrokken. De oorspronkelijke signaalverbindingen zijn weer hersteld.

Vergrendelmechanisme FAME 3 SL

Vergrendelmechanisme FAME 3 SL

Vergrendelmechanisme van het teststekersysteem FAME 3 SL

De teststeker van het teststekersysteem FAME 3 SL wordt bij het insteken automatisch vergrendeld in de testinsteekstrook. De testcontacten maken volgens de testopbouw veilig contact. Na afloop van de test kunt u door de bediening van de oranjekleurige hendel de vergrendeling losmaken. Door het uittrekken van de teststeker worden de oorspronkelijke signaalverbindingen van het teststekersysteem hersteld.

Montagesoortechniek van de teststekersystemen: FAME-wandmontage

Wandbevestiging FAME

Montagesoortechniek van de teststekersystemen

U kunt de verschillende teststekersystemen op verschillende manieren installeren.

Het teststekersysteem FAME 3 RACK wordt met schroeven in een 19 inch-montageframe vastgeschroefd. Dankzij de modulariteit van het FAME-3-Rack-systeem kunnen testinsteekstroken in twee hoogte-eenheden met maximaal zeven polen, in drie hoogte-eenheden met maximaal twaalf polen en in vier hoogte-eenheden met maximaal 18 polen worden weergegeven. Indien gewenst, kunt u het teststekersysteem FAME RACK ook direct in de uitsparingen van frontplaten of schakelkastdeuren buiten het 19 inch-formaat monteren.

Het teststekersysteem FAME 3 SL daarentegen is uitsluitend ontwikkeld voor wanduitsparingen. Het systeem gebruikt twee bedieningsknoppen, waardoor het teststekersysteem eenvoudig en snel in een passende uitsparing kan worden vergrendeld.

De systemen FAME 1, FAME 2 en FAME 3 worden eveneens in uitsparingen van frontplaten of schakelkastdeuren geïnstalleerd. Hierbij worden de testinsteekstroken met behulp van een gepatenteerd schroefmechanisme in de uitsparingen vastgeklemd.

Kabelgeleiding naar het FAME-teststekersysteem in de schakelkastdeur

Betrouwbare kabelgeleiding naar het FAME-teststekersysteem in de schakelkastdeur

Betrouwbare kabelgeleiding voor de testinsteekstroken

Teststekersystemen moeten vaak voor de controle en bediening van buitenaf toegankelijk zijn. Daarom worden in de beveiligings- en besturingstechniek apparaten en testinsteekstroken in de schakelkastdeur gemonteerd.
Met de zwenkarm van het kabelgeleidingssysteem legt u heel eenvoudig en betrouwbaar uw aders, kabels en kabelbomen naar de schakelkastdeur of zwenkbare montageramen. Tijdbesparend, omdat de gepatenteerde draaischarnieren kunnen worden geopend en voorgeconfectioneerde kabels er zonder gereedschap doorheen kunnen worden geleid, ook naderhand.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Configurator voor de modulaire FAME-teststekersystemen

Configureer uw individuele FAME-teststekersystemen voor het snel en eenvoudig functioneel testen van stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers en van activerings- en meldcontacten.