Stad bij nacht met verlichte straten en icons ter visualisatie van de netwerkkoppeling in de Smart City

Smart City Concepten en oplossingen voor de intelligente stad van morgen

Digitalisering en technische vooruitgang bieden steden en gemeenten concepten voor de ontwikkeling van het leven in de stad. Meer vraag naar ruimte, grotere verkeersdichtheid, knelpunten bij voorzieningen en afvalverwijdering, maar ook meer luchtvervuiling en geluidsoverlast stellen steden voor nieuwe uitdagingen en vragen om concepten voor een intelligente infrastructuur.

Het samenspel van technologie, intelligente systemen en processen maakt concepten voor de leefbare stad van morgen mogelijk. Met maximaal geïntegreerde en netwerkgekoppelde informatie- en communicatietechniek draagt Phoenix Contact bij aan een gestructureerde transitie van stad naar Smart City. Kies voor ons knowhow op het gebied van applicaties en technologie, waarmee we Smart City concepten werkelijkheid maken.

Op weg naar leefbaardere steden Alle ressources en gegevens efficiënt gebruiken

De digitale transformatie naar Smart City's maakt de weg vrij voor de duurzame en veilige stad van morgen – in lijn met de toekomstvisie van de "All Electric Society". Smart city-toepassingen spelen een doorslaggevende rol als netwerkschakel tussen samenleving en digitalisering.

Maar alleen door consequent te netwerken en gebruik te maken van alle beschikbare gegevensbronnen zal de leefruimte echt slim worden. Onze Smart Services op basis van deze gegevens en met behulp van onze IoT-apparaten bieden u de nodige transparantie van gegevens. Implementeer samen met ons Smart city-projecten die kosten- en ressources-efficiënt zijn. Zo blijft uw stad ook op lange termijn aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven.

Alles uit één hand voor uw aanstaande Smart city-project: de universeel inzetbare Smart City Box op basis van PLCnext Technology, het op de cloud gebaseerde IoT-platform Grovez.io, uitgebreide service- en software-oplossingen voor uw individuele behoeften. Wij geven u graag advies!

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte
Video Smart City Box
Leefbare en duurzame leefruimten met de Smart City Box MovingImage

IoT-oplossing Smart City Box ​ Uw gemakkelijke instap in digitalisering

De Smart City Box is een universeel toepasbaar element voor de digitalisering van stedelijke en plattelandsinfrastructuur. Als knooppunt biedt het de basis voor de netwerkkoppeling tussen de meest uiteenlopende omgevingssensoren en "the Internet of Things" (IoT) en maakt het de implementatie van slimme toepassingen mogelijk. Van de eenvoudige overdracht van milieu-informatie, via een intelligente straatverlichting tot en met op AI gebaseerde verkeersdetectie en -besturing biedt dit concept zijn gebruikers een scala aan mogelijke toepassingen.

Logo's PLCnext Technology en Fraunhofer IOSB-INA

Samenwerkingsverbanden en onderzoeksprojecten Op AI gebaseerde toepassingen voor de slimme toekomst van steden

Om vooruitgang te stimuleren en voordelen te bieden in het leven van de mensen en de gemeenschap, worden momenteel veel nieuwe, toekomstgerichte toepassingen ontwikkeld. In samenwerking met Fraunhofer IOSB-INA ontwikkelt Phoenix Contact oplossingen met AI-functionaliteit om het leven fundamenteel te verbeteren.

Een voorbeeld van een deep-learning-toepassing is het tellen van voertuigen met optische sensoren. De beeldgegevens worden verwerkt door PLCnext Control, de hardware voor het ecosysteem van de PLCnext Technology, en geanonimiseerd overgedragen naar de cloud. Op die manier kan de verkeersstroom in de stad langdurig worden geoptimaliseerd.

Werkterreinen voor slimme leefruimten Actief vorm geven aan vooruitgang met intelligente infrastructuur

Gebouw van binnen met pictogrammen ter visualisatie van een intelligent netwerkgekoppeld gebouw
Stad vanuit vogelperspectief met pictogrammen ter visualisatie van het netwerkgekoppelde verkeer in een Smart city
Water met pictogrammen ter visualisatie van intelligent watermanagement
Gebouw van binnen met pictogrammen ter visualisatie van een intelligent netwerkgekoppeld gebouw

Smart Buildings vormen een integraal onderdeel van Smart city's. Als deze gebouwen intelligent in een netwerk en in het totaal concept worden geïntegreerd, kunnen ze bijdragen aan een efficiënt, stabiel en rendabel stadsconcept, bijv. als accumulator of verbruiker op het terrein van de energievoorziening.

Ons op IoT gebaseerd gebouwmanagementsysteem Emalytics combineert de centrale elementen voor de digitalisering van een gebouw op één intelligent platform. Zo wordt een locatieonafhankelijke besturing en bewaking van verschillende soorten vastgoed mogelijk.

Meer over Smart building
Stad vanuit vogelperspectief met pictogrammen ter visualisatie van het netwerkgekoppelde verkeer in een Smart city

Goede luchtkwaliteit en een aangepaste mobiliteit vormen de basis voor een leefbare stad. Verkeer dat op de Smart City is aangepast, is een belangrijke basis voor leven en werken in de stad. Het doel is de bescherming van het milieu door bijv. uitstoot te reduceren en natuurlijke hulpbronnen te beschermen en tegelijkertijd de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te verhogen.

Met onze systemen en oplossingen kunt u actuele data vastleggen en met intelligente automatiseringssystemen aan de behoeften van de stad aanpassen.
Deze nieuwe transparantie, in combinatie met een actieve besturing van het verkeer of een intelligente straatverlichting, zijn belangrijke bouwstenen op weg naar een veilige en duurzame mobiliteit.

Meer over Smart Traffic
Water met pictogrammen ter visualisatie van intelligent watermanagement

Bij een slimme wereld hoort ook het intelligente gebruik van onze meest waardevolle natuurlijke hulpbron: water. In moderne installaties stroomt niet alleen water, maar ook grote hoeveelheden data.

Onze oplossingen voor Smart Water maken gebruik van informatie en dragen bij aan een verbetering van de water- en afvalwatervoorzieningen en het watergebruik. Door de koppeling en analyse van verschillende data worden complexe en kritische infrastructuren op basis van een event efficiënt en betrouwbaar bewaakt en aangestuurd. Voor procesoptimalisering wordt ook externe informatie via IoT-toepassingen geïntegreerd. Open en flexibele systemen bieden leveranciers planningszekerheid en zorgen voor behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Meer over Smart Water