Luchtfoto van een plaats in een netwerk

Intelligent milieubeheer Oplossing voor slimme milieubewaking

Een intact milieu omvat water, bodem en lucht van goede kwaliteit, maar ook een laag geluidsniveau. Vooral in steden en agglomeraties moeten de milieuomstandigheden voortdurend worden bewaakt, geanalyseerd en geoptimaliseerd.

Het registreren en gebruiken van milieugegevens is van groot belang in het kader van intelligent milieubeheer. Met de Environmental IoT-oplossingen van Phoenix Contact kunt u milieugegevens via het internet der dingen bewaken.

Milieubewaking met IoT

Naarmate steden en regio's groeien, groeit ook de behoefte aan duurzaam milieubeheer. Maatregelen, zoals een efficiënt beheer van parken en groene ruimten of een doelgerichte drainage van overloopgebieden, zijn belangrijk voor de bescherming van het milieu en de verbetering van de kwaliteit van het bestaan in de steden.

Gegevens over waterkwaliteit, CO2 in de lucht, bodemvochtigheid en diverse klimaatparameters kunnen in het internet der dingen worden verzameld door sensoren. Deze worden verwerkt door moderne informatiesystemen en leveren conclusies op over hoe het milieu verandert.

Groene bladeren in de natuur

Environmental IoT-oplossing Oplossing voor het eenvoudig registreren van milieugegevens

Om actuele thema's zoals klimaatverandering of fijnstofvervuiling, in steden en gemeenten proactief aan te pakken, heeft Phoenix Contact een systeem voor intelligente milieubewaking ontwikkeld.

Het Environmental IoT-systeem verzamelt milieugegevens met behulp van geschikte sensoren. Via onze besturingen die zijn gebaseerd op het open ecosysteem PLCnext Technology, worden de gegevens gekoppeld, gecomprimeerd en vervolgens via een communicatienetwerk doorgestuurd naar stedelijke dataplatformen.

De door het intelligente systeem gevisualiseerde milieu-informatie biedt stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten belangrijke hulpmiddelen bij de besluitvorming. De kosten voor diensten en processen, bijv. door planten of groenvoorzieningen naar behoefte te besproeien, worden aanzienlijk verlaagd.

Naast talrijke toepassingsgebieden in duurzaam milieubeheer kan het systeem ook de gegevensbasis leveren voor waarschuwingen voor noodweer of overstromingen.

Transparantie van milieugegevens

Het Environmental IoT-systeem biedt de feitelijke basis voor een passende behandeling van klachten in het kader van waarneembare milieuproblemen. Portaalsites met milieugegevens bieden burgers op hun smartphone informatie, bijvoorbeeld over lawaai in de stad. Transparante informatie-uitwisseling betekent dat discussies niet langer worden gevoerd op basis van een punctuele meting of persoonlijke percepties.

Uw voordelen

  • Doeltreffende maatregelen afleiden voor de duurzame bescherming van het milieu
  • In een vroeg stadium op gevaarlijke situaties, zoals stormen of overstromingen, reageren
  • Bewustmaking van milieuproblemen door transparante milieukennis
  • Kosten voor diensten en processen verlagen door een op de behoeften gebaseerde optimalisatie

Intelligent milieubeheer met de Smart City Box

Video Intelligent milieubeheer
Intelligent milieubeheer MovingImage
WIJ STAAN VOOR U KLAAR
Samen een oplossing vinden
Water- en milieubeheer, stadsplanning en verbetering van de infrastructuur voor toevoer en afvoer – wij ondersteunen u met concepten voor leefbare en duurzame woonomgevingen.
Nu contact opnemen
Hand van een zakenman reikt uit naar de natuur